Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 147 148 149 150 151 152 153 174 231
Počet objektů v databázi: 6916

Zámek Chrančovice

Je to patrová stavba s členitým půdorysem, která je přístupná kamenným schodištěm v průčelí. U zámku se nachází zpustlý parčík.

Cena: dohodou
údaj k: 12/2019
detail

Fantova vila

Cena: 10 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Škola Zbyslav

Cena: 13 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Vila Franze Bayera

Cena: 15 500 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Škola Telice

Cena: 1 700 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Penzion Celnice

Cena: 3 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Vila Českomalínská čp.463

Jde o volně stojící přízemní dům, částečně s podkrovím, tvoří dvě pravoúhle spojené dvoutrakty. [1]

detail

Spořitelna v Lounech

Spořitelna je vysoce kvalitní ukázkou meziválečné architektury ovlivněné tradicí české individuální moderny a nastupujícím funkcionalismem. Byla vybudována podle návrhu architekta Františka Alberta Libry. Autorem sochařské výzdoby stavby je Otakar Švec. [1]

detail

Státní banka v Chrudimi

Objekt má do hlavní fasády vyvedeno hlavní nástupní schodiště do haly spořitelny. 1. patro předsazeno před původní regulační čáru, hlavní fasáda a část bočních fasád obložena travertinovými deskami. Schodiště obloženo kabřincem, ostatní části objektu v hrubé omítce. Suterén v celé ploše k řece Chrudimce ve zdivu žulových hraněných kvádrů. Nad vchodem do haly spořitelny reliéfní znak města - hodnotná sochařská práce. (popis Reml 1988) Doplněk: Jádrem objektu je bankovní hala, vysoký zhruba čtvercový ústřední prostor s patrovým ochozem neseným hranolovými pilíři , obloženými černým leštěným…

detail

Městská spořitelna v Kutné Hoře

Architekt novou spořitelnu pojal jako strohou avantgardní stavbu, na které se funkcionalistické tvarosloví kombinuje s prvky moderního novoklasicismu. Librova funkcionalistická spořitelna je považována za nejhodnotnější kutnohorskou stavbu 30. let 20. století. Po ztrátě ojedinělého vnitřního uspořádání již není bohužel důvod k prohlášení budovy za samostatnou kulturní památku a stavba se chrání v rámci Městské památkové rezervace. [1]

detail

Spořitelna v Rokycanech

Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od uličních čar a suterénní prostory jsou pak osvětleny anglickým dvorkem. Od hlavní třídy směřuje do objektu široké schodiště, na které navazuje hlavní vchod, vlevo pak vstup do bytové části domu. Za vstupem je vrátnice, vestibul a trojice mohutných dvojkřídlých dveří se vstupem do dvorany. K…

detail

Zájezdní hostinec U Jiskrů

Interiéru po rekonstrukci v roce 2019 dominuje původní dubový výčep, historickou linku umocňují tepaná kamna, vzor dlažby z konce 19. století, přiznaná cihlová stěna a elegantní svítidla. Velkým oknem vidíte do kuchyně. K celkovému dojmu přispívají i klasické židle tonetky s nápisem Hostinec U Jiskrů. Unikátem podniku, který se zaměřuje na lepší gastronomii, je tzv. štamgastský stůl v rohu za dveřmi. Je pro místní chlapi, kteří byli zvyklí sem chodit na pivo ještě do starého výčepu, nový majitel jim toto tedy dál dopřává. Původní stůl je znovu natřený na zeleno, což prý bývala barva pro…

detail

Zámek Lipno

Jednopatrový zámek má obdélníkový půdorys. Nádvorní fasáda je z větší části dosud členěná pilastry, v přízemí slepou arkádou, původně otevřenou, v patře původně rozměrnými obdélnými okny v kamenných ostěních, dnes z větší části nahrazených trojdílnými ze druhé poloviny dvacátého století. Na západní straně na zámeckou budovu pravoúhle navazuje barokní sýpka, na vstupním portálu datovaná letopočtem 1709.

detail

Blaschkova vila - Hodkovice nad Mohelkou

Vila se vyznačovalo vytříbenou architekturou s historizujícím nádechem, díky kterému získala takřka zámecký charakter. Secese se tak projevuje především v malebné skladbě hmot, přičemž Schäfer se zde projevil jako invenční eklektik, využívající pozdně gotických a renesančních prvků, které nápaditě seskupil do výrazně romantizujícího celku.

detail

Vila Bubenečská čp. 891

Jde o volně stojící jednopatrovou vilu, jejíž fasáda je kombinována z režného a omítaného zdiva.

detail

Vila Franze Schmitta

Vila je součástí širšího areálu, zahrnujícího tiskárnu vlněných látek Franz Schmitt, tzv. Horní továrnu v bezprostředním sousedství vily a také přilehlou dělnickou kolonii, tzv. Šestidomy (čp. 53–58), sloužící k ubytování zaměstnanců továrny, kterou navrhl rovněž Gustav Sachers.

detail
1 59 116 147 148 149 150 151 152 153 174 231