Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 23 24 25 26 27 28 29 35 69 103 137
Počet objektů v databázi: 4105

Sklady Pramen

Působivá mohutná budova byla dokončena v roce 1966 podle návrhu Emila Hlaváčka v blízkosti Nákladového nádraží na Žižkově na vrchu Třebešín. Přesto, že se jednalo o skladiště, architektonické ztvárnění dosahovalo velmi vysoké úrovně a nezapřelo v sobě návaznost na prvorepublikovou…

detail

Hostinec České Švýcarsko

1803 - původně zde od tohoto roku stávala chalupa obecního hajného. S přibývajícími výletníky se zde koncem 19. století začalo podávat skromné občerstvení a během první poloviny 20. století hostinský Márovec hotel přestavěl a výrazně povznesl. 1906 - ubytovací hostinec České Švýcarsko byl postaven…

detail

Rodinná hrobka rodu von Baillou

Drobná neorenesanční kaple s podzemní kryptou uprostřed zaniklého hřbitova. Samotná budova hrobky je ve velmi špatném stavu a stále chátrá.

detail

Penzion hotel Blanice

Penzionát Blanice má nejpříznivější klimatické podmínky pro letní a celoroční pobyt v chráněném údolí Blanice. 61 slunných pokojů, vlstní hydroelektrárna. Z pokojů přímo na koupaliště, tennis, garáže, rybolov. Zvláštní péče pro děti s pateg. dozorem. Kursy řečí, němč., franc., angl. Tělovýchova.…

detail

Košíře - domkářská kolonie, hospoda Walter

Z kdysi poměrně rozsáhlé domkářské kolonie v pražských Košířích se do dnešních dnů zachoval jeden jediný domek. Bohužel už ho obsadili bezdomovci a dům vyhořel. Domy snad byly určeny pro zaměstnance nedaleké továrny Walter a byly zbourány někdy v sedmdesátých letech minulého století. Majitel tohoto…

detail

Továrna MITOP, pobočka na výrobu chlupových plstí

Továrnu Mitop založili v Mimoni bratři Josef a Ignaz Kirschner roku 1870, původně na výrobu technického materiálu, s největší pravděpodobností to bylo drátěné pletivo, jehož výroba pokračovala i po roce 1882, kdy fabriku kupuje Robert Bayer, který provoz rozšiřuje i na výrobu plsti. Roku 1906…

detail

Usedlost Bambouch

Bambouch je starý osamocený komplex hospodářských budov (statek) na území obce Velká Losenice, asi kilometr východně od vsi. Budovy jsou památkově chráněné. Objekt je v současné době zchátralý, rekonstrukce je v současné době v nedohlednu. Okolní krajina je turisticky atraktivní, v blízkosti je les…

detail

Cukrovar Lenešice

Cukrovar byl založen roku 1880 rolnickou akciovou společností jako "Rolnický akcijní cukrovar v Lenešicích". Cukrovar je výjimečný svým oktagonovým komínem o výšce 73 metrů, který se svým typem řadí mezi nejvyšší v České republice. Cukrovar byl postaven s kapacitou na zpracování řepy 300t/d,…

detail

Zámek Chotýšany

Cena: 10 000 000 Kč
detail

Pivovar Jablonec nad Nisou

Pivovar na Jablonecku začal budovat tehdejší majitel maloskalského panství statkář Johann Romisch v roce 1833.Kapacita varny byla 3 várky po 100 hl denně. Dále tu byla sladovna, chladírna se dvěma chladícími boxy a zavlažovacím chladičem, sklep se skladištěm pro 18 000 hl piva, bednářství a…

detail

Hospodářský dvůr Žlutice

Barokní panský hospodářský dvůr nechal vystavět roku 1680 Ferdinand Hroznata z Kokořova. Jedná se o rozsáhlý dvoukřídlý objekt, jehož součástí je také stodola, sýpka a brána. Roku 1752(?) byl dvůr vypálen francouzským vojskem, následně prošel renovací. Panský dům + Stodola + Sýpka + Brána. [2]

detail

Pivovar Hrubá Skála

Hruboskalský pivovar byl založen roku 1564. Tento pivovar byl také známý jako Řezníčkův pivovar podle sládka Karla Řezníčka, který v něm na konci 19. století působil. Ten také vařil vyhlášené pivo Nektar. Pivovar byl majetkem rodu Aehrentalů a pivo zde bylo vařeno až do roku 1943. Po válce nebyla…

detail

Tvrz Řenče

První zpráva o tvrzi vznikla před rokem 1520, kdy Petr Suda prodal Řenče, dvůr a ves, vsi Plevňov, Osek, Kníje (Knihy), část Libákovic, Lhotku a pustou ves Háje hejtmanu Plzeňského kraje Janu Markvartovi z Hrádku. V té době byla asi stará tvrz přestavěna v renesančním slohu. Tvrz byla obklopena…

detail

MD Chelčického náměstí 197

Dům je svým hmotovým a půdorysným řešením nedílnou součástí historického jádra Žatce. Podstatná část stavby pochází z konce 19. století, ovšem obsahuje také sklep, který lze datovat nejpozději do 16. století. Střecha, vnitřní členění patra, veškeré stropní konstrukce a část obvodového zdiva zcela…

detail

RD Jana Roháče 182, Dubá

Vybydlený dům v centru Dubé, poslední obyvatelé romové. 

detail

Bývalá hospoda čp. 12

Pův. hospoda s hospodářskou a obytnou částí. Zděná stavba (se zvýšeným přízemím) s výrazným rizalitem na J straně, který je mírně vysunut k V štítu. Fasády se secesní plastickou výzdobu (především na průčelí rizalitu). Secesní zřejmě se starším jádrem.

detail

Zámek Buštěhrad

Zámecký areál se rozkládá v JV části Buštěhradu, na svahu nad původní obcí. Rozsáhlý trojkřídlý zámek je situovaný na hraně svahu. Hlavní severní křídlo je orientované směrem k návsi historické obce, rozkládající se v údolí pod svahem. Centrem areálu (zámek, kostel a park vymezený ohr. zdmi) je…

detail

Dům U Honzíčka

Dům postavil počátkem 19. století Vojtěch Bečvář a byl zde zřízen hostinec. Po smrti původního majitele roku 1908 dům dále spravovala jeho sestra Veronika s manželem Janem Novákem, což byl ten dobrosrdečný a všemi oblíbený Honzíček, podle kterého se toto místo jmenuje. V roce 1858 zde byl zřízen…

detail

Nedostavěný objekt Miličín

Tento dům (kanceláře) začalo stavět JZD Miličín někdy v roce 1989, po pádu komunismu objekt zatím nebyl dostavěn.

detail
1 23 24 25 26 27 28 29 35 69 103 137