Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 60 119 170 171 172 173 174 175 176 177 236
Počet objektů v databázi: 7056

Pivovar a sladovna - Zlonice

O umístění jednotlivých provozů zlonického pivovaru a sladovny na přelomu 19. a 20. století si můžeme udělat dobrou představu na základě informací tehdejšího sládka Františka Klečky, který uvádí: "Závod nalézá se v souvislosti s budovami knížecími a hraničí na straně západní s náměstím. Při vchodu do pivovaru stojí vlevo budova administrativní s bytem správcovým, s níž souvisí byt sládkův. Vpravo od vchodu jest byt vrátného. Dále ve dvoře se nachází sladovna (...) těsně s touto budovou souvisí hvozd. Na druhé straně sladovny jest umístěna kotelna se dvěma parními kotly (...) z kotelny přijde…

detail

Bývalá tvrz Údraž

Původně gotická tvrz ze 13. století byla renesančně přestavěna ve druhé polovině 16. století. V exteriéru se dochovaly nárožní malované bosáže, v interiéru renesanční interiéry. Později byl objekt přestavěn na sýpku. Objekt tvrze je samostatně stojící patrová nepodsklepená stavba z kamenného zdiva se sedlovou střechou na obdélném půdoryse. Zhruba uprostřed východní střešní roviny je volské oko. Do prostoru dvora se obrací svou delší vstupní východní stranou, jejíž fasáda byla spolu s jižním průčelím v nedávné době opravena. Jižní průčelí je na obou nárožích zdobeno pozdně gotickým (nebo již…

detail

MD Nám. Republiky ev. č. 21

Dům (bývalé čp. 71) s renesančním jádrem, upravený barokně. Do své současné podoby upraven po požáru roku 1873. Je umístěn na nároží a zakončuje souvislou řadu objektů v horní rozšířené části Náměstí Republiky u kostela sv. Jáchyma. Má dvě nadzemní podlaží. Střecha domu je sedlová krytá falcovaným plechem. Hlavní průčelí domu je prolomeno čtyřmi pravidelnými osami sdružených oken. Celá hlavní fasáda je pojednána v pozdně barokním tvarosloví. V tomto stylu byla upravena po požáru roku 1782. Dílčí úpravy pak byly provedeny také po dalším ničivém požáru města roku 1873. Ve druhé ose zleva je…

detail

Větrný mlýn Partutovice

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. [1] Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý, má tvar dřevěného čtyřstěnného hranolu a celá stavba se proti větru otáčí i s perutěmi. [2]

detail

Kostel sv. Jakuba Většího, Vroutek

Kostel sv. Jakuba Většího je unikátní románská stavba z druhé čtvrtiny 13. století. Je jednolodní s obdélnou lodí, presbytářem v půlkruhové apsidě na východě a hranolovou věží na západě. Ke kostelu dříve patřila dnes již neexistující ohradní zeď. Kostel je stěžejním dokladem vývoje románské architektury na našem území. [1]. Na východním průčelí kostela se nachází trojúhelníkový štít a socha svatého Jakuba ve výklenku. [2]

detail

Vila doktora Grosse v Ostrově (Schlackenwerth)

Jednopatrový objekt se zvýšeným přízemím a strmou valbovou střechou má uliční průčelí zvýrazněno středním převýšeným rizalitem a vstupním portikem s kanelovanými pilíři. V parapetech oken je jinak hladká fasáda členěna střídmým ornamentálním dekorem. Na pilířcích vstupního schodiště, na balkonku nad portikem i na atice rizalitu byly umístěny barokizující dekorativní vázy. Ve stylové jednotě architektury a užitého umění jsou realizovány i vstupní dveře s dekorativní mříží, okna a další prvky uměleckého řemesla interiéru. Německý vliv se tu projevil zejména v těžkých hmotách a tvrdých liniích.…

detail

Vila Českomalínská čp. 431

Vila vznikla mezi lety 1914 a 1920.

detail

Myslivna - Ostrov

Dva objekty propojené do jednoho provozního celku jsou dokládány již koncem 17.století jako hospodářské budovy příslušné k Bílému dvoru (paláci princů). Původní charakter byl značně setřen pozdějšími stavebními úpravami. Cenné je přízemí východní části, které v minulosti sloužilo bezpochybně jako konírny. Patro je převážně novodobé. Původní otvory jsou zazděny, do průjezdu je vestavěno schodiště. V průjezdu je původní kamenné ostění, na které navazují dva prostory s centrálními sloupy rozdělené klenebními pasy do čtyř polí zaklenutých českými plackami. Objekt je se sedlovou střechou krytý…

detail

Barákova vila čp. 342

Vila je postavena někdy mezi lety 1914 - 1920, zjištěno z plánů.

detail

Rudá věž smrti - třídírna uranové rudy Vykmanov

Věž smrti je dokladem tragických nelidských podmínek, které panovaly v uranovém hornictví Krušných hor v 50. letech 20. století. Stojí na místě bývalého pracovního tábora Vykmanov II s označením „L“ (Likvidační) z roku 1950. Jedná se o budovu, která v padesátých letech 20. století sloužila v rámci oddělení technické kontroly Jáchymovských dolů k soustřeďování uranové rudy a čistého smolince z uranových šachet na Jáchymovsku a jejímu zpracování drcením, za účelem transportování do SSSR. Z celého areálu se dodnes zachoval sklad a věž. Věž je o sedmi podlažích z neomítnutého cihlové zdiva…

detail

Vila Pelléova čp. 70 (tzv. Malá vila)

Obytný dům se zahradou byl vystavěn v první čtvrtině 20. století. V roce 2006 nemovitosti převzal PNP, v současnosti zde sídlí oddělení prezentace sbírky PNP. Přízemí je určeno k pořádání příležitostných výstav komorního rázu na aktuální témata, dále se zde konají přednášky, programy s literární tématikou a kulturní i společenské akce, zejména pro dospělé. Dle charakteru akce je možno využít i přilehlou zahradu. V prostorech Malé vily je také veřejnosti zpřístupněna stálá Expozice pracovny Ladislava Mňačka. V 1. patře jsou umístěny pracovny oddělení prezentace sbírky a digitalizační…

detail

Evangelický kostel Dobrého Pastýře, Podhradí

Jedná se pravděpodobně o nejstarší evangelický kostel v této oblasti, který dokládá úzké spojení s evangelickým Saskem. Jde o hodnotnou památku sakrální architektury, která je umístěna na velmi exponovaném místě uprostřed obce. Původně pozdně gotický kostel z let 1470–1490 postaven rodem Zedwitzů, kteří v 16. století přestoupili na evangelickou víru a kostel přestavěli v 80. letech 17. století. Věž upravená v letech 1677–1699, dřevěné empory datovány vročením do roku 1712. Hřbitov, dnes zrušený, byl při kostele zřízen roku 1696. V kostele se nachází tři žulové náhrobky rodu Zedwitzů. [1]. …

detail

Vila Pelléova čp. 500

Vila dle mapových podkladů vznikla v mezi lety 1909 - 1914.

detail

Kavkova továrna na víno a lihoviny

Mohutný hospodářský objekt v patě lesnatého svahu v Podhoří, který pochází z počátku 20. století, skrývá rozlehlé, dosud nedoceněné sklepy. Objekt je spravován Pražskou botanickou zahradou. [2]

detail
1 60 119 170 171 172 173 174 175 176 177 236