Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 186 187 188 189 190 191 192 252
Počet objektů v databázi: 7534

Zámek Strkovice

Součástí areálu jsou obytné stavby, různé hospodářské objekty, park a ohradní zeď s branou. Stavby solitérní i řadové jsou uspořádány do tvaru blízkém čtverci.

Zámek Libořice

Areál je tvořen samotnou budovou zámku, stájemi, stodolou, obytným domem, zámeckým parkem, ohradní zdí, bránou a altánem. Trojkřídlý barokní objekt s kaplí Stětí sv. Jana Křtitele, jednopatrový, s hladkou nečleněnou fasádou, s obdélnými okny bez šambrán a půlkruhovým vjezdem, nad nímž kartuš s dvěma nečit. malovanými erby. V průjezdu křížová hřebínková klenba a placky, v přízemí raně barokní klenby, v patře klášter. klenby se štukem. Levé postranní křídlo ukončeno risalitem s hladkou nečleněnou omítkou a obdélným oknem bez šambrán. Na nádvorní stranu středového traktu vysunuto dvouramenné…

Zaniklá tvrz Milčeves

Věžovitá hranolovitá stavba z lomového omítaného zdiva, zpevněného v rozích armováním z přitesaných kvádříků. Omítka opadaná, některé otvory zazděné, dveře v patře, několik nově proražených oken. Štít bedněný, sedlová šindelová střecha, ve středu s krytou zvoničkou. Uvnitř trámové stropy.

Zámek Milčeves

Zděná patrová budova na obdélném půdorysu, sedmiosá, v štítových stěnách tříosá. Pravoúhlá okna s okenicemi ve špaletách, nárožní liseny, meziptarová pásová římsa. Z boku ve středu pravoúhlý vstup a představenou mansardovou stříškou na toskánských sloupech a nad patrem barokní štít. Štítová stěna s patrovým risalitem s mansardovou střechou, s představeným barokním venkovským schodištěm (v přízemí vstup půlkruhový, v patře pravoúhlý), do patra dvouramenným. Střecha budovy polovalbová. Přízemí sklenuto plackou. Vstup do dvora s hospodářskými budovami a sýpkou, branou ze dvou hranolových pilířů…

Státní statek a kravín Veliká Ves

Cena: 26 000 000 Kč
údaj k: 1/2021

Kostel Narození Panny Marie v Buškovicích

Původně pozdně gotický kostel byl přestavěn v letech 1717 a 1820. Ze starší stavby postavené kolem poloviny 14. století se dochovala žebrová klenba kněžiště. Kostel doplňují dvě kaple a ohradní zeď se schodištěm. [1]

Kostel sv. Michaela Archanděla

Částečná zřícenina kostela sv. Michala pocházejícího z 1. poloviny 17. století. Dodnes se zachoval trojboce uzavřený presbytář s přilehlou patrovou sakristií. Ze sedlové střechy vybíhá sanktusník s jehlancovou střechou. Jedná se o jednoduchou stavbu postavenou na půdorysu trojboce uzavřeného presbyteria s přistavěnou obdélnou patrovou sakristií. Zdivo smíšené, vstupní (východní) průčelí je uzavřeno vysokým štítem s obloučkovým vlysem římsy, nároží jsou zpevněna jednoduchými opěráky na vrcholu s osazenými ozdobnými koulemi. Střecha sedlová sbíhající se do strany je doplněna osmibokou sanktusní…

Pivovar Luka

Pivovar se sladovnou tvoří dvě budovy. Hvozd, který utváří budovu do písmene „L“, je velmi zachovalý. Dá se projít do všech pater po původních dřevěných schodech. V prvním podlaží jsou ještě dva původní náduvníky na máčení ječmene. [3]

Hřbitovní kaple sv. Anny - Luka

K areálu hřbitovní kaple sv. Anny patří zděná omítnutá stavba skládající se z obdélné lodi a užšího čtvercového kněžiště s rovným závěrem a ohradní zeď z lomového kamene uzavírající celý areál hřbitova. [1]. Velká neorientovaná obdélná kaple s užším odsazeným pravoúhlým presbytářem s rovným závěrem, krytá původně šindelovou, dnes plechovou valbovou střechou se šestibokou sloupkovou zvoničkou se zvonovou bání. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý dřevěným malovaným kazetovým stropem z roku 1710, opravovaným roku 1717. Na stropě se nachází nápis: „Anno 1710 Gebauet, 1717 Renoviert“.…

Kaple sv. Jana a Pavla

Zajímavý příklad drobné venkovské sakrální stavby. Materiálem stavby je kámen a zdivem z cihel je částečně plombováno pentagonální presbyterium, přiléhající k obdélné lodi. Volně stojící zděná omítaná orientovaná stavba, skládající se ze širší obdélné lodi a stejně vysokého užšího pětibokého presbytáře bez opěráků. Střechy valbové, pokryté plechem, na hřebeni lodi oplechovaný čtyřboký jehlancovitě zastřešený sanktusník s lucernou otevřenou 4 půlkruhovitě ukončenými otvory. Fasáda hladká s nárožními lizénami, v lodi v jižním boku 2 obdélná segmentově zaklenutá okna, dělená 6 tabulkami, pod…

Synagoga Chyše

Klasicistní synagoga v podobě vysoké hranolové věže vyrůstající z masivu rohové bašty městského opevnění z 15. století, završené vysokou břidlicovou valbovou střechou. Vnější stěny synagogy bývaly hladké, prolomené vysokými obdélnými okny a završené profilovanou korunní římsou. Horní zděné patro synagogy, ve kterém býval umístěn modlitební sál, bylo přístupné z prostoru židovského ghetta. Prostor spodního patra synagogy v mase původní středověké kamenné bašty, ve kterém do roku 1870 působila židovská škola, býval přístupný obdélným pískovcovým portálem vchodu s nadsvětlíkem, prolomeným v…

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Před devastací kostela se uvnitř plochostropé lodi nacházel portálový oltář z první třetiny 18. století s akantovými postranicemi se stuhou. Stávala na něm gotická socha Madony. Boční oltáře ze druhé poloviny 18. století byly zasvěcené svatému Václavovi a svatému Janu Nepomuckému. [2]

Rychta

Jedná se o rychtu, čili správu Libyňského statku. Někdy označován jako zámeček.

1 64 127 186 187 188 189 190 191 192 252