Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 27 28 29 30 31 32 33 44 87 129 172
Počet objektů v databázi: 5146

Dvůr Hejnice

V těchto místech bývala vesnice s názvem Hodice (Hodětice), o které je první zmínka z roku 1353.O dvoru v Hodici je první zmínka z roku 1415. V roce 1674 je zde uváděn již jen dvůr Hejnice. Vesnice a dvůr patřily k panství Staré Hobzí. Dvůr se zachoval do současné doby.

detail

Továrna Elplast

Prosperující továrnu z 30. let 20. století v roce 1948 znárodnili komunisté a začlenili do státního podniku Bateria Slaný. V tomto novém uspořádání pokračovala výroba až do roku 1968, kdy byla ukončena a pak na krátký čas opět obnovena. Areál poté přechází pod Zetor a jsou zde vyráběny potahy do…

detail

Kostel sv. Víta

Původně pozdně románský, goticky a barokně upravený kostel stojící na břehu vodního díla Švihov na řece Želivce je spolu se sochou Panny Marie, která stojí na bývalém náměstí před kostelem, posledním pozůstatkem zatopené obce Zahrádka. Jednolodní obdélný kostel má pravoúhlý presbytář s atypicky…

detail

Supermarket

Prázdná budova supermaketu Julius Meinl a poté Albert. Budova je opuštěná od konce května 2009.

detail

Budova Komorního divadla

Hlavní průčelí původní funkcionalistické stavby s velkým divadelním sálem se obrací do ulice Prokopova. Jednoduché pětiosé průčelí v přízemí oživuje kamenné obložení, nápis z opaxitového skla a prosklené dveře v kovových rámech, které ústí do vestibulu se šatnami. Z původního vybavení ze třicátých…

detail

Krajský výbor KSČ

Budovu charakterizuje hlavní průčelí s výraznými horizontálami pásových oken, luxferových výplní a parapetů. Díky tomu, že původně symetricky rozvržený dům s krátkými postranními křídly byl do nároží vsazen nakoso, vznikl před objektem velkorysý nástupní prostor a zároveň důstojné vyústění…

detail

Vitrážové muzeum

Prohlídka Dnes si návštěvník může vyzvednout klíče ve vitrážnické dílně v Lubenci, Chýšská 109 a sám se kdykoli jít do kostela podívat. V kostele se připravuje unikátní vitrážové muzeum - jedinečná záležitost v celé Evropě. Bude zde zachycen vývoj tohoto uměleckého řemesla od nejstarších dob až po…

detail

Horní Hrad - Hauenštejn

Zámecká budova se skládá ze staršího západního, nad půdorysem "L" vybudovaného traktu, s nímž je spojeno jihovýchodní křídlo, řešené na půdorysu "U", doplněné terasou. V ose jižního křídla stojí válcová věž. Zámecké budovy jsou navzájem spojené lomící se chodbou s válcovým schodištěm. Do nádvoří (k…

detail

Vila Radovana Krejčíře

Vila je aktuálně zabezpečená a kvůli incidentům z minulosti, je každý den hlídána policií. Znalci v roce 2017 ohodnotili cenu vily na 97 290 000 Kč , náklady nutné na opětovné uvedení vily do obyvatelného stavu přes šest milionů korun a údržbu znalci odhadli až na šest set tisíc korun ročně.[6]

detail

Usedlost U Koželskejch

Cena: 1 350 000 Kč
údaj k: 7/2018
detail

Fara Maršovice

Areál tvoří fara, hospodářský objekt, stodola a ohradní zeď. Rozměrná jednopatrová budova obdélného půdorysu s hlavním symetricky komponovaným pětiosým průčelím. Střecha mansardová. Vnitřní dispozice původní. Barokní stavba zřejmě po pol. 18. století. Areál fary se nachází S od areálu kostela, v J…

detail

Nádraží Děčín - východ

Cena: 27 000 000 Kč
údaj k: 1/2016
detail

Léčebna Kunov

Cena: 6 500 000 Kč
údaj k: 1/2019
detail
1 27 28 29 30 31 32 33 44 87 129 172