Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 247 248 249 250 251 252 253
Počet objektů v databázi: 7585

Pivovar Terešov

Obec Terešov (146 obyvatel) měla svůj pivovar uprostřed pod návsí, jak se slušelo u rybníka, v sousedství lihovaru. Největší rozkvět zažil pivovárek v době, kdy náležel rodině inženýra Karla Holečka (1909 - 1949). Tomu v okolí patřila kromě lihovaru a pivovaru také cihelna pod vsí a velkostatek. Doba jeho existence je ohraničena léty 1749-1949, vařilo se zde především lehké, 10° výčepní pivo. Od devadesátých let 19. století až do I. světové války se výstav piva pohyboval mezi 4 800 - 5 600 hektolitry. Nejvyšší výstav 5 600 hl byl ve výrobním roce 1907/1908. [1] [3]

Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu

Kostel je postaven z hrubě opracovaného místního křemenného porfyru s bohatou ornamentální sochařskou výzdobou z pískovce. Jako stavební sloh byla použita historizující secese německého pojetí. Čtyřicetimetrová věž je korunována třímetrovým křížem, původně pozlaceným. Základ věže je tvořen kamennou terasou. Loď kostela má délku 32 m, šířku 15 m a pojme 350 osob. Nad hlavním vchodem jsou umístěny vysoké reliéfy představující osoby, které se určitým způsobem podílely na vzniku, ochraně nebo uznání protestantských církví. Okna, dnes vytlučená, byla opatřena malbami na skle, které představovaly…

Zámeček Pepčín/Obora

Hrabě JUDr. Václav Kounic zastával velkou část svého života úřad poslance říšského sněmu. Byl známý především svými sociálními postoji a proto si vysloužil přezdívku "rudý hrabě". Kromě toho byl také velmi vlastenecky založen. Byl mecenášem všech studentů. Známým je především jeho dar jednoho z jeho brněnských paláců studenstvu (dnes v této budově sídlí rektorát MUNI). Společně se svou ženou peněžně přispívali na rozvoj vysokého školství u nás. Později po jeho smrti po Václavu Kounicovu pojmenovány nově zbudované studentské koleje. Václav Kounic také nadšeně podporoval myšlenku ženské…

Zámek Žikov

Jednopatrový zámek bez přistavěných křídel je kryt konstrukčně velmi zajímavou valbovou střechou s řadou vikýřů. Původní podoby obou vstupů, jak z bývalého parku, tak od nádvoří, se nedochovaly. Ze stařičké kočárovny vedle jednoho vchodu vznikla pozdější přestavbou garáž. Zajímavé je členění fasády zvýrazněním nadokenních částí. Také část hradby mezi boční teráskou a nádvořím, stejně jako pozůstatky proskleného bočního vchodu, v minulosti možná zimní zahrady, svědčí o původním hezkém členění i celkovém vzhledu bílého zámku. Po oplocení kousku nádvoří jsou zde už jen kamenné sloupky. V rohu…

Cena: dohodou
údaj k: 6/2022

Dvůr Býkov

Býkov je jedním z mála zachovaných velkých statku postavených v selském baroku. V objektu se nachází muzeum historických zemědělských strojů a nástrojů, stará kovárna s původním vybavením, několik zachovalých slunečních hodin a dodnes funkční tzv. "černá kuchyně" na pečení chleba.

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

TRIZON Sobědruhy

Bývalý průmyslový areál TRIZON Sobědruhy je téměř kompletně využívaný. Jediná nevyužívaná budova důkladně zabezpečena a hlídána.

Motorest Děbolín

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Konojedy

Jednolodní barokní kostel s pravoúhlým presbytářem s patrovými emporami, bočními kaplemi s vtaženými pilíři a sakristií na S. Na Z straně hranolová věž, pod ní v interiéru podklenutá kruchta. Interiér zaklenut systémem plackových kleneb. [3]

Bývalý panský pivovar, panský dům a hospodářský dvůr u zámku Konojedy

Dlouhý blok budov pivovaru se dochoval v torzálním stavu. Větší, jihozápadní hospodářská polovina je dosud krytá střechou, z menší, severovýchodní poloviny se dochovaly jen části obvodových zdí. Výjimku tvoří jen dvoupatrová věž hvozdu zakončená komínem. [1] Z pivovarských budov se v těsném severním sousedství zámku dochovala barokní sladovna, věžový hvozd z poslední čtvrtiny 19. století, relikty bednárny a ležáckých sklepů. [2]

MD U Nových lázní 14

Rád bych chtěl poděkovat členům Jan Jan a Ladislava Štrause ze skupiny Teplice - Památky a historie I Facebook. Jenom prohlížím, jestli náhodou neobjevím nové snímky a objekty, které zatím v prazdnedomy.cz nejsou. DĚKUJI! 

MD U Nových lázní 16

Rád bych chtěl poděkovat členům Jan Jan a Ladislava Štrause ze skupiny Teplice - Památky a historie I Facebook. Jenom prohlížím, jestli náhodou neobjevím nové snímky a objekty, které zatím v prazdnedomy.cz nejsou. DĚKUJI! 

Kavárna Concordia

Rád bych chtěl skupině Teplice - památky a historie I Facebook poděkovat. Autorům, kteří to poslali na tu skupinu vážně děkuji.

1 64 127 190 247 248 249 250 251 252 253