Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 54 55 56 57 58 59 60 74 110 146
Počet objektů v databázi: 4379

Hotel Košek

Hotel u nádraží ve Světlé nad Sázavou, kde pil pivo i sám Jaroslav Hašek.

detail

Kostel sv. Markéty v Loukově

Raně gotický jednolodní kostel s polygonálním závěrem a mohutnou čtyřbokou věží v průčelí.

detail

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Venkovský gotický kostel s obdélnou lodí, odsazeným pravoúhlým kněžištěm a přistavěnou půlkruhovou sakristií. Stěny interiéru pokrývají hodnotné nástěnné malby ze 14. století.

detail

Kostel sv. Jiří v Řečici

Venkovský gotický kostel s plochostropou lodí, pravoúhlým kněžištěm a rustikální freskovou výmalbou byl postavený lipnickou hutí v 1. pol. 14. stol. Kostel stojí uprostřed ohrazeného hřbitova, který doplňuje polodřevěná zvonice a kříž u přístupové cesty.

detail

Jesle K Lučinám 2591/23

Objekt jeslí, později byl využíván jako kanceláře. Nevyužívaný, prázdný a v ohrožení demolice. Připravuje se na místě výstavba nového Domu sociálních služeb.

detail

Zámek Kounice u Českého Brodu

Cena: dohodou
údaj k: 5/2018
detail

Kostel Povýšení Svatého Kříže Vrbice

Novorenesanční stavba s omítkovým tvaroslovím a velkými půlkruhem zaklenutými okny. V průčelí štíhlá věž, na jižní straně polygonálního závěru drobná sakristie. Interiér plochostropý s pozdně barokní kruchtou.

detail

BD Vyšehradská 29

Bytový dům s dvorním věžovým objektem, který býval za první republiky veřejným domem, oficiálně prezentovaný jako restaurace s programem, po válce přestavěn na byty. V současnosti probíhá částečná rekonstrukce a demolice.

detail

Kaple Navštívení Panny Marie

Centrální osmiboká kaple z r. 1662 byla renovována r. 1742. Je kryta přílbovou střechou, zevnitř s imitovanou kupolí. Fasádu má členěnu lizénami, okna ve tvaru termálních s drobným dělením. Menší patrový přístavek má valbu se sanktusníkovou zvoničkou.(Památkový katalog) V současnosti v majetku…

detail

Porodnice Slovany

Areál bývalé porodnice na Slovanech v Plzni. Škola v nové budově na Slovanech zahajovala ještě jako nezkolaudovaná v únoru 1939. Její vybudování měla na starost proslulá firma Müller a Kapsa, projekt navrhl známý plzeňský architekt Václav Klein. Objekt se stavěl dva roky, od léta 1937 do února 1939…

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Neratov v Orlických horách)

Monumentální barokní poutní chrám v horské krajině, těžce zdevastovaný ve 2. pol. 20. století a postupně obnovovaný na přelomu 20. a 21. století.

detail

Kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní a orientovaný kostel je příkladem zlomového slohového období mezi barokem (respektive rokokem) a nastupujícím klasicismem. Loď kostela je obdélná, s mohutnou hranolovou věží na západní straně. Kruchtu s klenbami podepírají jednoduché pilíře, nad obloukovými okny jsou pětiboké lunety.…

detail

Kostel sv. Jiří Mučedníka

Jednolodní barokní stavba. Hlavní oltář z r. 1773. Postranní oltáře a kazatelna byly pořízeny r. 1827. Na počátku 21. stol. prošel zchátralý objekt rozsáhlou rekonstrukcí. (mapy.cz)

detail

Janovka 16

Jedná se podstávkový dům. Podstávka je u objektu tvořena sloupky, rozpěrou, která je vložena pod ližinou mezi sloupky. Rozpěra s pásky je seříznutá do tvaru plochého segmentového oblouku. Celá konstrukce podstávky má vodorovný bedněný obklad.

detail

Kostel sv. Anny

Pozdně barokní jednolodní kostel z let 1751–1756 s trojboce uzavřeným presbytářem. V dalších letech prošel klasicistními přestavbami, z nichž pochází i západní věž.

detail

Kostel svatého Martina

Stavba kamenného kostela je dokladem o postavení a tehdejším majetkovém bohatství Očihova. Kostel stojí na východním okraji obce, na terase nad říčkou Blšanka, neboli Zlatým potokem. Očihovský kostel sv. Martina je jednolodní, s odsazeným trojboce zakončeným presbytářem se sakristií na JV straně a…

detail
1 37 54 55 56 57 58 59 60 74 110 146