Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 249 250 251 252 253
Počet objektů v databázi: 7585

Kostel Nejsvětější Trojice - Velenice u Zákup

Kostel byl vystavěn za patronátu Josefa Maxmiliána Kinského, majitele tehdejšího sloupského panství. Jedná se o barokní stavbu z roku 1735. [2] Kostel je jednolodní stavba barokního slohu s 25 metrů vysokou věží v západním průčelí, postavená uprostřed obce. Zajímavý a cenný je, či spíše byl rokokový a klasicistní interiér (je zčásti vykradený), byly zde postaveny tři oltáře, prostřední hlavní s otáčecím svatostánkem. Křtitelnice je z 18. století. Zajímavé je průčelí kostela s portálem, kde je umístěn rodový erb Kinských a figurální výjev Nejsvětější Trojice. Stavba je dlouhá 30 metrů, na…

Zámek Všechovice

Areál barokního zámku s parkem. Barokní stavba se zachovalou dispozicí a štukovou výzdobou místností v přízemí i v patře vznikla v místech středověké tvrze. [1] Je to jednopatrová budova s půdorysem písmene L a s mansardovou střechou. V hlavním průčelí je empírový portál s římsou s trojúhelníkovým štítem. Prostory v přízemí mají křížové klenby. V prvním patře nad průjezdem je plochostropá hala. [3]

Bývalá mlékárna Zákupy

Původně mlékárna, později upravená na objekt dřevovýroby. Opuštěno cca 15 - 20 let. (1)

Kejřův mlýn - Praha-Hloubětín

Vzácně dochovaný příklad vodního mlýna renesančního původu s dochovanými mlýnskými budovami z počátku 18. století. Brána a hospodářské stavby dokládají vývoj areálu mlýna od období baroka po funkční zásahy v 19. a 20. století, obytná budova je slohově výrazným dílem meziválečné architektury s prvky rondokubismu. Ve mlýně se narodila v roce 1899 významná operní pěvkyně Anna Kejřová. [2] Obytný dům se sedlovou střechou je dvoupodlažní vila z 20. let 20. století s prvky rondokubismu, která byla postavena na místě staršího obytného domu. V patře má výrazné půlkruhové arkýře a balkon. Brána má…

RD čp. 29 - Horní Blatná

Renesanční roubený a hrázděný městský dům čp. 29 byl postaven pravděpodobně v období rozkvětu hornictví na přelomu 16. a 17. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně silnice na Nové Hamry na západním okraji královského horního města Horní Blatná (Bergstadt Platten). Objekt je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a díky unikátně zachovaným hrázděným a roubeným konstrukcím se řadí mezi nejhodnotnější stavby v celém západním Krušnohoří. [1] Jedná se o jednopatrový dům na obdélném půdorysu s okapovým systémem, zastřešený asymetrickou sedlovou střechou s hřebenem střechy…

Slovácká búda Luhačovice

Samostatně stojící, roubená stavba na zděném soklu, situovaná ve snahu nad lázeňským centrem. Jedná se o dílo D. Jurkoviče z roku 1906. V roce 2002 vyhořela, zůstala zachována pouze zděná, soklová část. [2]

Sýpka Krušovice

Patrová hospodářská budova špýcharu stojí na západním okraji původní návsi v Krušovicích. Stojí stranou od barokního zámku s výstavnou kaplí a zbytkem hospodářského dvora. Na zámek bezprostředně navazují budovy starého pivovaru a za ním pak areál s novou výrobní technologií.

Müllerova hrobka v Hrádku nad Nisou

Stavba má téměř čtvercový půdorys, který narušují jen schody na severní straně, vedoucí do podzemí. Střechu, připomínající kopuli, kryjí zbytky měděných plechů. Postavena je ve stylu art deco. Hlavní vstup je na jižní straně objektu a vedou k němu tři stupně. Ohraničen je dvěma vysokými sloupy a uzavřen je kovanou pěkně zdobenou mříží, která se kupodivu dochovala do dnešních dnů. Do hlavního prostoru proniká světlo 6 úzkými obdélníkovými okny, třemi po východní a třemi po západní straně. Z hlavní síně hrobky je v podlaze rovněž vstup do podzemí. Prostor je uzavřen při stěnách plochým stropem…

Vila Karla Kestřánka

Cena: dohodou
údaj k: 9/2022

MD U Červeného kostela 13

O stavbě Asgard – sídlo Ásů, nejvýznamnější rodiny bohů v severské mytologii, je tématem domu čp. 179, jediného dodnes stojícího domu z Hühnlovy rané tvorby. Na asymetricky komponovaném domě zaujme především rozsáhlá štuková výzdoba prvního patra. Bohužel na fasádě se nikde nevyskytuje monogram, který by potvrdil autorství, snad jde o dílo Elvira Otta. Reliéf zachycuje Asgard, včetně jeho nejznámější součásti Valhally. V levé části jsou reliéfy dvou rodin bohů – Vanů a Ásů, na něž na levé vnitřní straně arkýře navazuje reliéf s věštkyní Wolwou. Na ústředním arkýři se nachází reliéf,…

1 64 127 190 249 250 251 252 253