Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 52 103 154 189 190 191 192 193 194 195 205
Počet objektů v databázi: 6128

Zámek Čimelice

Chráněný areál s barokním zámkem z let 1728 - 1730 a s parkem v krajinářském stylu z první poloviny 19. století je doplněn barokními budovami školy, fary a špitálu a hospodářskými budovami situovanými kolem čestného dvora. V zámecké budově, inspirované typem francouzského zámku maison de plaisance,…

detail

Rozhledna Hrádek

Tento objekt si vybudovali varnsdorfští členové místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Cílem jejich snažení bylo vlastnit stejně okázalé sídlo, jakým se mohly pochlubit např. horské spolky v Ústí nad Labem nebo v Teplicích, či jaké ve stejné době plánovali postavit jejich kolegové v…

detail

Bývalý železniční tunel Ferdinandovy dráhy ve Slavíči

Bývalý železniční tunel je unikátní a zcela intaktně zachovanou stavbou z doby výstavby jednokolejné tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda z Břeclavi do Petrovic. Náleží k nejstarším technickým památkám tohoto druhu ve střední Evropě a představuje památkově cenný doklad budování prvních železnic na…

detail

Bývalý hamr Milovy

Areál historické železárny je tvořen souborem několika objektů, jejichž dominantou byla v 18. stol. vysoká pec s hamrem a drátovnou. Původní technické objekty sice převážně zanikly, přesto je ale areál cenným dokladem železářské činnosti na Novoměstsku. [2]. Samostatně stojící budova z kamene a…

detail

MD Milady Horákové 1895/19

Trojkřídlý pavlačový dům je vystavěn na nároží ulice Milady Horákové a náměstí 28. října. Je koncipován jako trojpodlažní se sedlovou, nad nárožím zvalbenou, střechou. Jihovýchodní fasáda směrem do ulice Milady Horákové má 10 os, přičemž ústřední osa s průjezdem je v patrech zdvojená a první osa od…

detail

Synagoga Strančice

Areál židovské synagogy tvoří zděná omítnutá budova synagogy obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou a přiléhající přízemní zděný omítnutý domek rabína krytý sedlovou střechou. Soubor staveb bývalé židovské synagogy, situovaný západně od návsi, sestává ze dvou přiléhajících budov - ze synagogy…

detail

Synagoga Pyšely

Jednopatrová obdélná budova s novorománskou fasádou a sedlovou střechou. Prostory v přízemí valeně klenuty, bývalá modlitebna původně přes dvě podlaží - dnes přepatrováno.

detail

Synagoga Kdyně

Tato synagoga patří mezi nejzachovalejší synagogy v celém Plzeňském kraji, protože jako jedna z mála si dochovala svoji původní podobu. Pro výjimečnost kdyňské synagogy existují dva hlavní důvody: zachovalost interiéru synagogy téměř v původním stylu, včetně lavic, a skutečnost, že se jedná o tzv.…

detail

Banka Uherské Hradiště

Samostatně stojící trojkřídlá patrová budova situovaná v ulici Svatováclavská, při jižním okraji historického centra. Objekt vystavěný v roce 1926 podle projektu F. Šnajdra je vybaven monumentální vstupní částí, vyzdobenou sochařem J. Horejcem. [1]

detail

Synagoga Uherské Hradiště (dnes Městská knihovna)

Jednolodní stavba na obdélném půdoryse. Severozápadní průčelí koncipovánao jako vítězný oblouks vysokou předsíní zaklenutou valeně. Oblouk stojí na dvou představených sloupech s neorománskou hlavicí. Na nároží opticky prvního patra oblouku po 4 polosloupcích, které nesou trojúhleníkový fronton. Za…

detail

Zámeček Roželov

Zámeček je patrový obdélný objekt s předstupujícím rizalitem stojící na okraji lesa u osady Mýta (místní část části obce Hvožďany, která má název Roželov). Má tvar obdélníku a tři rizality. Do budovy se vstupuje ze severní strany, kde je zděný rizalit. Jižní rizalit je naopak dřevěný a nahoře…

detail

Měšťanský dům Litovel

Barokní městský řadový dům postavený v 18. století, s klasicistními úpravami datovanými letopočtem na fasádě 1836. Řadový jednopatrový dům s atikou, zakrývající sedlovou střechu. Hladce omítané přízemí členěno pravoúhlým profilovaným kamenným vstupem s klenákem, po jeho pravé straně oknem a po levé…

Cena: dohodou
údaj k: 7/2020
detail
1 52 103 154 189 190 191 192 193 194 195 205