Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 49 98 144 145 146 147 148 149 150 194
Počet objektů v databázi: 5794

Hostinec Lstiboř

Klasicistní přízemní stavba ze druhé poloviny 19. století se starším jádrem umístěná vedle fary na J návsi. Mimořádně autenticky dochovaná stavba ve výrazné poloze na jižní straně návsi. [1]

detail

RD Čisovice 200

Dům je dlouhodobě prázdný. V okolí se nachází zbytky studny, zbytky terasy s betonovým stolem a prázdný bazén, rostou zde nepůvodní druhy dřevin. Poblíž je rozpadlé oplocení, není zde patrná žádná příjezdová cesta.

detail

RD Český Šumburk

Angrydany: Jako malý kluk jsem chodil kolem tohoto domu , čas od času se u něj lidé méně a méně pohybovali , po nějakém čase už se tam nikdo nevyskytuje.

detail

Zámek Neustupov

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Panský statek Vysoká u Příbramě

Objekt nazývaný Panský statek v obci Vysoká u Příbramě s číslem popisným 1 tvoří po stranách dvě velké budovy a uprostřed je zděnná stodola, ze které nyní stojí jen obvodové zdivo. Na konci pozemku jsou patrné stopy po dalších zaniklých budovách. V obou hlavních budovách bylo obytné 1. patro,…

detail

Penzion Třemšín

Penzion byl postaven podle projektu rožmitálského architekta a stavitele Jana Koláře na návrší nad Rožmitálem. Později byl dostavován za účasti sušického architekta Karla Houry a rožmitálského stavitele Jiříka. Penzion sliboval výhled v těsném sousedství brdských lesů a rybník. Nabízel 42 pokojů,…

detail

Vila Jana Náhlovského

Rodinná vila stojící na úzké parcele se zahradou situovanou za domem. Dům inspirovaný gotickým domem vyniká výraznou členitostí, řadou romantických prvků, ale zároveň se v ní uplatňují principy moderní architektury. Vila je nápadná svou výškou, ještě umocněnou sedlovou prohnutou střechou nad…

detail

Vila Na Zátorce čp. 258

Volně stojící secesní jednopatrová vila dvoutraktové dispozice má všechna průčelí tříosá. Stylizace ve stylu geometrické secese určuje zejména formy arkýře, výrazně ji doplňují ploše ornamentální reliéfy i tvar čtverhranných homolových pilířů oplocení.

detail

Vila Na Zátorce čp. 88

Ze tří stran volně stojící jednopatrová vila dvou- a trojtraktové dispozice má pětiosé hlavní průčelí s tříosým arkýřem. Domovní vstup má na klenáku monogram HB (Hugo Boettinger) a letopočet 1917 [1]

detail

Vila Hugo Sieburgera

Vilu pro rodinu císařského rady Hugo Sieburgera, majitele firmy Heinrich Röhrs, továrny na nábytek a dekorační předměty, vyprojektoval architekt Bohumil Hübschmann (1879 - 1961). Průčelí rodinného domu navrhl Hübschmann v pozdně secesním stylu s romantickými „lidovými“ motivy (náznak hrázdění,…

detail

Zámek Žinkovy

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Husův sbor České Budějovice

Trojlodní bazilika, orientovaná k severu, zvýšená jižní část slouží administrativním účelům, na severní straně je dvojice věží, ústřední prostor o rozměrech 25x15m je zakončen presbytářem, plochostropá hlavní loď má výšku 8m, za oltářem je kolumbárium, v interiéru díla od Františka Bílka: sochy…

detail

Vila Pellé

Vila je projektována jako podsklepená patrová stavba se zvýšeným přízemím. Vstupní západní průčelí je v ose zdůrazněno mohutným, avšak noblesně vystupujícím rizalitem osazeným bohatě zdobeným balkonem. Východní průčelí se po celé své délce otevírá do zahrady mohutným portikem s dvěma terasami a…

detail

Bývalá konírna vily Pellé

Objekt budovy konírny byl pojednán jako přízemní stavba na půdorysu písmene L. s ustájením pro šest koním , hnojištěm a remízou pro dva kočáry. V křídle kolmém k ulici byl malý byt s kuchyní pro kočího. V nároží pak byly umístěny zaklenuté stáje. Domek zastřešen valbovou střechou s břidlicovou…

detail

Vila Slavíkova čp. 92

Jednopatrová vila má dvoutraktovou dispozici, je krytá mansardovou střechou. V malé edikule na pravém bočním průčelí je tabulka s letopočtem 1889.

detail

Suchardova vila

Vilu si nechal Stanislav Sucharda postavit poté, co roku 1901 vyhrál soutěž na pražský pomník Františka Palackého a chyběly mu prostory pro realizaci.. Návrh svěřil svému příteli architektu Janu Kotěrovi. Průčelí patrové budovy o obdélném půdorysu oživila řada detailů, inspirovaných lidovou…

detail

Husův sbor Nové Město nad Metují

Jedná se o funkcionalistický komplex dvou hlavních staveb- fary a kostela, které se nacházejí v přesně rozvržené zahradě se hřbitovem. Dominantní postavení zaujímá kostel s pravoúhlou obdélnou lodí, k níž přiléhá zvonice a lodžie s kolumbáriem. Za kostelem je v severozápadním koutě zahrady…

detail

Budova nádraží - Hřebeny - Hartenberg

Jednopatrová staniční budova byla postavena při vzniku dráhy. Později byl objekt rozšířen o přízemní přístavbu.

detail
1 49 98 144 145 146 147 148 149 150 194