Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 187 188 189 190 191 192 193 253
Počet objektů v databázi: 7585

Železárna/Uhelna

Bývalá železárna – uhelna se nachází jižně od centra obce Kovářská. Objekt je situován při napojení ulic Měděnecká a Školní. Půdorys má obdélníkový tvar s podélnou osou orientovanou ve směru JZ – SV. Severozápadní podélná stěna je přisazena k ulici Školní. Masivní, původně třípodlažní objekt je dochován jen torzálně. Obvodové zdivo je převážně zděné z kamenů. Části jsou pak ze struskových cihel. Zdivo je místy dochováno do třetí výškové úrovně. Nosné zdivo se jeví v podélném systému. Z tvaru pozůstatků zdiva je patrné, že příčné obvodové zdi byli štítové a zastřešení bylo nesouměrné nebo při…

Bývalý svobodný dvůr - Hronov

Mimořádně hodnotná stavba lidové architektury vystavěná jako pokračovatel středověké tvrze těsně po r. 1640. Má přímý vztah k historii města, autenticky dokládá charakter jeho zástavby. Jedna z nejstarších dřevěných staveb regionu. Areál bývalého svobodného dvora čp. 49 je situován na pravém břehu řeky Metuje, západně od náměstí. Dvůr má dnes přibližně tvar obráceného písmene U. Patrový dům leží na východní straně, podélně s cestou, k níž vybíhá střední výstupek roubené světničky. Po straně zaslepený vchod, k němuž se stáčí reprezentativní pavlač komorové části domu. Z předzahrádky zůstaly…

Alžbětinský klášter

Pohled na kostel svaté Rodiny. Základní kámen kostela svaté Rodiny, který náležel ke klášternímu konventu, byl položen 4. října 1753, tedy ve stejný den, kdy byly i obytné prostory pro uvedení sester připraveny. Poslední fází bylo postavení přiléhajícího kostela, dokončeného v roce 1755. Slavnostního položení základního kamene se zúčastnil pomocný pražský biskup a generální vikář Antonín Vokoun, který jej posvětil. Slavnost u příležitosti dokončení obou budov se uskutečnila v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže. Kostel svaté Rodiny je situován po pravé straně hlavního západního průčelí…

Špitál

Dům č. p. 284 se nachází na Špitálském předměstí, jihovýchodně od náměstí, v blízkosti kostela Stětí sv. Jana. Dnes je dům zbořeništěm. Ze stabilního katastru z roku 1843 je patrné, že zaujímal parcely v jihovýchodním rohu areálu , jejichž tvar připomínal písmeno L. Zdivo smíšené – cihelné, kamenné – dosahuje do úrovně prvního patra. Horizontálně bylo jižní a východní průčelí členěno kordonovou římsou. Vertikálně bylo zalamující se jižní průčelí členěno devíti osami (v rytmu: 1-1-1-1-2-3, první osa v přízemí zprava – otvor zakončen segmentovým záklenkem, první okenní osa zleva- otvor ve tvaru…

Dittrichova hrobka - Krásná Lípa

Unikátně technicky řešené mauzoleum včetně kotelny bylo postaveno mezi lety 1888-1889 v neorenesančním slohu dle plánů berlínského architekta profesora Julia Carla Raschdorfa (ten také postavil hrobku německého císaře Fridricha III. v Postupimi). Výzdobu interiéru tvořily malby krásnolipského malíře Augusta Frinda a jedna z prvních velkoplošných skleněných mozaik v Čechách od italských mistrů. Kuriozitou byla malá kotelna, která mauzoleum vytápěla v době návštěv. [1] [4]. Novorenesanční hrobka stojí na půdorysu řeckého kříže, přičemž jižní stěnu doplňuje půlválcová apsida.[3] Svažitý terén…

Věž tvrze Semtěš

Věž tvrze je situována uprostřed vsi při komunikaci procházející osadou. Z původní dispozice bývalé tvrze zůstala zachována obytná hranolová věž na přibližně čtvercovém půdorysu. Věž je postavena z tmavého lomového kamene. Na jednotlivých fasádách jsou porůznu pravoúhlá okna s okoseným ostěním a štěrbinová a střílnová okna. V interiéru věže byla původně čtyři podlaží, nyní jsou patra bez stropů. Od roku 1916 chybí střecha. Předmětem ochrany je věž tvrze a příslušné pozemky. [1]. Hranolová věž "Bašta" je vysoká 22 m, s portálem a arkýřem, uvnitř s dřevěnými patry propojenými žebříky. [3]

Nuselská radnice

Průčelí radnice obrácené směrem do Táborské ulice (a v jižním průhledu Sezimovou ulicí z náměstí bří Synků) zdobí malé vysoké podloubí, arkádový balkon a věž s cimbály a věžními hodinami. Hlavní věž i dvě boční věže mají mědí pokrytou báň, nad ní pozlacenou makovici a větrnou korouhvičku (na hlavní věži má korouhev rok otevření radnice 1908, na bočních věžích písmena MN, znamenající Město Nusle). Na jejím hlavním portále je zevnitř umístěn nápis „Nusle sobě“. Na boku směrem do náměstí se nalézá busta Karla Kutlvašra. Ve dvacátých letech dvacátého století navštívil radnici několikrát prezident…

Vysočanská radnice

Historická rozlehlá budova je dvoupatrová. Střed budovy tvoří široký rizalit. V přízemí jsou v prostoru rizalitu mezi dvěma okny vchodové dveře, nad vchodem je umístěn městský znak Vysočan. V prvním patře rizalitu je balkon se zděným zábradlím, ve druhém patře jsou tři okna půlkruhově zaklenutá, nad kterými je mohutný štít po celé šíři rizalitu. Za středem štítu na střeše je umístěn čtyřboký komolý jehlan ukončený osmibokou lucernou s ochozem a stříškou, která je zakončena silným dříkem s praporcem. [2]

Hostinec U Zábranských - Praha

Od 60. let 19. století se začíná v Hlubočepích výrazněji uplatňovat patrová zástavba. Jednopatrová, ale značně mohutnější budova dřívějšího hostince U Zábranských čp. 53, vnesla do obce ryze „předměstského“ ducha, upomínajícího na blízkou zástavbu Smíchova či nově vzrůstajícího Zlíchova. [2]

BD Ječná 548/7 - Praha

Byt Jiřího a Dany Němcových v domě čp. 548/7, na kterém se pamětní deska nacházela, byl po mnoho let útočištěm a místem setkávání lidí z okruhu undergroundu, disentu a nonkonformní sféry. Docházel sem i Milan (Mejla) Hlavsa (1951–2001), který se později do rodiny Němcových přiženil. Hudebník, baskytarista, zpěvák a jeden z nejznámějších představitelů nezávislé hudební scény působil v kapelách The Plastic People of the Universe (1968), DG 307 (1973), Garáž (1979), Půlnoc (1988). Útok normalizačního režimu na tzv. druhou kulturu, zatýkání a příprava procesu s českým undergroundem v roce 1976…

1 64 127 187 188 189 190 191 192 193 253