Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 56 57 58 59 60 61 62 72 108 143
Počet objektů v databázi: 4270

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V souvislosti se začleněním Svatoboru do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel církvi zabaven. Sloužil vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 byl zapálen a po tomto požáru opuštěn. Cenné barokní zařízení bylo přeneseno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích,…

detail

Kostel sv. Mikuláše

Románská stavba z poloviny 12. století. Nejstaršími částmi kostela jsou zdivo lodi a věž. V západní části kostela se nacházela tribuna. Presbytář a sakristie byly postaveny pozdně goticky.

detail

Kostel sv. Blažeje

Barokní kostel s obdélnou lodí s výraznými zkosenými nárožími, odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní před západním průčelím, míval valbovou šindelovou střechu, nad presbytářem se nacházel šestiboký cibulový sanktusník.

detail

Bytový dům Resslova 419/13

Bytový dům s 32 b.j.. 

detail

Kostel sv. Havla

Areál barokního kostela, vystavěného zřejmě na místě staršího kostela, jak dokládají druhotně užité gotické články ve zdivu kostela a náhrobek z roku 1685. Bezvěžový kostel s přidruženou zvonicí je charakteristickým typem kostela Litoměřicka.[1] Bez střechy, sanktusníku, krovů a stropu (propadly se…

detail

Kaple sv. Ducha

Kostel stojící na viničním kopci jižně nad obcí, je jednolodní bazilika s věží v průčelí, orientovaná k JV. Obdélný půdorys s presbytářem uvnitř polygonálním, vně půlkruhovým. Loď je kryta sedlovou (nad presbytářem valbovou) střechou s prejzy, věž na čtvercovém půdorysu má zvonovou mansardovou…

detail

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova

Je osmiboká, stojí na vyvýšeném místě Hořínského hřbitova. V půlkruhu ji obklopuje pohřebiště členů mělnické větve rodu Lobkowiczů od dob knížete Augusta Antonína Josefa (1729–1803).

detail

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel představující architekturu vrcholného baroka.

detail

Dvůr Řestoky

V roce 1718 koupil Rosice u Chrudimi Norbert Oktavián Kinský a záhy je vybavil velkou hlavní sýpkou, vloženou do zdejšího dvora. Fasády mohutné budovy člení redukované pilastry kombinované s iluzivním červeně malovaným členěním. Střechy zakončují náročně řešené půdorysně zvlněné štíty, rámované…

detail

Nový Dvůr u Křovic

Dvůr byl postaven v roce 1750. Měl čtvercovou symetrickou dispozici, se stodolou s vjezdy s dřevěným nadpražím a chlévy po bocích a obytným domem a sýpkou uprostřed čelních stran. Průvlaky v přízemní sýpce zde nesly subtilní sloupy s hlavicemi se sedly. zdroj: Hospodářské dvory, Jan Žižka, str. 52 

detail

Zvonice Borek

Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. Patro je odděleno zubatým pásem z cihel nakoso postavených a má na všechny strany po dvojici oken završených…

detail

Dvůr Koloredov

Z několika málo zachovaných dokumentů ze 17. století vyplývá, že kolem roku 1666 bylo varvažovské panství ve špatném hospodářském stavu a poddanské poměry velmi zlé. Nejtíživější byly povinnosti robotní a daňové. Ve druhé polovině 17. století začalo docházet k velké dosídlovací akci, kdy se na…

detail

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních…

detail

Dvůr Trnová

Statek byl založen již v roce 1750 jako venkovské sídlo šlechtického rodu Mannsfeldů, tehdy byl známý pod jménem Karolinenhof. Později přešel do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. zdroj: statek-dvur-trnova.webnode.cz Dvůr Trnová - Karolín na colloredo-mandsfeldském panství Dobříš je postaven na…

detail

Dvůr Buzice

Dvůr Buzice nechal po roce 1798 do roku 1837 nový majitel Václav Hildpradt z Ottenhausenu postavit na místě zrušeného rybníka v rámci úprav panství Blatná. Dvůr trojkřídlé "zámecké" dispozice se k Blatné obrací čelem uzavřený ohradní zdí, kdysi s branou. Proti ní stojí patrový dům s drobnými chlévy…

detail

BD Husistská 33/34

Bytový dům je spojen s objektem v ulici Řehořova 33/39 má stejného vlastníka. Přestože dům vykazuje znaky prázdného domu, tak je asi používán.

detail

Kostel Všech svatých

Kostel je jednolodní s gotickým vítězným obloukem v presbytáři. Třístranná dřevěná empora pochází ze 17. století. Hlavní oltář byl raně barokní, vyroben roku 1660.

detail

Kostel Nejsvětější Trojice Nové Sedliště

Kostel je jednolodní, obdélný s bočními rizality a rovně uzavřený zužujícím se presbytářem s konkávními bočními stěnami. V kostele se zachovalo barokní a klasicistní vybavení, které je zdevastované. Kostel měl zřejmě věž, která byla v 19. století odbourána. V interiéru jsou kromě zdevastovaného…

detail
1 37 56 57 58 59 60 61 62 72 108 143