Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 39 76 114 142 143 144 145 146 147 148 151
Počet objektů v databázi: 4527

MD Lidická 57 a 59

Jedná se o opuštěnou banku HVB Bank Czech Republic A.s.

detail

Zitteho vila

Puristická vila od Kotěrova žáka Frölicha zaujímá exponovaný pozemek v samém cípu Střešovic. Jednopatrová vila na nepravidelném terénu vyvažuje nerovnosti na úrovni suterénu, kam jsou umístěny provozní funkce, včetně garáže. Bezprostředně za hlavním vstupem je situováno dvouramenné schodiště, ze…

detail

Roubenka Cukrářská 173

Poloroubený dům s pavlačí a konstrukčními prvky dokládající složitý vývoj objektu od 18. do počátku 20. století. Unikátní příklad původní zástavby města Vrchlabí.

Cena: 1 270 000 Kč
údaj k: 9/2019
detail

Vila Kadeřávkovská 1074

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice nad odkrytým suterénem. Je jednopatrový, s dvouosým hlavním průčelím

detail

Vila Na Čihadle čp.917

Volně stojící budova dvoutraktové dispozice je jednopatrová, s tříosou hlavní fasádou.

detail

Fořtovna v lázních Mšené

Nejstarším objektem je bývalá Fořtovna (snad z první poloviny 18. století?) nad rybníkem, na svou zásadní a jistě nákladnou rekonstrukci stále čeká. Problémem jsou nejen velmi vysoké náklady, ale především pozdější využitelnost.

detail

VD Úvalno 107

Cena: dohodou
údaj k: 9/2019
detail

Sokolovna Černošice

Budovu projektovat Jaroslav Frohlich, žák Jana Kotěry. Frohlich sám v Černošicích bydlel ve vile právě od Jana Kotěry. Sám byl dlouhodobým členek a také předsedou. Stavba zaujme střídáním hladkých ploch a ploch kamenného neomítnutého zdiva a také robustní hranolovité pilíře podepírající stříšku.

detail

Edisonova transformační stanice

Stavba má pro raný funkcionalismus i svoji funkci nezvykle složitě komponovanou hmotu, žádné nadzemní podlaží nemá stejnou plochu. Kaskádovitě ustupující fasáda dodává stavbě ojedinělou dynamiku, která zřejmě měla pomoci rozhýbat jinak mohutnou a trochu těžkopádnou budovu trafostanice. Boční fasádě…

detail

Křižovnická rezidence Tursko

Areál bývalé křižovnické rezidence je situován SZ od kostela sv. Martina. Na S straně stojí dům čp. 9 (bývalý zájezdní hostinec), na JV straně hospodářská budova s čp. 8, na JZ straně navazující hospodářské křídlo s čp. 70, na V a Z straně ohradní zeď s branou. V SZ rohu areálu stojí novodobá…

detail

Vila Na Beránce

Volně stojící dům trojtraktové dispozice je dvoupatrový. Tříosá hlavní fasáda má uprostřed markýzou krytý domovní vchod v plochém přízemním arkýři.

detail

Kostel sv. Michala

Jednolodní orientovaný kostel z doby kolem roku 1750 je příkladem jednoduché, slohově čisté sakrální stavby. Kostel je v torzálním stavu, dochovaný v obvodovém zdivu chrámové lodě. Věž přetrvala v původní hmotě, dnes má obnovenou stanovou střechu.

detail

Kostel sv. Michaela Archanděla

Kostel je situován uprostřed vsi na terénní hraně na prostranství přibližně obdélníkového tvaru obklopené po západní, severní a částečně i jižní straně zástavbou, na východní a jižní straně se hrana terénu prudce svažuje do údolí s drobnou vodotečí ke komunikaci, která terasu obíhá po jižní a…

detail

RD Královice 63

Cena: 4 900 000 Kč
údaj k: 9/2019
detail
1 39 76 114 142 143 144 145 146 147 148 151