Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 41 81 121 148 149 150 151 152 153 154 161
Počet objektů v databázi: 4806

Vila Kozlovská 1388

Volně stojící dům jednopatrový dům trojtraktové dispozice, krytý valbovou střechou. [2]

detail

BD Pelléova 810

Volně stojící jednopatrový dům s podkrovím má dvoutraktovou dispozici na tupoúhle zalamovaném půdorysu. [1]

detail

Zámek Chrančovice

Je to patrová stavba s členitým půdorysem, která je přístupná kamenným schodištěm v průčelí. U zámku se nachází zpustlý parčík. 1794 - V letech 1794-95 byl na místě původní tvrze postaven pozdně barokní zámek. 1909 - V roce 1909 byl zbořen, aby na jeho místě mohl být postaven zámek nový.

Cena: dohodou
údaj k: 12/2019
detail

Fantova vila

Cena: 10 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Škola Zbyslav

Cena: 13 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Vila Franze Bayera

Cena: 15 500 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Škola Telice

Cena: 1 700 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Penzion Celnice

Cena: 3 900 000 Kč
údaj k: 12/2019
detail

Vila Českomalínská 463

Jde o volně stojící přízemní dům, částečně s podkrovím, tvoří dvě pravoúhle spojené dvoutrakty. [1]

detail

Spořitelna v Lounech

Spořitelna je vysoce kvalitní ukázkou meziválečné architektury ovlivněné tradicí české individuální moderny a nastupujícím funkcionalismem. Byla vybudována podle návrhu architekta Františka Alberta Libry. Autorem sochařské výzdoby stavby je Otakar Švec. [1]

detail

Státní banka v Chrudimi

Objekt má do hlavní fasády vyvedeno hlavní nástupní schodiště do haly spořitelny. 1. patro předsazeno před původní regulační čáru, hlavní fasáda a část bočních fasád obložena travertinovými deskami. Schodiště obloženo kabřincem, ostatní části objektu v hrubé omítce. Suterén v celé ploše k řece…

detail

Městská spořitelna v Kutné Hoře

Architekt novou spořitelnu pojal jako strohou avantgardní stavbu, na které se funkcionalistické tvarosloví kombinuje s prvky moderního novoklasicismu. Librova funkcionalistická spořitelna je považována za nejhodnotnější kutnohorskou stavbu 30. let 20. století. Po ztrátě ojedinělého vnitřního…

detail

Spořitelna v Rokycanech

Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od…

detail

Zájezdní hostinec U Jiskrů

Interiéru po rekonstrukci v roce 2019 dominuje původní dubový výčep, historickou linku umocňují tepaná kamna, vzor dlažby z konce 19. století, přiznaná cihlová stěna a elegantní svítidla. Velkým oknem vidíte do kuchyně. K celkovému dojmu přispívají i klasické židle tonetky s nápisem Hostinec U…

detail

Zámek Lipno

Jednopatrový zámek má obdélníkový půdorys. Nádvorní fasáda je z větší části dosud členěná pilastry, v přízemí slepou arkádou, původně otevřenou, v patře původně rozměrnými obdélnými okny v kamenných ostěních, dnes z větší části nahrazených trojdílnými ze druhé poloviny dvacátého století. Na západní…

detail
1 41 81 121 148 149 150 151 152 153 154 161