Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 41 82 122 146 147 148 149 150 151 152 162
Počet objektů v databázi: 4837

Škola Jáchymov

Budova a pozemek se nacházejí v památkové zóně (katastr).

Cena: 10 250 000 Kč
údaj k: 11/2019
detail

Vila Na Zátorce čp. 621

Třípodlažní novoklasicistní volně stojící vila byla postavena dle plánů Bohumíra Kozáka ve dvacátých letech 20. století. Dolní parter má výrazné členění zdvojenými lizénovými rámci a je proveden z režného cihelného zdiva, zatímco jeho horní část, oddělená výraznou klasicizující římsou, z omítaného…

detail

Zámek Lechovice

Za nynější podobu původně barokní stavby vděčí Maxi Kubeckovi von Kubau. Vznikala postupnou klasicistní přestavbou, kdy přibyly nové přístavby věží (rizalitů) v pseudorenesančním, novobarokním a secesním stylu. Množství krásných polychromovaných fontán, zámecká kolonáda s altánem, francouzský…

detail

Vila Alfonse Muchy

Volně stojící vila trojtraktové dispozice je jednopatrová s podkrovím pod valbovou střechou. Má střízlivě rozvrženou hlavní fasádu. Pro autora jsou příznačným motivem pásy obdélníkových diamantů na oplechovaných čelech korunní římsy i květníkových žlabech na zábradlích teras a balkonů. [1]

detail

Vila Tavíka Františka Šimona

Samostatně stojící patrová (s podkrovním bytem) vila, má tradiční obdélný půdorys. Architekt kombinoval režné cihelné zdivo v přízemí s hladkými šambránami a hladkými omítkami v patře i na štítech. Vstup dekoruje sloupový portikus, vila je vybavena velkými plochami zdobenými malbou, nepochybně od…

detail

Vila Romaina Rollanda čp. 522

Solitérní vila na půdorysu obráceného písmene C. Střídmé fasády patrové vily s podkrovím architektonizuje vlastně jen značně vysazená korunní římsa a novoklasicistně a barokně pojaté přístavky opatřené sloupovím a balustrádovým zábradlím.

detail

Cantorova vila

Vila je položena do svahu, takže částečně odhalený suterén je vyzděn z kamenného zdiva. Fasády rytmizují většinou středové rizality, do ulice Pod Kaštany je rizalit zakončen mohutným trojůhelným štítem, který stavbě dává, spolu s kanelovanými lizénami, klasicizující výraz.

detail

Riedlův mlýn

Zděná obdélníková jednopatrová budovy se suterénem a s vysokým podkrovím, ve kterém byly dvě podlahy. Ve východní části byla obytná část, na kterou přiléhala západní mlýnice. Na jižní straně byl přístavek pro turbínu. Severně od hlavní budovy přes silnici stojí stodola. Budovy bývalého mlýna a…

detail

Vila Pod Kaštany čp. 526

Solitérní velký rodinný dům, sloužící dnes jako rezidence albánského velvyslanectví, v nárožní pozici, je patrovým se zvýšeným přízemím a podkrovím. Stavba vznikla pod vlivem nejpozdějšího romantismu, jak ukazuje kruhové schodiště v nároží, přesahující střechu jako věž, nebo rizality do ulice Pod…

detail

Sternova vila

Patrová vila s podkrovím, zaujímající nároží, je vytvořena na půdorysu přibližujícím se čtverci. Všechny fasády jsou komponovány rozdílně, většinou asymetricky. Zadní fasádu člení středový pravoúhlý rizalit a boční rizalit cylindrický, který je ukončen balkonem. Jednu uliční fasádu překrývá…

detail

Vila Romaina Rollanda čp. 392

Architektura rozlehlé solitérní dvoupatrové vily připomíná architekturu na malbách holandských mistrů 17. století. Je to především zásluhou režného cihelného zdiva, jež je kombinováno s hladkými kvádry v nárožích a stejně provedených šambránách okem. Zahradní průčelí člení polygonální rizalit,…

detail
1 41 82 122 146 147 148 149 150 151 152 162