Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 126 182 183 184 185 186 187 188 189 251
Počet objektů v databázi: 7527

Vila S.K.Neumanna čp.1135

Architektura rodinného domu ve vernakulárním stylu je poměrně prostá, výraz objektu vytváří zdivo kamenné bosáže v nejnižším podlaží, režné cihelné zdivo v pásu mezi okny a sedlová střecha s polovalbovou a širokými zděnými vikýři. Uplatňuje se zde mořené dřevo a poněkud nevhodně nová plechová krytina. [1]

Vila Nad Rokoskou čp. 1321

Solitérně postavená vila uprostřed parcely ve svahu má lehce obdélný půdorys s vybíhajícími rizality. Architekturu bez jakýchkoliv členících prvků individualizují pouze jednoduchá tří- a čtyřdílná okna přesahující nároží, také balkony s jednoduchým kovovým zábradlím. V přízemí jsou okenní osy uspořádány odlišně. [1]

Vila Na Truhlářce čp.1459

Dispozice stavby vyvolává dojem vzájemného prolnutí čtverců a základního obdélníku. Kubickou stavbu ozvláštňují visuté balkony a terasy vyššího podlaží s charakteristickými železobetonovými slunolamy. Terasa přechází nad vchodem do visutého balkonu, ale s plnou poprsnicí. Střecha stavby, která byla doplněna o nové bezpečnostní prvky - mřížová vrata vchodu - je plochá. [1]

Cena: 16 000 000 Kč
údaj k: 7/2020

Vila Kubišova čp.1860

Obdélně disponovaná solitérní stavba ve svahu se částečně přizpůsobuje soudobému trendu funkcionalistické architektury, zároveň však používá tradičních prvků a poněkud nešťastně je spojuje. Poslední patro ustupuje a je zde vytvořena terasa, celé nižší podlaží na fasádě do ulice překrývá balkón s proskleněnou poprsnicí. Vstup na balkon zprostředkovává střední široké francouzské okno chráněné markýzou. Střední osa je zdůrazněna i v obou nižších podlažích, z nichž nejspodnější je obloženo kamenem. Pravou boční fasádu člení prosklený schodištní, rizalitově vystupující blok. [1]

Bývalý panský pivovar a sladovna - Holešov

Areál bývalého pivovaru, kterému vévodí barokní patrová budova s valbovou střechou, vybudovaná v polovině 17. století. Na ni navazuje dvojice bočních křídel s technologickými částmi a komínem kolem úzkého dvora. Areál je situován jihovýchodně od zámku. Unikátní stavba utilitárního charakteru, sloužící původně jako panský pivovar, je nedílnou stavebně historickou součástí zámeckého areálu. [5]

Vila Kubišova čp.1380

Neobvyklá architektura kombinující tradiční podobu rodinného domu s funkcionalistickými prvky. Lehce obdélnou budovu, krytou valbovou střechou, člení velké zděné vikýře s okny. která nemají souvislost s okenními otvory nižších pater. Architektura domu působí jako různorodý slepenec s typologicky odlišnými střechami a okny. [1]

Vila Na Truhlářce čp.1458

Lehce obdélný půdorys solitérně stojící vily, umístěné v mírném svahu, doplňují výrazné rizality a balkony, jejichž zábradlí však doznalo určitých změn, takže se od sebe v obou podlažích liší. Stavbu člení pásová a velká obdélná okna, omítky zůstaly hladké bez dekorací, střecha je plochá. [1]

Vydrova továrna na poživatiny

František Vydra (1869–1921). S odborným vzděláním na pražské škole pivovarské převzal r. 1893 statek s pivovarem v Dobrovízi u Prahy. Pro špatné vyhlídky v pivovarství se však místo správy zděděného pivovaru rozhodl r. 1895 založit továrnu, původně na výrobu cikorky. Po neúspěchu zaviněném výrobní chybou počal posléze podle vzoru Kathreinovy kávy sladové vyrábět jako první u nás kávu žitnou. R. 1898 přestěhoval závod do Prahy do starého cukrovaru v Libni na Rokosce a výrobu rozšiřoval postupně na obor poživatin a pochutin vůbec. Byly to šumící bonbony, potom různé konzervy polévkové, ovocné…

Vila ​V Podvrší čp.1352

Rizality vytvářejí z obdélné dispozice podobu písmene S. Právě pouze rizality, terasy (s charakteristickým betonovým můstkem) a balkony vytvářejí charakteristiku stavby, spolu s pásovými okny v průčelí do ulice Na Úbočí. [1]

Barokní vrchnostenský dvůr Petrohrad

Hospodářský areál se nachází v sousedství zámku. Dvůr má čtyřstranný charakter. Obytná budova je přitočena směrem k zámku. Budovy jsou zděné, kryté pálenou krytinou. Jedná se o doklad vývoje barokní architektury. [1]

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel je jednolodní, orientovaný a vévodí mu výrazná věž se stanovou střechou zakončená lucernovou věžičkou s cibulkou při severní straně presbytáře. Jedná se o kulturní památku České republiky. [1]

Špitální kaple Petrohrad

Špitální kaple Nejsvětější Trojice byla vysoká budova – kopie kostelíka sv. Vavřince v Praze na Strahově – obdélného půdorysu se sedlovou střechou, se sanktusníkem, obestavěná ze všech stran přízemní budovou špitálu.

