Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 51 100 150 195 196 197 198 199
Počet objektů v databázi: 5941

Jakubcova vila

Patrová, téměř čtvercová stavba se široce okosenými rohy, zděná z cihel, omítaná (nový nátěr okrový, špalety a podstřešní římsa bílá), při severní části z průčelí přízemí přístavek s plochou střechou. Exteriér sokl mírně šikmý, obložen nepravidelnými kameny. Podstřešní římsa nahrazena širokou…

detail

Bývalá vodní elektrárna Tři trubky - Strašice

Na jihovýchodní straně od oplocené části areálu loveckého zámečku Tři trubky je situována drobná roubená stavba vodní elektrárny s nádrží a odtokovým kanálem. [2]

detail

Zedníkova vila

Na subtilní stavbě soukromého charakteru je uplatněn pro autora netypický bílý purismus. Manželé Zedníkovi, kteří se do České Třebové přestěhovali z nedaleké Sloupnice, se rozhodli pro Vanického projekt poté, co ustoupili od tradičnějšího návrhu místního stavitele Františka Holečka. Vojtěch Vanický…

detail

Lovecký zámeček Tři trubky - Strašice

Areál zámečku Tři trubky se nachází na samotě v lesích Vojenského újezdu Brdy, v údolí řeky Klabavy, poblíž jejího soutoku s Třítrubeckým potokem. Je situován na rovinatém pozemku při lesní silnici, která sleduje říčku Klabavu. Je ohraničen na východě silnicí, na severu lesní cestou, na západní…

detail

Tvrz Čachrov

Významná ukázka malého opevněného sídla s věžovitým gotickým palácem z poslední čtvrtiny 14. století a renesančním křídlem z počátku 16. století. Mohutný věžovitý gotický pětipodlažní palác s množstvím kamenických článků, dvěma prevety a roubenou komorou. Areál bývalé tvrze se nachází nedaleko SZ…

detail

MD Zlaté hory

Empírový měšťanský dům z 1. poloviny 19. století, tvořící součást historické zástavby města, dokládající jednotící empírovou úpravu města na počátku 19. století. Je pozůstatkem jednotné empírové zástavby náměstí. Jedná se o jednopatrový nárožní dům s atikovým patrem zakončeným nízkým…

detail

Čerpací stanice Osečná

V kraji Karolíny Světlé se ukrývá skutečný osmdesátkový klenot, povinná zastávka vyznavačů urbexu. Historii pumpy dáváme dohromady se štamgasty v hospodě na náměstí. Tankovalo se tu až do devadesátých let, teď se tu spíš pořádají divoké večírky. Vůni benzinu vystřídala vůně toluenu. [1]

detail

Pivovar Sedlec

Budova pivovaru je situována při ústí Zámecké ulice, jižně od zámku a severozápadně od konventního chrámu Nanebevzetí P. Marie. Pozemky pivovaru jsou součástí památkově chráněného areálu zámku (samotná budova však není předmětem památkové ochrany). Z původního rozsáhlého čtyřkřídlého pivovarského…

detail

BD čp. 1108 - 1148 Hanspaulka

Soubor expresivně novoklasicistních obytných domů, které vyprojektoval Matěj Schneiberg a Jan Kloub, byl vystavěn v letech 1927 - 28. První z více 200 domů zahradní kolonie, založené na volném prostoru, daném v té souvislosti nově vzniklými ulicemi Na čihadle, Havlovskou, Na ladách, Menšíkovskou,…

detail

kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kšice

O existenci vesnice máme písemné doklady z roku 1369 a o kostele z roku 1384. Dnešní objekt vznikl jako novostavba v roce 1716 (údaj převzatý z literatury). Nelze vyloučit, že bylo z části využito základové zdivo staršího kostela. Na předbarokní kostel dnes upomínají jen ve zdivu užité opracované…

detail

Dvojdům Šárecká čp. 928 a 929

Asymetrické fasády, zrcadlově k sobě obrácené, vytvářejí spolu zrcadlově disponovanou stavbu, jejíž skladba je založena na dvojím prostorovém plánu. Střední část s ustupujícími vchody překrývá a zároveň chrání balkon, který je přetažen i do vedlejších os. Na vnějších stranách kompozici doplňují…

detail

Sýpka Pohled

Samostatně stojící dvoupatrová barokní sýpka postavená kolem roku 1700 je podélnou stěnou vetknuta do ohradní zdi zámeckého parku. Obdélná stavba vyzděná převážně z kamene je ukončena profilovanou korunní římsou vynášející sedlovou střechu s valbičkami. [2]

detail
1 51 100 150 195 196 197 198 199