Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 50 99 147 149 150 151 152 153 154 155 196
Počet objektů v databázi: 5870

Bauerova vila

Bauerova vila byla postavena v puristickém stylu, jedná se o nejstarší dům s plochou střechou na území dnešního Česka. Vila je trojtraktová, jednopatrová, podsklepená obdélná budova, která původně stála na okraji zahrady. Vstup do interiéru se nachází na kratší severní straně, navazuje na něj…

detail

Zaniklý kostel sv. Bartoloměje

Stál na křižovatce po levé straně silnice do Doupova. Drobná barokní stavba s obdélnou plochostropou lodí a pravoúhlým presbytářem sklenutým plackou.

detail

Městský dům Říční 293, Kadaň

Dům U Kotvy (čp. 293) byl původně předměstskou krčmou, ve které se scházeli lidé ze Špitálského předměstí, zejména pak rybáři, voraři a ledaři, ale též kupci a formani projíždějící městem. Hostinec, který byl počátkem 19. století nazýván U Císaře rakouského a poté až do současnosti Kotva či U kotvy…

detail

Lannova vila

Vila stojí na půdorysu písmene „L“. Hlavní průčelí otočené do ulice je tříosé, se střední osou zvýrazněnou lodžií završenou trojúhelným tympanonem. Lodžie je nesena dvěma pilastry, v patře pilastr a ionský sloup nesou tympanon. Pozadí lodžie zdobí malba s putti. Hlavní portál je půlkrouhově ukončen…

detail

12 LOFTS

Autorem obytného souboru je architekt John Eisler. Celý koncept tří vila-domů nabízí 12 bytových jednotek, které je možné uzpůsobit na přání budoucího uživatele. Konstrukce domu je navržena tak, že je možné propojit jednotlivá poschodí mezi sebou, nebo naopak zanechat prostorné jednotky na jedné…

detail

Vila Bianca

Ve své době byla vila označena Za "odvážně jednoduchou a čistou, krásných poměrů, vzrušující současníky svou novotou"., Spielmannova rekonstrukce byla odmítnuta. Součástí vily jsou kopie původních Štursových soch Den a Noc

detail

Dům pro domovníka a osobního řidiče Liebiegů

Projekt zřejmě prvního garážového autodomu ve střední Evropě vypracoval v srpnu 1904 Jakob Schmeissner a ještě téhož roku byla poměrně rozsáhlá romantizující stavba dokončena. Investorem byl Theodor von Liebieg, zapálený motorista a držitel prvního řidičského oprávnění na našem území. Objekt na…

detail

Autodům Theodora Liebiega

Do jednotlivých garáží se vjíždělo z centrálního dvora. V přízemí novostavby se v jednom křídle nacházely malometrážní byty, na které navazovala dílna s montážní jámou, následovaná garážemi pro nákladní vozy a přívěsy, kotelna a dále pak v dalším křídle garážové stání pro Liebiegovy závodní vozy a…

detail

Výstavní vila Liebieg

V roce 1906 od 17. května do 30. září proběhla pod záštitou města Liberce výstava českých Němců. Velkolepá přehlídka byla prezentací hospodářské, umělecké a kulturní úrovně německé menšiny v Čechách. Odehrávala se v prostoru nad přehradou a mj. zde byla divákům ukázána obrazová sbírka Heinricha…

detail

Dům kolonie Na Zhůrách

Úmysl vystavět dělnickou kolonii vedle sledování ekonomických zřetelů je projevem sociálního cítění majitelů firmy i doklad jejich moderního myšlení. Jak totiž ukazují nesignované plány uložené v libereckém archivu, projekt se držel tehdy aktuální koncepce „zahradního města“, jak se uplatnila např.…

detail

Bytové domy Na Zelené lišce v Praze - Krči

F. A. Libra a J. Kan, kteří navrhli několik bytových domů ve funkcionalistickém stylu. Byty v nich jsou skutečně minimální, ale vzhledem ke své rozloze, funkčně pojednané. Jejich obytná plocha je zpravidla kolem čtyřiceti metrů čtverečních, někdy i o něco méně. Obvykle sestávají z jednoho pokoje,…

detail

Budova evidence Ústřední sociální pojišťovny

Budova kartotéky (čp.2383) je obdélného půdorysu, situovaná vpravo od hlavní budovy Správy sociálního zabezpečení. Pětipatrová se šestým ustupujícím patrem, členěná horizontálními pásy oken. Při kratší boční fasádě připojena hranolová hmota schodiště. Fasáda hladká, terasa ustupujícího patra…

detail

Liebiegův hostinec

V přízemí pětipodlažního objektu s vysokou mansardovou střechou byla pekárna s mýtnicí, v patře hostinec s verandou a hostinskými pokoji, zbývající patra sloužila k ubytování personálu. Formálně je objekt řešen s dalšími Schmeissnerovými realizacemi shodně, včetně romantizujícího pojetí s…

detail

BD Českomalínská čp. 767

Nad zvýšeným přízemkem byl vybudován dvoupatrový volně stojící dům dvoutraktové dispozice krytý plochou střechou.

detail

Vila Roosveltova čp. 497

Základní obdélná hmota domu je na delších stranách doplněna o zřetelně asymetricky vystupující partie, s výrazným trojbokým arkýřem v pravé části uličního průčelí. Také valbová střecha, která s poměrně složitě dispozici přizpůsobuje, je protkána nestejně velkými trojuhelnýmí vikýři. Nedůležitější…

detail
1 50 99 147 149 150 151 152 153 154 155 196