Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 171 172 173 174 175 176 177 231
Počet objektů v databázi: 6921

Kavkova továrna na víno a lihoviny

Mohutný hospodářský objekt v patě lesnatého svahu v Podhoří, který pochází z počátku 20. století, skrývá rozlehlé, dosud nedoceněné sklepy. Objekt je spravován Pražskou botanickou zahradou. [2]

detail

Mariánská - kapucínský klášter MariaSorg

Klášter se rozkládal kolem čtvercového nádvoří, kdy severní stranu tvořil původní poutní kostel Navštívení Panny Marie, východní stranu tvořil řádový kostel kapucínů a strany jižní a západní tvořily budovy hospice a kláštera. Na východní straně ke kostelu Navštívení Panny Marie přiléhal řádový kostel sv. Františka. Konvent a hospic tvořily jednolitou pravoúhlou budovu s přízemním ochozem. Pokoje kapucínů byly v prvním patře, pokoje pro poutníky v přízemí. Hostinec pro poutníky byl v přízemí hospice. Po uzavření kláštera byl objekt předán k využití SNB (Sboru národní bezpečnosti) jako součást…

detail

Zámeček - Nový zámek u Rudoltic

Věžovitá, o samotě stojící třípatrová budova je torzem vyhořelého a zbořeného vrcholně barokního lichtensteinského zámku z let 1699-1712, stavěného dle plánů Domenica Martinelliho, zbořeného r. 1801. K torzu náleží i rozsáhlé zámecké sklepy. Později, po zboření větší části původní zámecké budovy, bylo ponechané křídlo zčásti využíváno jako hostinec. Později bez využití, případně sklepní prostory používány jako skladiště. O původní celkové podobě zámku nás vedle zčásti dochované plánové dokumentace výborně informuje několik kvalitních dobových rytin od J. A. Delsenbacha. [1] Z celé stavby se…

detail

Domek správce

Romantický charakter zámeckého parku doplňovaly i drobná stavba altánu a šestiboká hláska při západní části oplocení. Hlavní vstup je situovaný při jižním cípu areálu. Někdejší brána, ze které dnes zbyly pouze žulové pilířky, přiléhá k objektu vrátnice. Tuto patrovou zděnou budovu s nízkou sedlovou střechou a naznačeným hrázděním v patře, vyprojektoval na poč. 20. st. stavitel Karel Arlt. [1] Domek se nachází v tzv. Zámeckém parku, což je dílo vynikajícího krajináře Eduarda Petzolda, naprojektované roku 1869, z rodinných důvodů stavebníka Franze von Schmitta, nebyl park realizován v plném…

detail

Hrobka rodiny Schmittů

Jedná se o novorenesanční centrálu, zdobenou sochami F. Schwarze z Drážďan. [1]

detail

Hradební věž Staroměstského opevnění, Bartolomějská 314

Opevnění Starého Města je soubor památek převážně archeologického charakteru a jen ojediněle zachovaných na povrchu. Opevnění bylo pravděpodobně budováno v první polovině 13. stol. za vlády Václava I. Obrannou funkci ztratilo po založení Nového Města. Mezi nejdochovanější části staroměstského opevnění náleží věž s částí zdi ve dvoře domu čp. 310 v Bartoomějské ulici a věž ve dvoře domu čp. čp. 314 v Bartolomějské ulici. [1] Věž na dvoře domu čp. 314 je 15 metrů vysoká (bez dodatečně přistavěného čtvrtého patra), má půdorys 6 x 6,7 metru a tloušťku zdi okolo 1,4 metru. Je kryta nízkou…

detail

Hradební věž Staroměstského opevnění, Bartolomějská 310

Opevnění Starého Města je soubor památek převážně archeologického charakteru a jen ojediněle zachovaných na povrchu. Opevnění bylo pravděpodobně budováno v první polovině 13. stol. za vlády Václava I. Obrannou funkci ztratilo po založení Nového Města. Mezi nejdochovanější části staroměstského opevnění náleží věž s částí zdi ve dvoře domu čp. 310 v Bartoomějské ulici a věž ve dvoře domu čp. čp. 314 v Bartolomějské ulici. [1]