Kaple sv. Josefa

Jednalo se o velkou kapli s menším, trojboce ukončeným presbytářem, se sedlovou střechou a sanktusníkem. Po stranách lodi měla po dvou oknech, dveře v průčelí byly zakončeny polokruhově.

Opuštěná myslivecká klubovna

Dům. Údajně bývalá myslivecká klubovna, avšak dostala se ke mě i informace, že zde bydlela nějaká rodina a poblíž měla slepice (což by vysvětlovalo zbytky podobné budovy pár metrů od této budovy). Dohledat přesné informace je prakticky nemožné - nikdo nic neví. Uvnitř budovy se nachází pár menších místností s matracemi, které jsou nejspíše využívaný bezdomovci.

MD Lidická 57

Dům zajímavý svým vzhledem, ale také historií. Brunno Tugendhat zde totiž založil tovární provoz přádelny vlny v místech dnešní Lidické ulice, konkrétně v domě s číslem 57.

​Vila Na Truhlářce čp.1580

Puristicko - funkcionalistická vila stojí uprostřed parcely mezi ulicemi, půdorysná dispozice byla navržena v podobě písmene L. Je charakterizována terasami v ustupujícím posledním patře, balkony s plným zábradlím, podélnými a francouzskými okna a rizality. [1]

Vila V Holešovičkách čp. 1158

Objekt je situován ve výrazném svahu, jemuž je přizpůsobena i hmotová skladba domu (z horní části přízemí se jeví jako přízemní). Jižní strana do ulice má v úrovni chodníku vjezd do garáže a vstupní dveře na kryté schodiště do vlastního objektu s původními dveřními křídly, vpravo pokračuje původní oplocení. Schodiště má zaoblený tvar zastřešení konstrukcí s luxfery. Vlastní hmota vily má na JZ nároží půlkruhově vybíhající rizalit, na SV nároží předstupující rizalit schodiště.Spodní patro fasády (zvýšený suterén) po parapety oken přízemí z režného cihelného zdiva s přímými nadpražími obdélných…

Vila V Holešovičkách čp. 1374

Stavba svou prostou obdélnou dispozicí, z níž vystupoval jen mělký rizalit při vchodu z Valčíkovi ulice měla omezenou architektonickou působivost, která zcela vymizela po nevhodné dostavbě terasy po jihovýchodní straně na obytné účely.

Vila Pomezní čp.1387

Vila nabízí přímý vstup z garáže do přízemí, velky reprezentativn prostor/obývací pokoj se vstupem na velkou terasu, celkem 16 místností, 4 koupelny, 4 toalety a samostatnou bytovou jendotku ve 3. podlaží. Vila nabízí klidné prostředí vilové čtvrti a současně dobré dopravní spojení do centra Prahy i z města ven. Veškerá občanská vybavenost v blízkosti (škola, školka, nemocnice, restaurace, obchody aj.) a přímé napojení na cyklistickou a bruslařskou stezku z Troji do Stromovky. Garáž pro 4 vozy a další 2 stání na pozemku. Interiér 538 m2, pozemek 738 m2.

Bývalé papírny

Areál bývalých papíren v Předklášteří u Tišnova. Výroba zde skončila na konci roku 2009 a v roce 2011 byl podnik likvidován. Areál je stále využíván jako odstavná plocha pro dálkové autobusy. Součástí areálu je také 73m vysoký komín.

Stavědlo 5

Železniční stavědlo č. 5 bylo vybudováno někdy v 19. století. V rámci rekonstrukce stanice Brno hl. n. měli být odstraněny. Tento krok se nelíbil jak památkářům, tak i veřejnosti a tak byl plán přepracován. Stavědla č. 4 a 5 jsou již bez zabezpečovacího zařízení a jsou zakonzervované pro budoucí využití.

Černínská vila - Šimanov u Stráže nad Nežárkou

V 80. letech 19. století nechal hrabě Jaromír Černín z Chudenic u Šimanovského dvora a mlýna vedle řeky vystavět novou vilu s věžičkou. Velká síň v patře sloužila při příjezdu panstva a v přízemí se nacházely byty. Romantická vilka se brzy stala oblíbeným letním sídlem českých umělců. V lůnu přírody se tu rekreoval dramatik Jakub Vojta Slukov z činohry Národního divadla nebo malíř Mikoláš Aleš. V letech 1921 - 1922 zde zase čerpal inspiraci znamenitý sochař Emanuel Kodet a místní kališnický duch mu skutečně vnukl myšlenku, která se později zhmotnila v podobě obří kamenné sochy husitského…

Šimanův dvůr a mlýn - Šimanov u Stráže nad Nežárkou

Šimanův dvůr a mlýn v Nedvězí u Stráže nad Nežárkou se nachází na dně bývalého jezera. Zdejší osadníci se vyznačovali dlouhověkostí, hrabě sem nasadil indiánské slepice, mlynářku obvinili z kouzelnictví a do šlechtické vilky přijížděli umělci naslouchat duchům Svatého grálu. [1]

1 64 126 182 183 184 185 186 187 188 189 251