Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 55 56 57 58 59 60 61 73 109 145
Počet objektů v databázi: 4332

Telecí mlýn Všeruby

Telecí Mlýn (Kälbermühle, Mola Vitulina) - mlýn na Třemošné u ob. Všeruby, bývalý moučný mlýn s pilou. Majitel části mlýna žádá v roce 2017 o dotaci na podnikatelský plán - Farma Telcí mlýn. Poblíže se nachází soubor budov bývalého mlýna, tato budova sloužila údajně jako tzv. šrotovací mlýn patřící…

detail

Kostel sv. Jiří

Patrně z doby kolem poloviny 14. století pochází dnešní presbytář, obvodové zdivo lodi (vyjma západní stěny a části podélných stěn) a snad i sakristie (tvar klenby náleží ještě do starší doby); z gotických otvorů patrná jen spodní část zazděného východního okna závěru. V průběhu 18. století došlo k…

detail

Kostel sv. Bartoloměje

Pozdně románský, goticky a barokně upravený kostel cisterciáckého typu.

detail

Kostel sv. Linharta

Jediná dochovaná stavba z bývalé vesnice Mušov, která byla zatopena při budování Novomlýnských nádrží. Původně románský, později novogoticky přestavěný kostel.

detail

Kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní neorientovaný kostel. Mohutný svatostánek na umělé terase odvodňované dvěma štolami má dvouvěžové průčelí, k obdélníkovému presbytáři přiléhají po stranách dvě sakristie (jedna s funkcí panské oratoře). Interiér je přístupný železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži.

detail

Kostel Narození Panny Marie

Barokní kostel Narození Panny Marie v Kryrech.

detail

Kostel sv. Jakuba Většího

Ke kostelu patří i kaple, postavená nad studánkou, na místě původní dřevěné z r. 1670. Obě budovy jsou opatřeny výraznými štíty. Stav objektů je havarijní.

detail

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla, původně zasvěcený sv. Jiří, patří k dnes již ojediněle zachovaným raně gotickým jednolodním plochostropým kostelům z třetí čtvrtiny 13. století s pravoúhlým zaklenutým presbytářem. Ke kostelu byla v roce 1722 přistavěna věž.

detail

Kostel sv. Havla

Mohutná jednolodní barokní stavba. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendentivech. Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a…

detail

Starokatolický kostel

K pseudorománské lodi přiléhá moderní hranolová věž s okny ve zvonovém patře.

detail

Kostel Všech svatých

Hodnotný vrcholně barokní kostel postavený K. I. Dientzenhoferem podle návrhu Kr. Dientzenhofera je urbanistickým centrem kultovního areálu se hřbitovem a farou. Areál kostela Všech svatých sestává z budovy kostela Všech svatých s orientací východ - západ, márnice na hřbitově, ohradní zdi hřbitova…

detail

Podskalský (Radimovský) mlýn

Podskalský mlýn (od poloviny 19. století také Radimského mlýn) vznikl již na konci 13. století (v roce 1285 se poprvé v Kolíně připomíná mlýn, v roce 1292 již mlýny v množném čísle), v letech 1573 – 1778 byl jako obecní majetek významnou součástí městského hospodářství a v jeho držení se vystřídalo…

detail

BD Pražská 1253

Dům je delší dobu neobydlený, chátrá. Plný odpadu po občasných návštěvnících, kteří tu přespávají.

detail

Kostel sv. Barbory

Kostel je jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi, takže půdorys je křížový. Zaklenutí je valenými klenbami s lunetovými výsečemi. Na klenbě v presbytáři jsou ještě dnes viditelné sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Střecha kostela je ozdobena cibulovou sanktusovou věžičkou.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dispozice kostela reflektuje soudobou oblibu centrál. Ve svém půdorysném a hmotovém uspořádání je stavba zjednodušenou replikou typu kostela, který v r. 1732 navrhl K.I. Dienzenhofer pro Vysoké Chvojno a Počáply u Berouna. Kostel stojící na návrší je důležitou dominantou žehušického panství.

detail

Kostel svatého Michaela archanděla

První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný…

detail

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné, která se v blízké době (9/2017) dočká statického zajištění a zakonzervování

detail

BD Nádražní

Bytový dům v centru města.

detail

Dvůr Slavkovice

Zajímavý objekt je vidět z návsi. Jde o zděný dům s roubeným patrem. Nejpíš jde o součást většího statku. V houští náletu je vidět stodola a snad další obytný dům.

detail

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail
1 37 55 56 57 58 59 60 61 73 109 145