detail

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci - Praha

Kaple Božího hrobu Na Zbořenci je pozůstatkem kláštera křižovníků. Je to drobná stavba se slepými arkádami v kněžišti. Původně byla přistavěna ke kostelu křižovníků a vcházelo se do ní z kostela. Kaple je postavena ze smíšeného zdiva a je omítnuta. Do omítky jsou vyryty falešné rýhy imitující kvádříkové zdivo. Vstupní portál je tesaný, za ním se nachází obdélná předsíň klenutá valenou klenbou. Úroveň podlahy kaple je níže, proto se do ní sestupuje třemi stupni schodiště. Předsíň osvětlují dvě protilehlá lomená okénka v bočních stěnách. Vlastní místo Božího hrobu je klenuto valenou klenbou a…

detail

Schwarzkopfova vila

Architekt Freiwald navrhl nárožní řadový dům, který ukončuje souvislou zástavbu patrových obytných domů. Objekt o dvou nadzemních podlažích má nepravidelný půdorys přibližně tvaru L, zastřešení sedlového tvaru, na nároží dominantní věž se zastřešením kuželového tvaru. K dvoutraktovému křídlu při ulici T. G. Masaryka pod ostrým úhlem přiléhá křídlo při ulici Ostrovní, krátkými kolmými křídly je vymezen dvůr, propojený průjezdem v přízemí se zahradou na nábřeží Otavy. Na ose průčelí do ulice T. G. Masaryka je hlavní vchod s vestibulem s vyrovnávacími schody, jenž vede do prostoru dvoupodlažní…

detail

Spořitelna v Sušici

Stavba na nárožní parcele. Objekt s jednoduchou, elegantní klasicizující fasádou je ukončen valbovou střechou. [1] Nízký keramický reliéf, skládající se ze tří částí, s hnědou glazurou, ve střední části výrazně světlejší. [2]

detail

Vila Vojtěcha Obereignera

Obereignerova vila je novorenesančně-secesní budova vzniklá přestavbou barokní stodoly v Poděbradech. Postavena byla podle návrhu architekta Josefa Fanty. Nachází se v centru města v Havlíčkově ulici. Vila je, včetně zahrady a oplocení, chráněna jako kulturní památka.

detail

Kino Vratislavice

Původní elektrárna byla v roce 1925 přestavěna na kino. [1] To zde fungovalo i za socialismu. Po revoluci zde byla diskotéka a následně kino dlouhodobě chátralo. Objevily se plány na rekonstrukci a nové kulturní využití, nicméně k realizaci nedošlo a budova byla srovnána se zemí. Na jejím místě je zázemí dětského hřiště.

detail

Hornická kolonie ve Rtyni nad Bílinou

Rtyňská kolonie devíti hornických dvojdomků vzešla stejně jako kolonie duchcovská z dílny ateliéru Freiwald-Böhm a k duchcovskému komplexu má blízko jak datem vzniku, tak charakterem – kolonii tvoří několik druhů typových domů a její návrh, realizovaný v plné šíři v souladu se zastavovacím plánem, se inspiroval anglickými zahradními městy. Jako investor v projektu figurovalo stejně jako v Duchcově Ministerstvo veřejných prací, oddělení pro sociální péči hornickou. Ke každému dvojdomku náleží i samostatně stojící dvojkolna, jejímž návrhem se na projektu podílel Karel Schmeisser; ten je i…

detail

BD Riegrovo náměstí 33

Patrový secesní dům s freskou byl postaven v roce 1907 místním stavitelem Josefem Fialou*, který je dále například autorem neoklasicistního domu na náměstí v Kouřimi, spoluautorem pomníku krále Jiřího v Poděbradech a mnoha poděbradských lázeňských budov. Tehdy se stavělo dle klasických postupů. Obvodový plášť je tvořen plnými pálenými a vápenocementovými cihlami . Otvorové výplně tvořily klasická kastlíková okna. Stropní konstrukce byly navrženy jako dřevěné (tzv. pražské stropy). Strop pod půdou byl izolován stavební sutí (tzv.rumem), do kterého byla uložena pálená cihlová dlažba. Na klenby…

detail
1 59 116 171 172 173 174 175 176 177 231