Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 58 114 168 169 170 171 172 173 174 227
Počet objektů v databázi: 6804

Restaurant u Bílého koníka

Dům č.p. 16 v Kostelní Bříze je považován za nejlépe dochovanou a nejhodnotnější stavbu s použitím hrázděné konstrukce v celé oblasti.

detail

Ozdravovna Radostín

Budova tzv. ozdravovny v Radostíně byla pojata jako zotavovna, kterou navrhl a postavil v letech 1930-1931 architekt Ladislav Kozák (bratr Bohumíra Kozáka) jako výraznou třípodlažní (polozemní nulté patro, přízemí a první patro) stavbu funkcionalistického tvarosloví. Půdorys tvoří obdélník západovýchodně protažený, ze kterého původně uprostřed vybíhaly rizality na jih a sever. Zotavovna nabízela jednak odpočinek, pravidelnou stravu a stavebně se prosadily také prvky ze vzdušných lázní, za tímto účelem zabírají celé jižní průčelí průběžné balkóny, za kterými byly umístěny pokoje pacientů s…

detail

Spolkový dům YWCA

Funkcionalistický spolkový dům YWCA z let 1926 - 29 od Oldřicha Tyla. Řadový dům šestipatrový s 6.patrem ustupujícím, trojkřídlý, železobetonové skeletové konstrukce. Uliční fasáda šestiosá s hladkou tvrdou omítkou. přízemí je otevřeno po stranách symetricky osazenými vysokými pásovými čtyřdílnými prosklenými dveřmi v kovových rámech. Střední část zabírají čtyři vysoká obdélná okna s nadsvětlíky v kovových rámech. Fasáda 1. - 5. patra řešena shodně: v krajních osách jsou balkony s kovovým zábradlím, pásovými okny a dveřmi, čtyři střední osy vyplňují třídílná okna. Dvorní fasády jsou hladké,…

detail

Teplárna Košíře

Budova je ukázkou velmi zajímavé a kvalitní technické stavby z konce 80. let 20. století, která přirozeně a velmi citlivě zapadá do okolní zástavby. Jednoduchá a modernisticky střídmá stavba zvolenou formou tvarů. Odkazující na modernistické vlivy severské architektury a dostatečně formálně a urbanisticky poučená svým zasazením do okolní zástavby. Střídmost tvarů, zvolených materiálů i barev - šedivá a červená. Jehlanové střechy šedivé barvy, tmavě červené barvy - přiznaného režného cihlového zdiva všech částí budovy i oplocení pozemku - tmavě červené barvy z ní tvoří zajímavou stavbu spolu s…

detail

Zámek Lesní Hluboké

Pozdně barokní rezidence rajhradského kláštera využívaná jako lovecký zámeček byla vybudovaná r. 1770 proboštem Otmarem Konradem. Spolu s kaplí sv. Anny a ohrazenou zahradou tvoří půvabný celek venkovského panského sídla s rekreačním využitím. [2] Za autora stavby je považován buď Josef Anneis, který pracoval na rajhradském kláštěře anebo Matyáš Jednuška, který se podílel na stavbě kaple sv. Anny. Půdorys tohoto původního loveckého zámečku nacházíme pod zvýšenou mansardovou střechou. V přízemní části se nacházel menší společenský sál, se kterým sousedila kuchyně a přípravna pokrmů. Sál byl…

detail

Hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího, Ostrov

Kostel byl postaven na počátku 13. století v pozdně románském slohu. Neomítaný kostel je jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým čtvercovým presbytářem. Střecha lodi je sedlová s polovalbou a presbytáře valbová. Střešní krytinou je štípaný šindel. Při východním konci lodi je do krovu zasazen dřevěný sanktusník s šindelem krytou bání. Areál kostela sv. Jakuba Většího dotváří ohradní zeď s bránou a dva kamenné kříže, jeden s reliéfním motivem. [1]

detail

Zámek Nalžovy

Čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím a hranolovou věží, obklopený zámeckým parkem s ohradní zdí, s rozsáhlým hospodářským zázemím. Doklad postupného vývoje panského sídla od renesance po empír. V budově zámecké sýpky dochovány pozůstatky původní tvrze. Rozlehlý zámecký areál je situován ve východní části Nalžovských Hor při silnici na Hradešice. Centrem areálu je čtyřkřídlá budova zámku (1) s uzavřeným nádvořím, původně pozdně renesanční objekt nejspíš z 20. let 17. století, postavený Fridrichem Švihovským z Rýzmberka. Zámek nahradil starší panské sídlo (tvrz), vypleněné uherskými vojsky…

detail

Zámek Osová Bítýška

Cena: 22 000 000 Kč
údaj k: 3/2020
detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov

Stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v současné podobě uskutečnil J. Peter z Kadaně podle plánů architekta Ludvíka Láblera v letech 1895–1896. Jednolodní stavba s vysokou věží v jihozápadním průčelí a s odsazeným pravoúhlým presbytářem je vybudována ve vznosných neogotických formách. Loď je prolomena čtveřicí vysokých hrotitých oken s ušlechtilými kružbami, presbytář obsahuje na každé straně po dvojici obdobných oken. V meziokenních intervalech jsou přisazeny opěrné pilíře, v nároží presbytáře situované šikmo. Věž je prolomena mohutným vstupním portálem se štítem obsahujícím původně kraby a…

detail

Krytý dřevěný silniční most v Radošově

Dřevěný celokrytý silniční most stojící v místě dřevěného krytého mostu z roku 1364 přes řeku Ohři na zemské stezce. Délka mostu je přes 62 m a šířka přes 5,5 m. Je kryt šindelovou střechou se sklonem 47°. Stojí na původních pilířích z 2. pol. 18. stol. Most stojí na dvou pilířích z lomového kamene, které jsou na straně proti proudu zaobleny a mají na svých přečnívajících částech pultovou stříšku krytou šindelem. Přes pilíře jsou položeny masivní trámy, na nich leží kolmo čtyřhranné trámy. Na tuto konstrukci jsou připevněny boční stěny, jejichž konstrukce pozůstává ze svislých trámů ve…

detail

Kostel sv. Vendelína, Perštejn

Klasicistní jednolodní kostel obdélné dispozice, s valbovou střechou, trojboce uzavřeným presbytářem, hranolovou věží situovanou nad středem severovýchodního průčelí a s prvky doznívajícího rokoka byl postaven v letech 1795 až 1796 [1].

detail

Obchodní dům v Perlové ulici

Dům uzavírá na severovýchodě koridor Perlové ul. a proniká svou nižší pseudoklasicistní částí do prostoru Uhelného trhu. Jeho třináctiosá část při Perlové ul. je čtyřpatrová (s pátým půdním patrem), podsklepená, kryje ji sedlová střecha. Konstrukci této části , jež má půdorys velmi úzkého obdélníku, tvoří železobetonový skelet o čtyřech pilířových řadách. Nad parterem se zachovanými funkcionalistickými kovovými výkladci a nad pásovým oknem I. p. vystupuje z plochy fasády (kromě bočních os) v úrovni 2.-4. p. mělký, nepatrně konvexně vypjatý arkýř prolamovaný obdélnými okny s dřevěnými…

detail

Obchodní dům v Příčné ulici

Tzv červený dům byl odrazem Kotasova období, ve které se stěny staly opěr kompaktním celkem a současně možností k vyjádření barvy - důležitý prvek emocionálního funkcionalismu 2. poloviny 30.let. Kdysi na sytě červených zdech v kontrastu s leštěným černým mramorem Nero membo, na obkladech přízemních pilířů, příčníků portálů, vnějších ploch a podhledů balkónů, s bíložlutým pučiským mramorem na špaletách oken, s hnědým ústeckým kabřincem v obložení podkrovního patra byl přiveden na pražskou půdu pozoruhodný barevný experiment (spolu s tzv. zeleným domem v čp. 529 v Ječné ulici). Poprvé v Praze…

detail

MD Na Poříčí

Parter domu je využívaný.

detail

Bytový dům Sokolská

Funkcionalistický nájemní dvojdům, Karel Kotas 1936 - 1937. Řadový trojkřídlý dům na nepravidelné parcele má železobetonovou skeletovou konstrukci. Do Sokolské ulice se obracejí dvě křídla. první šestiosým rovným úsekem domu čo. 29, vysazeným částečně na betonové pilíře a vytvářejícím tak podloubí. Druhé, rovněž šestiosé křídlo čo. 27 se po uskupení plynulou křivkou pojí k sousednímu objektu v ulici Na bojišti. Oba domy jsou šestipatrové, přičemž 6. p. ustupuje a podél celé fronty průčelí probíhá terasa. Střecha je rovná. 1. ose v čo. 27 jsou balkony. Část přízemí a 6. p. je obloženo…

detail

Kamenný most u Temešváru (vedle Podolského mostu)

Nedaleko Podolského mostu se při nízkém stavu vody objevuje jednoobloukový kamenný most z 19. století, který zde zůstal spolu se silnicí vedoucí k původnímu Podolskému řetězovému mostu. [2] [3]

detail

Bývalý jez s retardérovou propustí na Vltavě

Bývalý jez u bývalé vodní elektrárny Nový mlýn byl v r. 1929 zvýšen téměř na 3 metry nad hladinu a byla u něj vybudována 63 metrů dlouhá vorová retardérová propust. [1]

detail

BD Starokošířská čp 449

Nájemní dům stavěl v letech 1926 - 1928 Josef Domek podle projektu Karla Honzíka z roku 1925. Puristická stavba je založena na jednoduchém členění pater okna a středního zapuštěného balkonového pásu, který lemují pohledové cihly. Stavba je asymetrická , levé dvě osy jsou širší než pravé dvě osy, kde se místo čtvercového otvoru objevuje menší obdélné okno. Dům je určen jako řadový. i když dnes má pravou boční fasádu odhalenou. Půdorysně se jedná o trojtrakt, kde obytné místnosti jsou umístěny směrem do ulice. kuchyně a hlavního schodiště do dvora. Ve středním traktu jsou světlíky, které…

detail

Obecní kino - původně Picí pavilon, Kyselka

Typická lázeňská stavba z konce 80. let 19. století. Bohatě vyřezávané sloupy verandy a střecha se třemi věžičkami dodávaly pavilonu křehký půvab, umocněný okolním upraveným parkem. Před picí halou stávala na soklu porcelánová váza regionální provenience vyrobená kolem roku 1885. Byla svévolně zničena někdy před rokem 1980. [2] Po stranách přiléhala k objektu nižší křídla původně s volnými lodžiemi, se změnou využití objektu byla křídla s hrázděnou konstrukcí vyzděna. [1]

detail
1 58 114 168 169 170 171 172 173 174 227