Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 50 99 146 147 148 149 150 151 152 196
Počet objektů v databázi: 5876

Zámek Lechovice

Za nynější podobu původně barokní stavby vděčí Maxi Kubeckovi von Kubau. Vznikala postupnou klasicistní přestavbou, kdy přibyly nové přístavby věží (rizalitů) v pseudorenesančním, novobarokním a secesním stylu. Množství krásných polychromovaných fontán, zámecká kolonáda s altánem, francouzský…

detail

Vila Alfonse Muchy

Volně stojící vila trojtraktové dispozice je jednopatrová s podkrovím pod valbovou střechou. Má střízlivě rozvrženou hlavní fasádu. Pro autora jsou příznačným motivem pásy obdélníkových diamantů na oplechovaných čelech korunní římsy i květníkových žlabech na zábradlích teras a balkonů. [1]

detail

Vila Tavíka Františka Šimona

Samostatně stojící patrová (s podkrovním bytem) vila, má tradiční obdélný půdorys. Architekt kombinoval režné cihelné zdivo v přízemí s hladkými šambránami a hladkými omítkami v patře i na štítech. Vstup dekoruje sloupový portikus, vila je vybavena velkými plochami zdobenými malbou, nepochybně od…

detail

Vila Romaina Rollanda čp. 522

Solitérní vila na půdorysu obráceného písmene C. Střídmé fasády patrové vily s podkrovím architektonizuje vlastně jen značně vysazená korunní římsa a novoklasicistně a barokně pojaté přístavky opatřené sloupovím a balustrádovým zábradlím.

detail

Kantorova vila (Cantorova vila)

Vila je položena do svahu, takže částečně odhalený suterén je vyzděn z kamenného zdiva. Fasády rytmizují většinou středové rizality, do ulice Pod Kaštany je rizalit zakončen mohutným trojůhelným štítem, který stavbě dává, spolu s kanelovanými lizénami, klasicizující výraz.

detail

Riedlův mlýn

Zděná obdélníková jednopatrová budovy se suterénem a s vysokým podkrovím, ve kterém byly dvě podlahy. Ve východní části byla obytná část, na kterou přiléhala západní mlýnice. Na jižní straně byl přístavek pro turbínu. Severně od hlavní budovy přes silnici stojí stodola. Budovy bývalého mlýna a…

detail

Vila Pod Kaštany čp. 526

Solitérní velký rodinný dům, sloužící dnes jako rezidence albánského velvyslanectví, v nárožní pozici, je patrovým se zvýšeným přízemím a podkrovím. Stavba vznikla pod vlivem nejpozdějšího romantismu, jak ukazuje kruhové schodiště v nároží, přesahující střechu jako věž, nebo rizality do ulice Pod…

detail

Sternova vila

Patrová vila s podkrovím, zaujímající nároží, je vytvořena na půdorysu přibližujícím se čtverci. Všechny fasády jsou komponovány rozdílně, většinou asymetricky. Zadní fasádu člení středový pravoúhlý rizalit a boční rizalit cylindrický, který je ukončen balkonem. Jednu uliční fasádu překrývá…

detail

Vila Romaina Rollanda čp. 392

Architektura rozlehlé solitérní dvoupatrové vily připomíná architekturu na malbách holandských mistrů 17. století. Je to především zásluhou režného cihelného zdiva, jež je kombinováno s hladkými kvádry v nárožích a stejně provedených šambránách okem. Zahradní průčelí člení polygonální rizalit,…

detail

Hostinec Rudník

Podle historičky a kronikářky obce Olgy Hájkové se dům nachází v historickém centru Rudníku, tehdejších Heřmanových Sejfů, jak se obec do roku 1952 nazývala. Centrum tvořil za Valdštejnů, v době od 16. století, zámek, později přebudovaný na pivovar, škola a kostel s farou. [1]

detail

Wallenfelsova vila

Klasicizující volně stojící vila lehce obdélného půdorysu, který je na zahradních fasádách porušen rizality a terasami. Členění fasád obstarávají průběžně parapetní a podokenní římsy, klasicistní výraz dávají stavbě slepá polokruhová ukončení okenních otvorů v přízemí a silně vysazená korunní římsa…

detail

Siardova kaple

Kostelík sv. Jana Křtitele (Siardova kaple) – Kaple s poustevnou na místě původní osady byla za husitských válek pobořena. V 16. století tu byl nalezen „starý obraz sv. Siarda“, v roce 1615 byl kostel renovován tepelským opatem a za třicetileté války opět pobořen. Další obnova kostela proběhla v…

detail

Dukelská kasárna

Rozsáhlý komplex Dukelských kasáren (dělostřeleckých) byl vybudován roku 1889. Za první republiky se jmenoval Masarykova, po druhé sv. válce Dukelská. Ročně narukovalo zhruba 1000 vojáků. Areál zabírá plochu o rozloze ca. 10 ha.

detail

Vila Pětidomí čp. 247

Volně stojící jednopatrový dům s podkrovím má dvoutraktovou dispozici. V zahradě stojí gloriet na čtveřici masivních oblých sloupů pod projmutě zahrocenou stříškou, terasy na barokně zvlněném půdorysu lemují balustrádu. [1]

detail

Vila Pětidomí čp. 111

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, krytý valbovou střechou.

detail

Vila Pětodomí čp. 238

Typická romantická stavba inspirovaná gotikou, viz mohutná věž s dlátovou střechou, renesancí, viz štít do ulice, a klasicismem, viz tvarování oken a niky, členění parteru pásovou rustikou. Ve střední nice tříosého uličního průčelí je figurka putti s rohem hojnosti, připomínající keramické práce…

detail

Vila Maměnka

Střízlivá fasáda s historizujícími detaily je založena na obdélné hmotě stavby, z níž v průčelí vystupuje mělký přízemní rizalit uprostřed. Celé průčelí uzavírá lizénový rámec, vymezený pilastr s jonizujícími hlavicemi. Koncepce okenních otvorů je asymetrická, vlevo se uplatňují vertikální okna…

detail

Pelcova vila

Klasicizující detail, připomínající současnou vídeňskou keramiku Michaela Powolného, zdobí parapety oken 1.np. S převahou čtvercová okna mají jednoduché pásové šambrány, korunní římsa je několikrát odstupňována, hranolová. [1]

detail
1 50 99 146 147 148 149 150 151 152 196