Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 168 169 170 171 172 173 174 231
Počet objektů v databázi: 6921

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov

Stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v současné podobě uskutečnil J. Peter z Kadaně podle plánů architekta Ludvíka Láblera v letech 1895–1896. Jednolodní stavba s vysokou věží v jihozápadním průčelí a s odsazeným pravoúhlým presbytářem je vybudována ve vznosných neogotických formách. Loď je prolomena čtveřicí vysokých hrotitých oken s ušlechtilými kružbami, presbytář obsahuje na každé straně po dvojici obdobných oken. V meziokenních intervalech jsou přisazeny opěrné pilíře, v nároží presbytáře situované šikmo. Věž je prolomena mohutným vstupním portálem se štítem obsahujícím původně kraby a…

detail

Krytý dřevěný silniční most v Radošově

Dřevěný celokrytý silniční most stojící v místě dřevěného krytého mostu z roku 1364 přes řeku Ohři na zemské stezce. Délka mostu je přes 62 m a šířka přes 5,5 m. Je kryt šindelovou střechou se sklonem 47°. Stojí na původních pilířích z 2. pol. 18. stol. Most stojí na dvou pilířích z lomového kamene, které jsou na straně proti proudu zaobleny a mají na svých přečnívajících částech pultovou stříšku krytou šindelem. Přes pilíře jsou položeny masivní trámy, na nich leží kolmo čtyřhranné trámy. Na tuto konstrukci jsou připevněny boční stěny, jejichž konstrukce pozůstává ze svislých trámů ve…

detail

Kostel sv. Vendelína, Perštejn

Klasicistní jednolodní kostel obdélné dispozice, s valbovou střechou, trojboce uzavřeným presbytářem, hranolovou věží situovanou nad středem severovýchodního průčelí a s prvky doznívajícího rokoka byl postaven v letech 1795 až 1796 [1].

detail

Obchodní dům v Perlové ulici

Dům uzavírá na severovýchodě koridor Perlové ul. a proniká svou nižší pseudoklasicistní částí do prostoru Uhelného trhu. Jeho třináctiosá část při Perlové ul. je čtyřpatrová (s pátým půdním patrem), podsklepená, kryje ji sedlová střecha. Konstrukci této části , jež má půdorys velmi úzkého obdélníku, tvoří železobetonový skelet o čtyřech pilířových řadách. Nad parterem se zachovanými funkcionalistickými kovovými výkladci a nad pásovým oknem I. p. vystupuje z plochy fasády (kromě bočních os) v úrovni 2.-4. p. mělký, nepatrně konvexně vypjatý arkýř prolamovaný obdélnými okny s dřevěnými…

detail

Obchodní dům v Příčné ulici

Tzv červený dům byl odrazem Kotasova období, ve které se stěny staly opěr kompaktním celkem a současně možností k vyjádření barvy - důležitý prvek emocionálního funkcionalismu 2. poloviny 30.let. Kdysi na sytě červených zdech v kontrastu s leštěným černým mramorem Nero membo, na obkladech přízemních pilířů, příčníků portálů, vnějších ploch a podhledů balkónů, s bíložlutým pučiským mramorem na špaletách oken, s hnědým ústeckým kabřincem v obložení podkrovního patra byl přiveden na pražskou půdu pozoruhodný barevný experiment (spolu s tzv. zeleným domem v čp. 529 v Ječné ulici). Poprvé v Praze…

detail

MD Na Poříčí

Parter domu je využívaný.

detail

Bytový dům Sokolská

Funkcionalistický nájemní dvojdům, Karel Kotas 1936 - 1937. Řadový trojkřídlý dům na nepravidelné parcele má železobetonovou skeletovou konstrukci. Do Sokolské ulice se obracejí dvě křídla. první šestiosým rovným úsekem domu čo. 29, vysazeným částečně na betonové pilíře a vytvářejícím tak podloubí. Druhé, rovněž šestiosé křídlo čo. 27 se po uskupení plynulou křivkou pojí k sousednímu objektu v ulici Na bojišti. Oba domy jsou šestipatrové, přičemž 6. p. ustupuje a podél celé fronty průčelí probíhá terasa. Střecha je rovná. 1. ose v čo. 27 jsou balkony. Část přízemí a 6. p. je obloženo…

detail

Kamenný most u Temešváru (vedle Podolského mostu)

Nedaleko Podolského mostu se při nízkém stavu vody objevuje jednoobloukový kamenný most z 19. století, který zde zůstal spolu se silnicí vedoucí k původnímu Podolskému řetězovému mostu. [2] [3]

detail

Bývalý jez s retardérovou propustí na Vltavě

Bývalý jez u bývalé vodní elektrárny Nový mlýn byl v r. 1929 zvýšen téměř na 3 metry nad hladinu a byla u něj vybudována 63 metrů dlouhá vorová retardérová propust. [1]

detail

BD Starokošířská čp 449

Nájemní dům stavěl v letech 1926 - 1928 Josef Domek podle projektu Karla Honzíka z roku 1925. Puristická stavba je založena na jednoduchém členění pater okna a středního zapuštěného balkonového pásu, který lemují pohledové cihly. Stavba je asymetrická , levé dvě osy jsou širší než pravé dvě osy, kde se místo čtvercového otvoru objevuje menší obdélné okno. Dům je určen jako řadový. i když dnes má pravou boční fasádu odhalenou. Půdorysně se jedná o trojtrakt, kde obytné místnosti jsou umístěny směrem do ulice. kuchyně a hlavního schodiště do dvora. Ve středním traktu jsou světlíky, které…

