Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 128 184 185 186 187 188 189 190 191 254
Počet objektů v databázi: 7618

Panský dvůr Nezabylice

Panský dvůr byl postaven někdy v 2. polovině 17. století v renesančním stylu na místě tehdejší tvrze, jejíž pozůstatky můžeme dodnes najít ve zdivu dvora. Do roku 1945, kdy byl objekt zkonfiskován, se zde vystřídalo mnoho majitelů.

Zámek Škrle

architekt: Jakub Schwarz z Ústí nad Labem

Hrázděnka

Hrázděný dům ČP 3 z konce 18. století. Vystavěn jako vesnický dům.

Kostel sv. Martina Soběsuky nad Ohří

Jednolodní stavba. V kostele se nachází čtyři oltáře - hlavní oltář svatého Martina, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, oltář Panny Marie a oltář svatého Josefa. Mj. se v interiéru nachází také obrazy křížové cesty z r. 1771.

Fara Křimov

Patrová stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou byla postavena okolo roku 1770. Hlavní průčelí je symetrické, členěné lizénovými rámy. Tento charakteristický prvek pro barokní fary zanikl v důsledku pozdějších rekonstrukcí.

Gastäten Neuhüten

Býv. Hostinec Neuhüten v někdejší osadě Neuhüten. Postaven zřejmě v 80. letech 19. století.

Traubova vila čp. 658

Vila patří k vrcholným dílům Bruno Paula, přesto k jeho méně známým realizacím. Tento německý architekt postavil řadu staveb v Berlíně a dalších německých městech. Technicistní charakter stavby s železobetonovou konstrukcí, rovnou střechou a kamenným obkladem fasád si ve své době (a s ohledem na okolní historizující vily) zasloužil nemalou diskusi. Vzniklo ale ojedinělé dílo ve stylu německé moderny. Velkoryse navržená vila na rohové svažité parcele je obdélného půdorysu. Polozapuštěný suterén má na severní otevřené straně hlavní vstup do schodišťové haly, na východní straně pak samostatně…

Zámek Libědice

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí.

Zámek Vilémov u Kadaně

Patrová budova obdélné dispozice, s mansardovou střechou, pochází z konce 18. st. a je pozůstatkem zámeckého komplexu. Fasáda objektu je členěna pásovou a korunní římsou, okna jsou zdobena štukovými rámy. V podélném průčelí se nachází pravoúhlý vstup.

1 64 128 184 185 186 187 188 189 190 191 254