Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 55 56 57 58 59 60 61 116 174 231
Počet objektů v databázi: 6921

Kostel sv. Havla (Štolmíř)

Mohutná jednolodní barokní stavba. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendentivech. Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a byl sem přivezen v roce 1756. Boční oltáře sv. Kříže a Panny Marie jsou rovněž vyzdobeny obrazy z pozdějšího období. Jednou z nejstarších památek je cínová křtitelnice z roku 1615. Nacházela se zde také velmi vzácná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti z roku 1721, přisuzovaná dílně Matyáše…

detail

Starokatolický kostel

K pseudorománské lodi přiléhá moderní hranolová věž s okny ve zvonovém patře.

detail

Kostel Všech svatých Heřmánkovice

Hodnotný vrcholně barokní kostel postavený K. I. Dientzenhoferem podle návrhu Kr. Dientzenhofera je urbanistickým centrem kultovního areálu se hřbitovem a farou. Areál kostela Všech svatých sestává z budovy kostela Všech svatých s orientací východ - západ, márnice na hřbitově, ohradní zdi hřbitova a sousoší Kalvárie. Celý areál je umístěn na mimořádně malebném místě na mírně táhlém svahu uprostřed obce, v její historicky nejstarší části, přibližně v polovině délky lesní lánové vsi. Těleso kostela tvoří výraznou krajinnou dominantu, celkově se jedná o významný architektonický komplex vhodně…

detail

Podskalský (Radimovský) mlýn

Podskalský mlýn je rodištěm malíře Václava Radimského, československého diplomata v Polsku, Švédsku, Norsku a v letech 1928-39 ve Vatikánu Vladimíra Radimského (1880-1977) a československého diplomata, spisovatele a exilového spolupracovníka OSN JUDr. Ladislava Radimského.

detail

BD Pražská 1253

Dům je delší dobu neobydlený, chátrá. Plný odpadu po občasných návštěvnících, kteří tu přespávají.

detail

Kostel sv. Barbory

Kostel je jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi, takže půdorys je křížový. Zaklenutí je valenými klenbami s lunetovými výsečemi. Na klenbě v presbytáři jsou ještě dnes viditelné sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Střecha kostela je ozdobena cibulovou sanktusovou věžičkou.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dispozice kostela reflektuje soudobou oblibu centrál. Ve svém půdorysném a hmotovém uspořádání je stavba zjednodušenou replikou typu kostela, který v r. 1732 navrhl K.I. Dienzenhofer pro Vysoké Chvojno a Počáply u Berouna. Kostel stojící na návrší je důležitou dominantou žehušického panství.

detail

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné, která se v blízké době (9/2017) dočká statického zajištění a zakonzervování

detail

Vila Na Míčánce 53

Podivná vila, již moderně zrekonstruována. Uvnitř je evidentně velmi velkoryse uspořádána, a na zahradě má dokonce bazén. Zateplená fasáda ale začíná plesnivět a pozemek je zarostlý. Jednou stranou sousedí s další vilou, která je však normálně obydlená.Majitelem je  Komár Vladimír Mgr.,

detail

BD Nádražní 22

Bytový dům v centru města.

detail

Dvůr Slavkovice

Zajímavý objekt je vidět z návsi. Jde o zděný dům s roubeným patrem. Nejpíš jde o součást většího statku. V houští náletu je vidět stodola a snad další obytný dům.

detail

Paláčkův mlýn / Horní mlýn - Rožnov pod Radhoštěm

Paláčkův mlýn se nachází v bezprostřední blízkosti městského centra, na ulici Palackého č. p. 154. Trojpodlažní budova je slepencem staveb z různého období, lze ale předpokládat, že při využití fundamentů stavby z počátku 16. století vznikla hlavní část současné budovy na konci 19. století. Budova je vyklizená, přesto lze v přízemí narazit na pozůstatky mlýnského ústrojí - převodové ozubené kolo a dvojici mlýnských kamenů - a dále mohutnou pec, která zřejmě sloužila ke zpracování namleté mouky na pečivo, které bylo dále prodáváno. Vyšší patra jsou vzhledem ke značně zchátralému stavu budovy…

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Zbuzany nádraží

Budova je zřídka udržovaná SŽDC - nové nátěry fasády. Nově instalovaný označovač jízdenek, tlampač a informační tabule. Čekárna a WC jsou desítky let uzavřeny pro veřejnost.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru

Kostel byl postaven jako monumentální jednolodní stavba s věží nad západním průčelím, zakončená půlkruhovým odsazeným presbytářem. Jednoduchá majestátní architektura byla doplněna bohatým zařízením interiéru. Z dobových fotografií a pramenů plyne, že v kostele byly čtyři oltáře, hlavní oltář Nanebevzetí panny Marie, boční oltáře sv. Ludvíka, sv. Terezie a oltář Pražského Jezulátka, všechny s bohatou sochařskou výzdobou. V kostele byly taktéž kvalitní barokní varhany, kazatelna s pozoruhodným sousoším Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého a dřevěná křtitelnice s motivem Křtu Páně. [3]

detail

Kostel sv. Mikuláše - Boletice

Původně románský kostel, obklopený hřbitovem, umístěný na návrší jižně od obce. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který se výrazně uplatňuje v široké krajině, kde zaniklo původní osídlení. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z - románského období, 2. poloviny 12. st. – věž a obvodové zdivo lodi, - vrcholné gotiky – presbytář a sakristie – a renesančního období – severní předsíň lodi. Zvláště pozoruhodné jsou především z části odkryté a dosud nerestaurované středověké nástěnné malby v kněžišti a figurální konzoly nesoucí síťovou klenbu sakristie.[2]

detail

Kostel sv. Blažeje Branišov - Toužim

Barokní kostel s obdélnou lodí s výraznými zkosenými nárožími, odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní před západním průčelím, míval valbovou šindelovou střechu, nad presbytářem se nacházel šestiboký cibulový sanktusník.

detail

Kostel sv. Apoleny - Málkov u Přimdy

Kostel sv. Apolonie byl významným poutním místem, navštěvovaným i z bavorské strany hranice. Jedná se o slohově čistou kvalitní raně barokní stavbu, vystavěnou v místě starší kaple. Nedílnou částí poutního místa byla kaple se zázračným pramenem. Celá dispozice kostela je výsledkem jedné stavební etapy včetně věže. K dochovaným původním konstrukcím a prvkům patří klenby a jejich zbytky, členění fasád a stěn interiérů a portálová i okenní ostění. Kaple nad vlastní studánkou byla postavena zřejmě ve stejné době jako kostel. V průběhu své existence pravděpodobně neprošla žádnými rozsáhlejšími…

detail

Bytový dům Resslova 419/13

Bytový dům s 32 b.j.. 

detail

Hrnčířův mlýn

Nejstarší zmínka o mlýně v Českém Meziříčí se váže k roku 1598. V roce 1740 za pachtýře France Matyáše byla postavena dnešní budova mlýna. Roku 1950 byl ukončen provoz. Koncem června 2017 byla schválena demolice mlýna, následným rychlým jednáním z iniciativy pana Vlastimila Šimka se však podařilo zahájit jednání ohledně prohlášení za kulturní památku. Objekt byl 2. 5. prohlášen za kulturní památku. Následně došlo k prodeji mlýna a přilehlých pozemků za 1 Kč Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, z. s. V jeho prostorách by postupně mělo vzniknout kulturně-společenské centrum s…

detail
1 55 56 57 58 59 60 61 116 174 231