Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 49 97 145 185 186 187 188 189 190 191 193
Počet objektů v databázi: 5790

Panský dvůr Nezabylice

Panský dvůr byl postaven někdy v 2. polovině 17. století v renesančním stylu na místě tehdejší tvrze, jejíž pozůstatky můžeme dodnes najít ve zdivu dvora. Do roku 1945, kdy byl objekt zkonfiskován, se zde vystřídalo mnoho majitelů.

detail

Zámek Škrle

architekt: Jakub Schwarz z Ústí nad Labem

detail

Hrázděnka

Hrázděný dům ČP 3 z konce 18. století. Vystavěn jako vesnický dům.

detail

Kostel sv. Martina Soběsuky nad Ohří

Jednolodní stavba. V kostele se nachází čtyři oltáře - hlavní oltář svatého Martina, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, oltář Panny Marie a oltář svatého Josefa. Mj. se v interiéru nachází také obrazy křížové cesty z r. 1771.

detail

Fara Křimov

Patrová stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou byla postavena okolo roku 1770. Hlavní průčelí je symetrické, členěné lizénovými rámy. Tento charakteristický prvek pro barokní fary zanikl v důsledku pozdějších rekonstrukcí.

detail

Gastäten Neuhüten

Býv. Hostinec Neuhüten v někdejší osadě Neuhüten. Postaven zřejmě v 80. letech 19. století.

detail

Traubova vila - Praha-Střešovice

Vila patří k vrcholným dílům Bruno Paula, přesto k jeho méně známým realizacím. Tento německý architekt postavil řadu staveb v Berlíně a dalších německých městech. Technicistní charakter stavby s železobetonovou konstrukcí, rovnou střechou a kamenným obkladem fasád si ve své době (a s ohledem na…

detail

Zámek Libědice

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí.

detail

Zámek Vilémov u Kadaně

Patrová budova obdélné dispozice, s mansardovou střechou, pochází z konce 18. st. a je pozůstatkem zámeckého komplexu. Fasáda objektu je členěna pásovou a korunní římsou, okna jsou zdobena štukovými rámy. V podélném průčelí se nachází pravoúhlý vstup.

detail
1 49 97 145 185 186 187 188 189 190 191 193