Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 47 93 138 170 171 172 173 174 175 176 184
Počet objektů v databázi: 5501

kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora

Původně poutní, později hřbitovní kostel, stojí uprostřed hřbitova trojúhelníkového půdorysu o stranách téměř 70 m dlouhých, se vstupy na skosených hranách. Souběžně se zdmi hřbitovními probíhají 15 m dlouhé zdi kostela, při němž bylo použito trojúhelníkového půdorysu jako symbolu Nejsvětější…

detail

RD K Radotínu 283, 286, 288

Obytné domy v sousedství golfového hřiště, majitelem je HMP

detail

Lidový dům Velké Hamry

Cena: 4 500 000 Kč
údaj k: 3/2020
detail

Trojdomí 5. května čp. 1120; 1660; 1035

Fumkcionalistické nájemní domy z let 1931 - 32, Josef Havlíček a Karel Honzík. Návrh na sloučení stavebních parcel předložil v říjnu 1930 ing. František Zuklín. Poté architektonická dvojice Josef Havlíček a Karel Honzík zde pro zaměstnance Všeobecného penzijního ústavu - pro nějž v letech 1929 -…

detail

Venkovský dům Gustava Helmhackera

Venkovský dům Gustava Helmhackera z roku 1939, situovaný v Plzni-Hradišti, je jednou z významných památek moderní architektury na Plzeňsku. Vila je součástí rozsáhlejšího, architektonicky jednotného areálu zahrnujícího též dům zahradníka, garáž a další objekty v zahradě. Architektura Architekt…

detail

Mattoniho vila, Kyselka

Vila v duchu klasické italské novorenesance s přistavěným západním rizalitem s velkou majestátní bání. Italizující charakter stavby zvýraznila navíc asymetricky umístěná polygonální schodišťová věž, zakončená stylově čistou nízkou stanovou střechou.

detail

Pavilon Ottova pramene s kolonádou, Kyselka

Objekt čp. 74 je situován ve strmé stráni nad centrem lázeňského areálu. Volně stojící objekt sestává z několika částí – pavilonu Ottova pramene, plnírny Ottova pramene, kolonády, lázeňského domu a horní dojezdové stanice pozemní lanové dráhy. Vlastní pavilon Ottova pramene je centrální stavba na…

detail

Vila Švagrovských

Novorenesanční dvoupatrová vila s hrázděným patrem evokující švýcarské horské domy. Stavbu do novorenesančního stylu řadí motivy arkád, nízký sklon střechy, kazetové stropy interiérů i autor návrhu Jan Zeyer. Vila je postavena v mírném svahu a její výšku zvyšuje podezdívka. Přízemí stavby je zděné…

detail

Hrobka Kinských, Budeničky

Ve středu areálu se nachází kaple na půdorysu kříže, sklenutá kupolí na křížení lodi. Hlavní vchod je situován na východní straně. Před vchodem po levé a pravé straně jsou umístěny na soklech dvě alegorické postavy. Vpravo se nachází ženská postava a vlevo socha anděla. Mezi kostelem a kaplí byl…

detail

Zámek Uherčice

Zámecký areál v Uherčicích je jedním z nejvýznamnějších moravských renesančních šlechtických sídel, s pozdější barokní úpravou po roce 1734 a drobnými adaptacemi v průběhu 19. století. [1]

detail

Nákladnický dům, Jáchymov

Původní konstrukce z období stavby domu jsou hlavně vstupní portál, renesanční ostění oken, tesané kamenné madlo zábradlí na schodišti s obkročnou klenbou do prvního patra a hlavně klenby – křížové hřebínkové pozdně gotické v přízemí a zcela výjimečná kroužená žebrová klenba v síni prvního patra,…

detail

Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána, Fulnek

Ve druhé polovině 17. st. založený hřbitov komponovaný na půdorysu čtyřlistu, vymezený ohradní zdí s branou a drobnými centrálními stavbami (část z nich dochována v torzu). Uprostřed hřbitova stojí centrální kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1632. [1] Raně barokní kaple je umístěna ve středu…

detail

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov

Areál kláštera se nachází na mírném návrší v zastavěném území na rozhraní Zaječova a Nové Vsi, v jižní části lokality původně zvané Ostrov a později Svatá Dobrotivá. Jádrem areálu je orientovaný trojlodní kostel Zvěstování Panně Marii (bl. Panny Marie a sv. Dobrotivé), na jehož presbytář navazuje…

detail

Vila Starý

Zajímavá ukázka přestavby rodinného patrového domu, vily dr. A. Starého, s dispozicí v podobě písmene C. Architekt, který byl limitován omezenými finančními prostředky stavebníka (60 000 K), odstranil zvalbené sedlové střechy a přistavěl část dalšího podlaží, přičemž využil části plochy na zřízení…

detail

Zlonický pivovar a sladovna

O umístění jednotlivých provozů zlonického pivovaru a sladovny na přelomu 19. a 20. století si můžeme udělat dobrou představu na základě informací tehdejšího sládka Františka Klečky, který uvádí: "Závod nalézá se v souvislosti s budovami knížecími a hraničí na straně západní s náměstím. Při vchodu…

detail

Bývalá tvrz Údraž

Původně gotická tvrz ze 13. století byla renesančně přestavěna ve druhé polovině 16. století. V exteriéru se dochovaly nárožní malované bosáže, v interiéru renesanční interiéry. Později byl objekt přestavěn na sýpku. Objekt tvrze je samostatně stojící patrová nepodsklepená stavba z kamenného zdiva…

detail
1 47 93 138 170 171 172 173 174 175 176 184