Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 241 242 243 244 245 246 247 253
Počet objektů v databázi: 7576

Pivovar Chudenice

Současný vzhled hraběcího (vrchnostenského) pivovaru je výsledkem klasicistní přestavby. Zděný objekt na rozlehlém obdélném půdorysu s delší osou ve směru V-Z, o 10 x 6 okenních osách, situovaný jižně od komplexu budov starého zámku. Z jižní strany se objekt vzhledem ke klesajícímu terénu jeví jako patrový, ze severní strany přízemní. Střecha valbová, krytá pálenými taškami, na jižní straně řada volských ok. Na západní straně severního průčelí, obráceného k zámku, vyrůstá dvoupatrová trojosá zděná klasicistní nástavba sladovního hvozdu s cihelným válcovým párníkem, krytá valbovou střechou. Na…

Cena: 3 500 000 Kč
údaj k: 1/2022

Bývalý pivovar Kokory

Areál barokního pivovaru z 18. století se sladovnou a vodním mlýnem. Symetricky komponovaný areál barokních užitkových staveb, doklad architektonické a technické úrovně barokních hospodářských objektů. Příklad podnikání jezuitského řádu. [2]. Jednopatrové hospodářské budovy kolem pravoúhlého  čtvercového dvora.  Zvlášť zajímavé budovy s vysokými volutovými štíty a vjezdem s nástavcem. Na něm sochy sv. Floriána a 2 putti. Levá hospodářská budova zděná, omítaná, patrová. Střecha sedlová. Na korunní  profilovanou římsu dosedá vysoký volutový štít. členěný pilastry, dvojicí slepých oken s přímou…

Moulin Rouge Brno

Původně bytový pavlačový dům, který byl v 90. letech přebudován na erotický klub.

MD Kounicova 277/25

Dlouhodobě prázdný dům, velmi podobný se sousedním domem ¨"Skleněná louka".

Mosilana

Areál Mosilany vznikl po 2. světové válce sloučením několika továren na území o rozloze asi čtyř hektarů.

Breissova sladovna

Ve vnitrobloku mezi ulicemi Dukelskou a Gargulákovou stojí výrazná cihlová věžovitá budova. Několikapatrová stavba kombinuje omítané zdivo s cihlovými detaily, což je styl typický pro průmyslové stavby na přelomu 19. a 20. století. Její součástí je také původní komín. Od konce 19. století zde fungovala sladovna založená Rudolfem Briessem. [4]

Fenklova vila - Chodov

Fenklova vila byla krásná historizující budova, která stávala na místě prvního věžového domu v Poděbradově ulici. Dnes tuto vilu a její zahradu připomínají jen tři stromy, původně vysazené u plotu. Vilu obývala rodina prvního chodovského starosty až do konce druhé světové války a bohužel se tato nádherná vila stala jednou z prvních staveb, které byly zničeny, aby uvolnily místo novému, rychle se rozvíjejícímu městu v 60. letech 20. století. [2]

Richter, Fenkl & Hahn, továrna na porcelán Chodov

Porcelánka byla zařízena podle nejnovějších technických poznatků parní technikou, měla deset vypalovacích pecí, přípravnu hmot, velké strojní a mechanické točírny, velké malírny a tiskárny, a to na kamenotisk, ocelotisk a obtisky, s rozsáhlými skladovacími a expedičními prostory, parním vytápěním atd. Tato firma vyráběla sortiment užitkového nádobí, jako stolní, kávové, čajové, mocca, čokoládové, dezertní, zmrzlinové servisy atd., nádobí pro hostince a kavárny, mycí soupravy a toaletní předměty, a to bílé či dekorované, v jakékoli požadované výbavě. Rovněž tyto výrobky nacházely odbyt ve…

Hornický kostelík sv. Maří Magdalény

Na skalnatém ostrohu a pevných základech byla vybudována v přechodném slohu gotickém obdélníková loď, sklenutá do dvou křížků, podepřená třemi pilíři z lomového kamene a domácích cihel. Po každé straně byla osvětlována jedním lomeným gotickým oknem. Klenba lodi byla vyzdobena maltovými žebry. Vpředu byla vybudována mnohoúhelníková presbyteř, v rozích podepřená opěrnými sloupy a osvětlená třemi gotickými okny, z nichž přední bylo později při obnovování oltáře zazděno. [1]

Činžovní a kancelářský dům, Revoluční čp. 1502

Čp. 1502 Klasicistní novostavba řadového nájemního domu čp. 1502 byla vystavěna r. 1869 podle návrhu A. Stýbla. Dům a jeho fasáda se dvěma mělkými rizality jsou zajímavou ukázkou pozdně klasicistního slohu.Novostavbě je popsaná už v roce 1861, jako stavitel je uváděn J. Pollak, ale až 8.10.1869 je povoleno stavět podle plánů Josefa Svobody; stavba dokončena patrně roku 1870. V roce 1879 upravován krám vpravo od průjezdu a novým schodištěm spojen s 1. patrem, nové krámské portály zhotovili v letech 1894 řezbář Josef Krejčík a 1904 v pěkné secesní úpravě truhlář Karel Panýrek. V roce 1911…

1 64 127 190 241 242 243 244 245 246 247 253