detail

Obecní kino - původně Picí pavilon, Kyselka

Typická lázeňská stavba z konce 80. let 19. století. Bohatě vyřezávané sloupy verandy a střecha se třemi věžičkami dodávaly pavilonu křehký půvab, umocněný okolním upraveným parkem. Před picí halou stávala na soklu porcelánová váza regionální provenience vyrobená kolem roku 1885. Byla svévolně zničena někdy před rokem 1980. [2] Po stranách přiléhala k objektu nižší křídla původně s volnými lodžiemi, se změnou využití objektu byla křídla s hrázděnou konstrukcí vyzděna. [1]

detail

Löschnerův pavilon - Mattoni muzeum, Kyselka

Přední objekt byl řešen jako dům švýcarského či alpského stylu s roubenou konstrukcí a vyřezávanými dřevěnými detaily. V patře byl byt pro správce a v zadní části se nacházela plnírna lahví ze zdroje bývalého Löschnerova pramene. [4]

detail

Kaple sv. Anny, Kyselka

Kaple je postavena v pseudorománském stylu. Jméno architekta není známo, donátorkou kaple byla hraběnka Anna Nosticová-Rieneck. Je postavena na obdélném půdoryse a zakončena půlkruhovou apsidou. Hlavní vstupní průčelí je završeno zvoničkou s jehlancovou střechou, mírně předsazenou na krakorcích. Z boku hlavní lodi a na nároží jsou opěrné pilíře. Vstup do objektu v západním štítovém průčelí je krytý portikem s dvojicí válcových kamenných sloupů nesoucích sedlovou střechu. Hlavní vstup je orámovaný pravoúhlým portálem, nad kterým je umístěn půlkruhový nadsvětlík. Vstupní dveře jsou kazetové,…

detail

Zámek Libá

Raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století na vyvýšené ostrožně v jihovýchodní části vsi Libá (Liebenstein). Během let byl hrad několikrát přestavován a zdokonalován. Na počátku 18. století byl středověký hrad za Zedwitzů přestavěn na pohodlný reprezentativní barokní zámek. Během druhé poloviny 20. století však nevyužívaný zámecký areál postupně zchátral a proměnil se ve zříceniny. Od roku 1991 je objekt v soukromých rukou a probíhá jeho celkové rekonstrukce. [3]

detail

Železniční stanice Aš

Na této trati bylo v Aši zřízeno nádraží, takzvané bavorské, vybavené rozsáhlou budovou podle návrhu architekta Friedricha Bürkleina (1813–1872). Pětitraktová hlavní část byla tvořena středním a dvěma bočními třípodlažními křídly, které spojovaly podélné dvoupodlažní trakty se zvýšeným podkrovím. K ní byly přízemními spojovacími částmi připojeny opět symetricky umístěné koncové pavilony. První nástupiště kryl vykonzolovaný přístřešek v celé délce budovy, z ulice se vstupovalo přes kratší zastřešenou verandu. Dále byla ve stanici skladiště s příslušnými administrativními objekty a depo s…

detail

Vila Gustava Geipela

Jeho vila je pojata jako reprezentativní stavba řešená v tradičním duchu s historizujícími a romantizujícími prvky. Celkem pravidelný, téměř čtvercový půdorys, je narušen mělkými kvadratickými rizality a jedním polygonálním, který je v rovině střechy zakončen malou bání. Hlavní uliční průčelí je akcentováno středovým rizalitem, který je završen v úrovni střechy polygonální věžičkou zastřešenou vysokou jehlancovitou střechou. Do tohoto rizalitu je vložen hlavní vchod krytý balkonem vyneseným dvojicí sloupů. Balkon se sloupovím a předsazeným schodištěm tak vytváří honosný vstupní portikus.…

detail

Vila Gustav Fischer I.

Budova je situována na západní straně pozemku v dostatečné vzdálenosti od ulice. Objekt nemá jasně určené hlavní průčelí. Všechny strany jsou řešeny obdobným způsobem. Je to dáno i tím, že hlavní vstup je netradičně umístěn na okoseném nároží vzniklém mezi dvěma rizality. Vchod je akcentován představeným kamenným schodištěm, které vzhledem ke svému konkávně projmutému půdorysu a rozšiřující se spodní části, působí velmi dynamickým dojmem. Vstupní část je dále zdůrazněna v patře nasazeným balkonem a vysokou dlátkovou střechou. Základní čtvercový půdorys vily je rozšířen o četné rizality,…

detail

Hauenštejn - zámecká kaple sv. Michaela Archanděla

Pseudogotická kaple sv. Michaela Archanděla byla postavena v první fázi buquoyovské pseudogotické přestavby hradu a zámku Hauenštejn v roce 1849 (datace na svorníku křížové klenby v lodi kaple) podle plánů Bernharda Gruebera v místech staršího opevnění na Zámeckém vrchu nad panským sídlem v obci Horní Hrad (Hauenstein). [1]

detail
1 59 116 168 169 170 171 172 173 174 231