Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 30 31 32 33 34 35 38 75 112 149
Počet objektů v databázi: 4441

Slaný 20

Rodinný dům byl postaven v roce 1895 a momentálně není určen k bydlení. Dům je jednopodlažní a plocha přízemí je 150 m2. Nacházejí se zde čtyři místnosti, kuchyň a WC. Podkroví tvoří jedna velká místnost. Dům stojí na vlastním pozemku o celkové výměře 981m2, z čehož zastavěná plocha je 321m2. Dům…

detail

Žinkovy mlýn

Stojí pod hrází rybníka Labuť. Hlavní budova mlýna je čtyřpodlažní včetně mlýnského zařízení ale přiléhají i další budovy - sýpky a barokní špýchar. Součástí mlýna je vodní hospodářství s demontovanou částečně opravenou turbínou.

detail

Hotel Praha

1888 - až do tohoto roku stál na tomto místě hostinec patřící rodině Kohlertů. V tomto roce jej nechal majitel Theodor Kohlert zbourat a na jeho místě postavil nový moderní hotel, který na počest návštěvy Františka Josefa, pojmenoval Zum Kaiser von Österreich - U císaře rakouského. Návštěva císaře…

detail

Bukovinský mlýn, Malá Bukovina

Bývalý mlýn z roku 1910. 2017 - v dubnu byl mlýn zkontrolovat statik a konstatoval stabilní statiku budovy, která má jeden vchod z objektu přímo do rybníka. Mlýn je nabízen k prodeji. 2018 - Nový majitel v lednu uvedl, že je objekt ve stavu k rekonstrukci, objekt byl stabilizován a zajištěn proti…

detail

Windsor

Původně větrný mlýn byl roku 1869 přestavěn na lovecký zámeček ve formě umělé zříceniny, od konce 19. století do roku 1945 výletní restaurace, poté opuštěn. Místo je soukromým pozemkem a tak vstup není povolen, jak je avizováno cedulí.

detail

Dolní, Vašatův mlýn, Untere Mühle

Mlýn byl postaven cca koncem 30. let 20. století na místě staršího mlýna. Na místě velký dvůr, zachovaly se dvě budovy.

detail

Zámek Květinov

V roce 1810 se majitelem květinovského statku stal Jan Langer ze Štambachu, jenž v roce 1811 nechal v obci, při silnici na Herálec, postavit klasicistní zámek. Další majitel Jan Leopold Kunrath, poštmistr v Moravských Budějovicích, nechal v jeho okolí vybudovat anglický park. Později se statek…

detail

Kotrbův mlýn

Chátrající zděná jednopatrová budova mlýna na potoku v dolní části Šonova, mlýnice a dům pod jednou střechou, dispozičně oddělené. [1]

detail

Salmův mlýn

Mlýn pochází z 2. poloviny 19. století. Francisova turbína je zřejmě z r. 1907. Od roku 1776 byl v majetku rodu Salmů, kteří jej kromě let 1781 – 1792 vlastnili až do roku 1945. Od té doby mlýn spíše chátrá. 2016 - mlýn patří městu, ale v rámci restitučního řízení se Salmovou rodinou se jedná o…

detail

Továrna Ergon

Torzo továrny na výrobu zdravotnických pomůcek státního podniku Ergon z konce 80. let, stavba nikdy nebyla nedokončena. Posléze objekt vlastnilo ěnkolik majitelů, nikdo však ve stavbě nepokračoval, budova se tak stala terčem zlodějů kovů a útočištěm bezdomovců. Připravuje se demolice továrny a na…

detail

Oranžerie Habrovany

Krátce po přestavbě zámku v Habrovanech byl východně pod ním cca v roce 1825 založen na břehu rybníka nevelký přírodně krajinářský park s výsadbou významných dřevin. Jeho menší část při SV hranici sloužila jako zámecké zahradnictví a ovocný sad. V koncepci přírodně krajinářského pojetí byla v parku…

detail

Chládkova vápenka

Vápenka stojí při silnici z Jimramova na Korouhev, v katastru Trhonic, a v jejím okolí býval lom. Funkcí vápenky bylo zpracovávat vápno vytěžené v okolí Jimramova. K výstavbě došlo došlo v roce 1901 a jméno dostala podle majitele Chládka z č. 6. V té době v katastru obce fungovaly další 4 vápenky …

detail

Prostředkovice - špýchar

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. Opevněný rychtářský špýchar pozdně gotického typu z r. 1581 náležející k usedlosti čp. 13 bývá mnohdy neprávem pokládán za…

detail

Zámek Býchory

Cena: 15 000 000 Kč
údaj k: 10/2019
detail

Zámek Lázně Bělohrad

Na místě zámku kdysi stávala dřevěná tvrz Koštofrank. Jan Škopek z Bílých Otradovic ji přestavěl ve tvrz kamennou, pro jejíž bílé zdi ji poddaní nazývali Bílým hradem-Bělohradem, z čehož vznikl název města. V barokní zámek nechal tvrz přestavět Berthold Vilém z Valdštejna. Přestavbu vedl stavitel…

detail
1 29 30 31 32 33 34 35 38 75 112 149