Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 248 249 250 251 252 253
Počet objektů v databázi: 7585

Piaristická kolej - Lipník n. Bečvou

Uzavřená dispozice z let 1660-1670. Raně barokní architektura dobré úrovně, tvořící urbanistický celek se sousedním kostelem a komplexem bývalého zámku. [1] Barokní kolej a škola piaristů v Lipníku nad Bečvou vznikla na místě původního domu a špitálu Jednoty bratrské se sborem ze 16. století, který se dochoval pod barokní slupkou dnešního kostela sv. Františka Serafínského. Řád piaristů opustil objekt už na konci 19. století, ovšem budovy byly až do devadesátých let 20. století užívány a situaci ohrožující jejich existenci v podstatě přinesla až současná doba, kdy je celá stavba prázdná a bez…

Zřícenina zvonice býv. kostela sv. Františka Serafinského - Mukařov u Ústěku

Torzo hranolové zvonice z lomového režného zdiva s nárožními armaturami s klenutým přízemím s opěráky. Jednotlivá patra otevřena nad sebou ležícími okny s kamenným ostěním a plnými a hrotitými záklenky. Současný stav je důsledkem havárie v roce 2002. [4] Jednalo se o mohutnou podsklepenou hranolovou věž o čtyřech podlažích. Pod úrovní terénu se nacházela klenutá márnice. [3]

Zámek Dolní Vlence

Zámecká budova byla situována v jihozápadním nároží poplužního dvora, poblíž cesty vedoucí na Liteň. Jednalo se o jednoduchou obdélnou patrovou budovu o rozměrech cca 13x22,5 m, částečně podsklepenou. Do přízemí se vstupovalo hlavním vchodem umístěným v plochém rizalitu. Nejzajímavější a nejhonosnější prostorou přízemí byla velká místnost při jihozápadním nároží, zaklenutá čtveřicí kleneb podpíraných čtverhranným pilířem. Špatný stavební stav zámku odhalil na jedné z kleneb zajímavé zbytky nástěnných maleb, pocházejících možná ještě z doby výstavby zámku. Zámek byl za dobu své existence…

Kostel sv. Kunhuty - Polom

Filiální kostel sv. Kunhuty byl jako zboží vilémovského kláštera připomínán již v pol. 14. století. Později náležel k panství Lipka, které v 18. století získali slatiňanští Auerspergové. Kostel náležel v 18. stol. k farnosti v Libici nad Doubravou, od konce 19. století k farnosti v Trhové Kamenici. Areál vymezený kamennou ohradní zdí zrušeného hřbitova lomeného okrouhlého půdorysu sestává z vlastního neorientovaného kostela a zvonice, umístěné před hlavním průčelím kostela a tvořící chráněný vstup ke kostelu. Areál je situován v centru zanikající obce (zahrnující jen 3 čísla popisná), pův.…

Švihův mlýn - Kabáty u Jílového

Mlýn u Jílovského potoka je bez střechy a s propadlými podlahami. Mlýnice byla součástí dispozice domu. [1]

Kostel sv. Mikuláše - Drchlava

Kostel je jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a mohutnou hranolovou věží před západním průčelím. Vnější fasády jsou členěny lizénovými rámci. Segmentově zakončená okna mají šambrány zdobené na dolním okraji uchy se střapci. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami, loď je plochostropá s fabionem a štukovými rámci. Střecha nad lodí i presbytářem je sedlová se sanktusníkovou věžičkou, krytá bobrovkami na řídké laťování, věž má strmý jehlanec pokrytý plechem. Kostel je naprosto zbaven vnitřního zařízení. [2]

Panelové domy Sokolovská

Několik opuštěných bytových domů se zazděnými vchody v okolí ulic Sokolovská, Hornická a Heyrovského.

Mannesmannova vila

Cena: dohodou
údaj k: 7/2022
1 64 127 190 248 249 250 251 252 253