Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 42 83 124 145 146 147 148 149 150 151 165
Počet objektů v databázi: 4946

Zámek Žinkovy

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Husův sbor České Budějovice

Trojlodní bazilika, orientovaná k severu, zvýšená jižní část slouží administrativním účelům, na severní straně je dvojice věží, ústřední prostor o rozměrech 25x15m je zakončen presbytářem, plochostropá hlavní loď má výšku 8m, za oltářem je kolumbárium, v interiéru díla od Františka Bílka: sochy…

detail

Vila Pellé

Vila je projektována jako podsklepená patrová stavba se zvýšeným přízemím. Vstupní západní průčelí je v ose zdůrazněno mohutným, avšak noblesně vystupujícím rizalitem osazeným bohatě zdobeným balkonem. Východní průčelí se po celé své délce otevírá do zahrady mohutným portikem s dvěma terasami a…

detail

Bývalá konírna vily Pellé

Objekt budovy konírny byl pojednán jako přízemní stavba na půdorysu písmene L. s ustájením pro šest koním , hnojištěm a remízou pro dva kočáry. V křídle kolmém k ulici byl malý byt s kuchyní pro kočího. V nároží pak byly umístěny zaklenuté stáje. Domek zastřešen valbovou střechou s břidlicovou…

detail

Vila Slavíkova čp. 92

Jednopatrová vila má dvoutraktovou dispozici, je krytá mansardovou střechou. V malé edikule na pravém bočním průčelí je tabulka s letopočtem 1889.

detail

Suchardova vila

Vilu si nechal Stanislav Sucharda postavit poté, co roku 1901 vyhrál soutěž na pražský pomník Františka Palackého a chyběly mu prostory pro realizaci.. Návrh svěřil svému příteli architektu Janu Kotěrovi. Průčelí patrové budovy o obdélném půdorysu oživila řada detailů, inspirovaných lidovou…

detail

Husův sbor Nové Město nad Metují

Jedná se o funkcionalistický komplex dvou hlavních staveb- fary a kostela, které se nacházejí v přesně rozvržené zahradě se hřbitovem. Dominantní postavení zaujímá kostel s pravoúhlou obdélnou lodí, k níž přiléhá zvonice a lodžie s kolumbáriem. Za kostelem je v severozápadním koutě zahrady…

detail

Budova nádraží - Hřebeny - Hartenberg

Jednopatrová staniční budova byla postavena při vzniku dráhy. Později byl objekt rozšířen o přízemní přístavbu.

detail

Tvrz Okrouhlá

Cena: 6 900 000 Kč
údaj k: 1/2019
detail

Vila Na Zátorce čp. 320

Volně stojící jednopatrová vila má dvoutraktovou dispozici a střízlivě geometrické tvary exteriéru, doplněné o strukturu převážně ve formě spirál a plošek modravých "drahých kamenů".

detail

Obchodní středisko Třemšín

Obchodní středisko Třemšín se stavělo na konci 70. let v tzv. Akci Z. Výstavbě obchodního střediska musel ustoupit celý blok původní zástavby rodinných domů. Objekt byl postaven ve stylu napodobující funkcionalismus z betonových panelů. Sloužil 39 let a byl zbourán na podzim roku 2019. Na jeho…

detail

Vila U Vorlíků 15

Volně stojící dům sestává ze tří traktů, spojených na půdorysu písmene P. Na fasádách se uplatňuje secesní štukatura s lidovými motivy, významným prvkem jsou dřevěné dekorativně-konstrukční detaily. [1]

detail

Heritesova vila

Volně stojící jednopatrová vila má trojtraktovou dispozici. Výtvarná úprava fasád využívá efekt kontrastu omítnutých ploch a režného zdiva. pečlivě volený detail představují i velmi štíhlé kovové sloupky až kornoutově se rozšiřujícími hlavicemi před pilířky širokého čelního arkýře. [1]

detail

Vila Pod Kaštany čp. 279

Vila je dvoupatrová, v zásadě s jednoduchým obdélným půdorysem, z něhož oble vystupují rizality na průčelní straně a na bocích. Na zahradním průčelí je terasa. Vstup je chráněn porchem, který však dosahuje pouze do výšky 1.p. , kde je ukončen římsou. Vstup na tuto terasu ozvláštňuje edikulový vchod…

detail

Zemědělský dvůr - přestavovaný na klášter

Areál hospodářského dvora zámku (z druhé poloviny 18. století a první poloviny 19. století) představuje architektonicky i urbanisticky hodnotný celek. [1]

detail

Kapsova vila

Patrová vila se sedlovou střechou postrádá architektonické prvky, s vyjímkou korunní římsy, okna jsou většinou čtvercová, zajímavým detailem jsou zaoblené špalety průčelních loggií. [1] Suterén 230,4 m², přízemí 227 m², patro 218,4 m², podkroví 139,1 m² - Užitná plocha 814,8 m², terasy/balkony…

detail

Synagoga v Radnicích

Zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu se zaoblenými nárožími, s přístavkem po straně, krytá valbovou střechou. Na fasádě lizenový systém omítek. Okna obdélná, půlkruhově zaklenutá, lemována profilovanými šambránami. Přístavek s dvoukřídlými dveřmi.

detail

Vila V Tišině čp. 782

Jednopatrová vila krytá valbovou střechou, má travertinem obloženou niku s polokruhově klenutým portálem. Architektonicky je ceněno zejména pětiosé pravé boční průčelí.

detail

Druhá Maternova vila

Volně stojící jednopatrová vila má trojtraktovou dispozici [1]

detail

Fara Martínkovice

Vrcholně barokní budovoa fary s dvojicí soch, památkově chráněná spolu s kostelem. Sakrální areál velké obce v postranním údolí Broumovské kotliny. Areál kostela se nachází v severním okraji obce na západním svahu zalesněného návrší Chmelnice. Areál kostela tvoří budova kostela P. Marie, sv. Jiří a…

Cena: 3 990 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Bývalá fara Kout na Šumavě

Pozdně klasicistní budova z asi první třetiny 19. století, s dochovanými klenbami a některými výplněmi oken a dveří. Objekt je situován v urbanisticky stěžejní poloze v blízkosti kostela, dílčí úpravy ve 20. století. [1]

detail
1 42 83 124 145 146 147 148 149 150 151 165