Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 26 27 28 29 30 31 32 44 87 129 172
Počet objektů v databázi: 5147

Rekreační středisko Jitřenka

Školní a ubytovací objekt pro školy v přírodě.

detail

Ovčí dvůr

Smrčí a Ovčí dvůr postavili premonstráti z kláštera v Teplé, kolem roku 1764. Byl to hlavní zdroj příjmů pro klášter. A to až do pozemkové reformy v roce 1920. Většina pozemků byla zestátněna a později rozdělena mezi rolníky. I přes tento zásah, byl klášter soběstačný. Po roce 1948 byl ustanoven…

detail

Zámek Hazlov

Zřícenina  zámku s pozůstatky původem románského hradu z počátku 13. století, se nachází v centru stejnojmenné obce v okrese Cheb. Moserové hrad značně rozšířili, přeměnili ho na zámek a koncem 17. století přistavěli kostel. Posledními majiteli byli Hemfeldové, kteří hrad vlastnili až do roku 1945.…

detail

Horní zámek Skalná

V roce 1531 odkoupil od Alberta Šlika panství Volf z Viršperka a v roce 1541 došlo k jeho rozdělení na horní a dolní část. Zatímco v dolní části zůstalo panské sídlo na hradě Vildštejn, v horní části žádné nebylo. Proto došlo v areálu nového poplužního dvora k vybudování renesanční tvrze. V roce…

detail

Zámek Starý Rybník

Roku 1787 koupil panství Starý Rybník s hradem ze 14. století Jan Jiří Wilhelm. V roce 1792 zničil hrad požár a Wilhelmové si místo něj postavili ve Starém Rybníku zámek. Stavba byla realizována v letech 1823 – 1826. Syn Jana Jiřího Kašpar byl roku 1824 povýšen do šlechtického stavu a obdržel…

detail

Zámek Horní Luby

Torzo zámku. Postaven koncem 17. stol. pány z Písnice, později vystřídal více majitelů, koncem 19. stol. přestavěn. Po r. 1945 sloužil k ubytování pohraničníků, poté sklad státního statku, který jej nechal zchátrat a roku 1988 z větší části zbořit.

detail

Zámek Defurovy Lažany

Původně gotická tvrz písemně doložená v roce 1496, majitelem byli Lazanští z Bukové. Vlastní obec Lažany je poprvé zmíněna v roce 1366, kdy jí vlastnil Basko Gylnerz de Lazan. Od roku 1615 byl majitelem Friedrich Švihovský z Rýzmberka. Po něm jeho dcera Eliška Černínová, vdova po Janu Maxmiliánovi…

detail

Zámek Kopec - Prostiboř

Gotický hrádek pochází ze 13. století, kdy byl ve vlastnictví pana Habarta ze Svržna a Tasnovic. Později býval sídlem pánů z Prostiboře. Sloužil jako vězení i jako úkryt. Ve druhé polovině 17. století byl přestavěn na jednopatrový zámek se šindelovou střechou, Zajímavostí je lichoběžníkové nádvoří,…

detail

Pivovar Zahrádky

Pivovar s renesančními základy, zmiňován poprvé v roce 1626 v souvislosti s panstvím albrechta z valdštejna. Přešel do vlastnictví Kouniců, kteří zde vařili pivo do doby, než jejich zahrádečská větev roku 1897 vymřela po meči. Poslední výstav a zrušení pivovaru proběhly v začátku 20. století. také…

detail

Lovecký zámeček Smědava

Clam-Gallasové, majitelé panství Frýdlant a Liberec si na samotě Smědava postavili horskou chatu někdy před rokem 1841. Nedlouho nato (roku 1848) vznikla v okolí chaty obora a protože si majitelé místo oblíbili, postavili si na Smědavě roku 1910 lovecký zámek. Po roce 1945 zabral smědavský zámek…

detail

Dvůr Libkovice

1360 - první zmínky o vesnici Libkovice, kdy se zde uvádí Ješek z Libkovic. 1578 - po tomto roce získal zdejší tvrz i zboží Petr Novohradský z Kolovrat 1583 - Petr Novohradský prodal celé Libkovice Griseldě Švamberkové z Lobkovic (+1607. Některý z těchto dvou majitelů přestavěl ve druhé polovině 16…

detail

Dvůr Velemyšleves

Cena: dohodou
údaj k: 12/2017
detail

Tvrz Pomezí

1350 - první zmínka o vsi Limberk (od roku 1945 Pomezí), kdy se připomíná farní kostel sv. Jiří. V té době patřila ves pod svojanovské panství. 1587 - někdy kolem tohoto roku byla založena zdejší tvrz Zdislavem Abdonem Bezdružickým z Kolovrat, nedlouho potom, co ves připadla pod bysterské panství.…

detail

Lovecký zámeček Rakovec

Zámek Rakovec byl malý lovecký zámeček v blízkosti městečka Jedovnice v okrese Blansko, vybudovaný někdy kolem druhé poloviny 19. století v lese nad Rakoveckým údolím poblíž jedovnického rybníka Olšovec. Stavitelé byli Salmové, majitelé zdejšího panství. Jednalo se o dvoupodlažní cihlovou budovu se…

detail

Horův, Dalejský, Klukovický mlýn

Mlýn, někdy nazývaný Dalejský nebo Klukovický, leží u soutoku Prokopského a Dalejského potoka. Už dávno přestal plnit svou funkci a působí jako hospodářská usedlost. Mlýn založil v roce 1588 nejvyšší kancléř Adam II. Z Hradce. Z neznámého důvodu však stavbě bránil tehdejší držitel klukovického…

detail
1 26 27 28 29 30 31 32 44 87 129 172