Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 64 128 191 254
Počet objektů v databázi: 7618

Zámecký areál Vintířov

K areálu patří zámek starý, původně ze 16. stol., hospodářské objekty dvora vč. sýpky, většinou z 18. stol., a zámek nový ze století devatenáctého. Při přestavbě starého do něj byly zabudovány dvě renesanční věže. Oba zámky jsou ve špatném stavu. [1]

Zámek Arnoltov

Jednoduchá klasicistní patrová zámecká budova na obdélném půdorysu o rozměrech zhruba 24 x 13 metrů, krytá valbovou střechou. Hlavní sedmiosé severozápadní průčelí, obrácené k hlavní silnici, je zvýrazněno mělkým trojosým středovým rizalitem s balkonem, zakončený trojúhelníkovým štítem. Boční průčelí objektu jsou prolomena čtyřmi okenními osami. Západní průčelí budovy, obrácené směrem do dvora, je doplněno malým balkonem. V osách obou delších průčelí budovy jsou situována vrata širokého průjezdu. Stěny budovy jsou prolomeny vysokými obdélnými okny, na balkony vedou obdélné vstupy. Vnější…

Měšťanský dům U tří kaprů / U Zlatého kapra

Čtyřkřídlý dům je situován na velké lichoběžné parcele předstupující uliční čáru. Křídla uzavírají vnitřní dvůr, další dvorek je na sev. straně při hranici s čp. 183/III. Do Thunovské ul. se obracejí tři průčelí. Záp. fasáda je tříosá - přízemí prolamují tři segmentově ukončené otvory, patra sdružená okna. Již. jedenáctiosá fasáda postrádá výraznější členění. Přes uličku jsou ve výši 2.NP umístěny tři prampouchy. Podél celého průčelí probíhá vystupující sokl, jihozápadní nároží zesíluje šikmá přizdívka. Záp. fasáda sestává z dvouosého úseku zakončeného renesančním volutovým štítem a pětiosé…

Českobudějovická masna

Stará českobudějovická masna. Areál se převážně využívá jako airsoftové hřiště, nikdy nebyl dostavěn.

BD Hálkova 1642

Večer 7. 6. 2014 skupina squatterů z iniciativy Obsaď a žij demonstrativně obsadila tento prázdný dům v Hálkově ulici, aby upozornila na konkrétní spekulantské praktiky. Policie, která dům okamžitě vyklidila a squattery vyvedla, provedla zásah bez vědomí majitele domu, protože jak sama přiznala, v době zásahu nevěděla komu dům patří a jaký vztah k domu mají lidé uvnitř. Přestože policie tvrdí, že jednala na základě volání na tísňovou linku, které obdržela kolem deváté hodiny, na místě již zasahovala o téměř hodinu dříve, po osmé hodině. Jako důvod ji postačila skutečnost, že squatteři svoji…

Strojovna stlačeného vzduchu

Stavba čp. 47 byla postavena v roce 1917 a původně sloužila jako objekt strojovny stlačeného vzduchu, později byl v jeho dvoupodlažní části zřízen byt a přistavěna ubytovna s dočasným užíváním. Objekt sloužil pro potřeby zdejších lomů "Pod terasami" a "U kapličky". V jednom z lomů později vznikl plavecký bazén. Objekt byl napojen na elektrorozvod 220/380 V, při zřízení ubytovny byla provedena žumpa a zásobování vodou bylo řešeno napojením na hydrantový přívod. V blízkosti se nachází kaple Panny Marie Bolestné, postavená při oblehání Prahy v roce 1742 jako prachárna, později sloužila jako…

MD Zahradní 26

Objekt je nevyužíván od konce 80.let, kdy se odstěhovali původní nájemníci z řad bývalých sudetských Němců, ruina to ale není. Objekt se nachází přímo naproti nově zřízené stanice městské policie.

Usedlost Turbová

Usedlost se řadí do souboru pražských předměstských usedlostí. Cenný areál, ve kterém se spojuje letní sídlo s komponovanou zahradou s hospodářským zázemím. Kulturní památku tvoří obytná budova (čp. 1066), zahradní domek (čp. 731), stodola s kůlnami (severní hospodářská budova), kravín a konírna (jižní hospodářská budova), dále ohradní zeď, brána, zahrada (včetně architektonických a sochařských prvků), dvě dvojice pilířů s putti (při zahradním domku), terasy, opěrné zdi, schodiště, socha Venuše. Na počátku 20. století byla jedna barokní budova stržena a na jejím místě vznikla dnešní…

BD Duškova 776

V souvislosti s výstavbou Strahovského tunelu (1980 - 1997) a tunelu Mrázovka (1999 - 2004) a hlavně nedalekých vyústění těchto dvou tunelů, se Plzeňská ulice a ulice Duškova stala zdejší hlavní dopravní tepnou. Blok domů, kde se nachází i tento bytový dům, byly urbanisticky odstřiženy od zbytku města a život zde se díky hluku stal méně příjemný. V 90. letech byla cena těchto nemovitostí velmi nízko, toho využila skupina italských investorů, kteří zde domy spekulativně nakoupili a nechali je prázdné s vidinou zhodnocení při prodeji v budoucnosti.

Šlechtova restaurace ve Stromovce

Stavební vývoj restaurace odráží změny využití celého areálu obory. Původně barokní stavba dnes representuje neogotickou stavbu provedenou podle plánů předního architekta B.Grubera, který se orientoval právě na gotický sloh. Obdélná patrová budova s dvěma hranolovými věžicemi na bočních stranách, rizalitem uprostřed zadní fasády a arkádou ? promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše arkády byla terasa obehnaná novogotickým zábradlím, které se nedochovalo. Oblouky arkády jsou segmentově sklenuty, s profilovanou archivoltou. Většina oken je rovněž segmentově ukončena, rámována…

BD Sokolovská 88

V roce 2016 byl dům zrekonstruován. 

Rodný dům Jana Kubelíka

Domek je poslední pozůstatek staré Michle na této straně ulice U plynárny, která byla už za komunistů celá brutálně zbořená a zastavěná paneláky. [8] Podle památkářů ale domek není cenný jen jako rodiště geniálního houslisty, ale i jako příklad předměstské architektury v historizujícím slohu. Proto ho už před časem navrhli prohlásit památkou, návrh zatím čeká na rozhodnutí ministerstva kultury. Domek už měl několikrát namále, jako jediný přežil rozsáhlé demolice při rozšiřování tramvajové trati v ulici U Plynárny. [5] Drobná přízemní budova se sedlovou střechou je jedním z posledních…

Schubertova vila - Praha-Liboc

Volně stojící objekt uprostřed zahrady. Jednopatrová stavba na nepravidelném půdorysu srostlá s vyšší věží ve východní části dispozice. Objekt je podsklepen. Fasády členěny nárožní rustikou, zdobeny pásy sgrafit. Hlavní uliční průčelí s tříosým rizalitem s výraznou lodžií. Osy lodžie jsou určeny toskánskými sloupy. Po stranách průčelního rizalitu jsou drobné terasy. V přízemí okenní otvory zaklenuty polokruhově s rustikovanými šambránami. V patře obdélné okenní otvory s výraznými rovnými nadokenními římsami. Věž rovněž s nárožní rustikou. Vstup do věže zaklenut polokruhově s rustikovaným…

1 2 3 4 5 6 7 64 128 191 254