Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 56 112 167 217 218 219 220 221 222
Počet objektů v databázi: 6658

Vila Kozák čp. 656

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, krytý valbovou střechou, ze které vystupují jednotlivé hranolové vikýře podkroví. před hlavní (jihozápadní) fasádou leží široký přízemní arkýř s domovním vchodem a dvěma oky po jeho stranách, v patře je mezi krajními slepými plochami hustá řada šesti úzkých, na hranolových římsách spočívajících oken. Ze severovýchodní fasády vystupuje střední oblý arkýř, nesoucí v patře balkon za plným parapetem. jihovýchodní fasáda nese dvě široká okna v přízemí a trojici úzkých v patře, na severozápadě jsou trojice oken v obou etážích. Plocha všech…

detail

VD Zdemyslice čp. 203 a čp. 75

Opuštěný venkovský dům v obci Zdemyslice u Blovic, okres Plzeň-jih.

detail

Kostel sv. Mikuláše - Šitboř

Raně gotický kostel přestavěný v pozdním baroku. Na obdélnou loď navazuje užší presbytář s plochým trojbokým závěrem; po severním boku připojena věž. Objekt v současné době částečně zřícený. Původně gotická stavba ze 2. pol. 13. stol.; rozšíření presbytáře kol. r. 1300; asi ve 2. pol. 14. stol. rozšířena loď, postavena sakristie a provedeny drobné úpravy v presbytáři; barokní přestavby ve 2. pol. 17. stol. a v 1. pol. 18. stol. Zděná, orientovaná stavba. Loď obdélná, na východní straně připojen užší, téměř čtvercový prřesbytář s navenek trojbokým plochým závěrem (uvnitř líc V stěny obloukově…

detail

RD Pod Hvězdárnou

Cena: 4 100 000 Kč
údaj k: 2/2021
detail

Parostrojní pivovar a sladovna A. Lanner v Košířích - Praha

Při přestavbě budovy v roce 1896 získaly budovy pivovaru a sladovny dnešní podobu s neorenesančními a secesními prvky. [4]. V posledních letech své existence byl košířský pivovar v technickém směru velmi dobře vybaven. Ve varně se nacházela měděná dvojitá varní souprava a ve sladovně čtyři bubnová sladovadla na současné klíčení ječmene a hvozdění zeleného sladu (systém Galland-Chodounský), o výrobní kapacitě  cca 50 vagonů sladu. Po zastavení výroby bylo  pivovarské zařízení většinou rozprodáno. Varnu koupil pivovar ve Vysokém Chlumci. [časopis Gambrinus 1944, č. 9]

detail

Vila Josefa Hymana čp. 961

Dům na obdélném půdorysu využívá mírného sklonu terénu tak, že se do ulice jeví jako jednopatrový, zatímco do zahrady působí - díky zvýšenému suterénu - jako dvoupatrový. Opět je zde uplatněna dvoutraktová dispozice s orientováním pokojů na jih a obslužných místností na sever jako u sousedních objektů, ale s tím rozdílem, že díky nárožnímu pozemku dům mohl zaujmout rozsáhlejší zastavěnou plochu. uliční průčelí je akcentováno na půlkruhový boční rizalit umístěný přímo k domu čp. 960, jehož objem je vůči větší ploše fasády subtilnější. Ústupkový pravoúhlý portál s širokou markýzou, situovaný do…

detail

Vila Na Pěkné vyhlídce čp. 687

Volně stojící dům má dvoutraktovou dispozici, nad odkrytým suterénem je jednopatrový s podkrovím pod plochou střechou, ustupujícím na všech stranách za čelní terasu. Do Střešovické ulice se obrací tříosé jižní průčelí se středním arkýřem, nesoucím v patře mělký balkon s horizontální trubkovým zábradlím. Domovní vchod je v severním průčelí, z něhož se výrazně vysouvá zaoblený schodištní arkýř s vysokými trojkřídlými okny. Vlevo od něj jsou v přízemí i patře balkony.

detail

Vila Malá čp. 545

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové střeše. Hlavní (západní) fasáda je dvouosá, z levé osy výrazně vystupuje široký přízemní arkýř, jehož vpravo přesahující plochá stříška tvoří tlustou markýzu nad domovním vchodem. Za arkýřem stoupá až do výše podkroví nahoře kruhovým oknem prolomená stěna schodištního pouzdra, vysouvající se jako úzký arkýř ze severní fasády. Uprostřed tříosé jižní fasády leží balkonem s plným parapetem završený arkýř zimní zahrady, od něhož sestupuje zalomené schodiště do zahrady. Od ostatní šedě omítnuté plochy…

detail

Vila Slunná čp. 548

Volně stojící dům, jehož dispozice spojuje dva rovnoběžné trakty s dalším příčným křídlem, je jednopatrový, krytý valbovou mansardovou střechou. Z hlavní fasády vystupuje jednoosý levý a výrazněji pravý tříosý rizalit. V prohlubni mezi nimi je domovní vchod za vnější předsíní, jejíž plochou stříšku podpírají toskánské sloupy, na pravém rizalitu je v patře zavěšen balkon půlovalného půdorysu. Z dvouosé levé fasády vystupuje v pravé polovině mohutný oblý arkýř, otevřený pěti rozměrnými, jen úzkými pilířky oddělovanými okny. Zadní fasáda je rozdělena do tří širokých os se středním rizalitem, k…

detail
1 56 112 167 217 218 219 220 221 222