Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 44 55 56 57 58 59 60 61 87 130 173
Počet objektů v databázi: 5176

Kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní neorientovaný kostel. Mohutný svatostánek na umělé terase odvodňované dvěma štolami má dvouvěžové průčelí, k obdélníkovému presbytáři přiléhají po stranách dvě sakristie (jedna s funkcí panské oratoře). Interiér je přístupný železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži.

detail

Kostel Narození Panny Marie

Barokní kostel Narození Panny Marie v Kryrech.

detail

Kostel sv. Jakuba Většího

Ke kostelu patří i kaple, postavená nad studánkou, na místě původní dřevěné z r. 1670. Obě budovy jsou opatřeny výraznými štíty. Stav objektů je havarijní.

detail

Viniční usedlost Turbovice

Viniční usedlost čp. 18, tvoří pozemek se dvěma samostatnými nemovitostmi a vstupem do sklepů. Usedlost stojí v severní části tzv. Kelských vinic, přibližně 4 km jihovýchodně od centra Mělníka, při hlavní silnici vedoucí do Mladé Boleslavi. Hlavním objektem je patrová stavba na obdélném půdoryse,…

detail

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla, původně zasvěcený sv. Jiří, patří k dnes již ojediněle zachovaným raně gotickým jednolodním plochostropým kostelům z třetí čtvrtiny 13. století s pravoúhlým zaklenutým presbytářem. Ke kostelu byla v roce 1722 přistavěna věž.

detail

Kostel sv. Havla

Mohutná jednolodní barokní stavba. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendentivech. Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a…

detail

Starokatolický kostel

K pseudorománské lodi přiléhá moderní hranolová věž s okny ve zvonovém patře.

detail

Kostel Všech svatých

Hodnotný vrcholně barokní kostel postavený K. I. Dientzenhoferem podle návrhu Kr. Dientzenhofera je urbanistickým centrem kultovního areálu se hřbitovem a farou. Areál kostela Všech svatých sestává z budovy kostela Všech svatých s orientací východ - západ, márnice na hřbitově, ohradní zdi hřbitova…

detail

Podskalský (Radimovský) mlýn

Podskalský mlýn je rodištěm malíře Václava Radimského, československého diplomata v Polsku, Švédsku, Norsku a v letech 1928-39 ve Vatikánu Vladimíra Radimského (1880-1977) a československého diplomata, spisovatele a exilového spolupracovníka OSN JUDr. Ladislava Radimského.

detail

BD Pražská 1253

Dům je delší dobu neobydlený, chátrá. Plný odpadu po občasných návštěvnících, kteří tu přespávají.

detail

Kostel sv. Barbory

Kostel je jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi, takže půdorys je křížový. Zaklenutí je valenými klenbami s lunetovými výsečemi. Na klenbě v presbytáři jsou ještě dnes viditelné sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Střecha kostela je ozdobena cibulovou sanktusovou věžičkou.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dispozice kostela reflektuje soudobou oblibu centrál. Ve svém půdorysném a hmotovém uspořádání je stavba zjednodušenou replikou typu kostela, který v r. 1732 navrhl K.I. Dienzenhofer pro Vysoké Chvojno a Počáply u Berouna. Kostel stojící na návrší je důležitou dominantou žehušického panství.

detail

Kostel svatého Michaela archanděla

První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný…

detail

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné, která se v blízké době (9/2017) dočká statického zajištění a zakonzervování

detail

BD Nádražní

Bytový dům v centru města.

detail

Dvůr Slavkovice

Zajímavý objekt je vidět z návsi. Jde o zděný dům s roubeným patrem. Nejpíš jde o součást většího statku. V houští náletu je vidět stodola a snad další obytný dům.

detail

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Zbuzany nádraží

Budova je zřídka udržovaná SŽDC - nové nátěry fasády. Nově instalovaný označovač jízdenek, tlampač a informační tabule. Čekárna a WC jsou desítky let uzavřeny pro veřejnost.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V souvislosti se začleněním Svatoboru do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel církvi zabaven. Sloužil vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 byl zapálen a po tomto požáru opuštěn. Cenné barokní zařízení bylo přeneseno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích,…

detail

Kostel sv. Mikuláše

Původně románský kostel, obklopený hřbitovem, umístěný na návrší jižně od obce. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který se výrazně uplatňuje v široké krajině, kde zaniklo původní osídlení. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z - románského období, 2. poloviny 12. st. – věž…

detail
1 44 55 56 57 58 59 60 61 87 130 173