Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 50 99 147 150 151 152 153 154 155 156 196
Počet objektů v databázi: 5870

Liebiegovo městečko

Domy jsou obklopeny zelení a centrem celého komplexu se stalo ojediněle pojaté náměstí, do kterého ústí čtyři ulice: Svatoplukova (tehdy Theodorova); Andělčina, nazvaná po matce Theodora Liebiega ml. Angelice Hyacintě (1848–1919); Mikulášská (tehdy Gisbertova, podle Theodorova o dva roky mladšího…

detail

Dům uměleckého průmyslu II

Fasádu do Charvátovy ulice čelní nad vchodem do pasáže velice půlené okno 1. p,, římsa se zakulacenými rohy a tři přibližně dvouosá pásová okna s vyššími francouzskými okna na bocích. Dům je pětipodlažní s využitím luxfer na fasádě, plochou střechu lemuje kovové zábradlí Pasáž spojuje ulici Národní…

detail

Administrativní budova továrny AGA

Administrativní budova na obdélném půdorysu je vstupem do areálu, součástí architektonického řešení je i brána se zídkou z kamenného lícového zdiva. Jednolitou hmotu budovy oživuje kubický rizalit při vstupu, nesený dvěma sloupy. Fasádu člení pásová okna, přízemí je obloženo keramikou, luxferový…

detail

Energovod

Architekt Libra si s požadovaným historizujícím výrazem budovy obratně poradil a v maximální možné míře navázal na oblíbenou wagneriánskou tradici, aniž se omezil na schematické uplatňování bezduché ideologické dekorace. [1] Dům stavěn v duchu socialistického realismu. Konstrukce domu je…

detail

Jesle v Ústí nad Labem

Stavbu jeslí financovaly v roce 1947 Severočeské tukové závody, které ještě rok předtím nesly název Johann Schicht AG (znárodnění proběhlo v roce 1946). Projekt jeslí byl schválen ministerstvem sociální péče jako typový. Byly postaveny i na dalších místech Česka - v Úpici u Trutnova, Praze-Kbelích,…

detail

Jesle pro Škodovy závody v Plzni

Pro stavbu jeslí bylo vybráno klidné místo uvnitř polouzavřeného, velkoryse dimenzovaného domovního bloku vymezeného plánovanou zástavbou Schwarzovy ulice a náměstí Českých bratří. Jihovýchodně orientovaná dvoupatrová budova s dvoutraktovou dispozicí spočívá na nepravidelném podélném půdorysu…

detail

Vila Viktora Kohnera

F. A. Libra pojal dům velkoryse, jako jednopatrový obdélný hranol [obr. 69]. Stavbu umístil do rohu velké zahrady. V severovýchodním rohu pozemku je umístěna samostatná přízemní garáž. Ta byla v původních plánech situována do suterénu vily, kam Libra umístil další provozní prostory domu, přístupné…

detail

Kolonie Domovina - zázemí

Sídliště je situováno na jižním svahu Monstrančního vrchu a je ohraničeno dnešními ulicemi U Domoviny, U Černého dolu a Energetiků, které jím prochází. Urbanistická osnova kolonie je zpracována ve stylu Liebiegova městečka, kdy jsou objekty seskupeny podél křivolakých komunikací sledujících průběh…

detail

Vila Libuše Treybalové

Budova obdélného půdorysu se soklem z lomového kamene j zasazena do prudkého severozápadního svahu. Hlavní vchod se nalézá v uličním průčelí na úrovni přízemí. Tomuto podlaží dominují tři prostory mající společenskou funkci, obytná hala navazující na vstupní partie, zimní zahrada otevírající se na…

detail

Liberecká výšina

Do restaurace se původně vstupovalo přes most překlenující příkop. Poté, co návštěvník prošel kamennou vstupní branou, ocitl se na nádvoří s rumpálovou studnou a zvonem. Za slunečného počasí bylo nádvoří využíváno jako zahradní restaurace. V jednotě s architekturou byly rovněž stylové interiéry. [1…

detail

Vila Karla Herziga

V prvním nadzemním podlaží se nachází prostorná vstupní hala s ústředním dřevěným schodištěm, dále se zde nacházejí čtyři místnosti, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je masivní dřevěná galerie, která navazuje na schodiště. Dále se zde nachází 5 místností, v tomto patře jsou tři…

Cena: dohodou
údaj k: 12/2019
detail

Spořitelna v Třebíči

Budova byla postavena ve výšce tří pater, aby navazovala na zástavbu ve třicátých letech, sousední budova radnice byla tehdy také třípatrová. V druhé polovině 20. století bylo přistavěno další patro, tak již není linie budov přesná. [2] Je to v té době velmi moderní, nejkrásnější účelová budova…

detail

Spořitelna v Přešticích

Důležitá městská stavba je významným příkladem kvalitní architektury 30. l. 20. stol., vystavěné podle návrhu vyhlášené pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm. Architektonicky pozoruhodné je i nádvoří s kašnou a sochou dívky sochaře Josefa Matějů.

detail

Spořitelna v Červeném Kostelci

Jde o kvalitní příklad meziválečné architektonické avantgardy s řadou neoklasicistních prvků. Stavba je součástí konvolutu Freiwaldových staveb v Královéhradeckém kraji. V kontextu s jeho celostátní tvorbou je jedinou realizovanou stavbou s vyhlídkovou věží. Objekt je pro vysoký stupeň autenticity…

detail

Spořitelna v Úpici

Konstruktivistická jednopatrová budova o půdorysu ve tvaru "L" se zaobleným vstupním nárožím, nízkou sedlovou střechou a zvýšenými hranolovými schodišti na krajích. Schodiště mají zvláštní vchody. Východní rameno má do ulice šest a severní pět okenních os. Okna jsou obdélná, šířková, ojediněle…

detail

Spořitelna v Sobotce

Kvalitní ukázka české meziválečné architektury, nesoucí typické znaky architektonického rukopisu významného tvůrce Jindřicha Freiwalda. V kontextu moderní architektury českého venkova velmi důležitá stavba. Budova přibližně obdélného půdorysu s předsazeným východním rizalitem; severovýchodní…

detail
1 50 99 147 150 151 152 153 154 155 156 196