Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7 8 9 64 127 190 253
Počet objektů v databázi: 7585

Lázeňský dům Zelený kříž/Split

Bývalý lázeňský dům Split pocházející z dvacátých let 19. století. Objekt má unikátně zachovalou původní dispozice klasicistního domu včetně konstrukcí a umělecko-řemeslných prvků. Jedná se o jeden z nejstarších domů v Mariánských Lázní. V roce 1960 byl objekt v poměrně dobrém stavu, omítky potřebovaly opravit. Na přelomu let 1997 a 1998 byl stav budovy havarijní, střecha děravá, okapy chyběly a omítka opadávala. V roce 2006 měl objekt novou střechu. Památkově chráněno od 3. 5. 1958 zdroj: npu.cz

Trojský pivovar

Areál pivovaru je situován JV od zámku. Dnes zbyly z původního rozsahu pouze dvě budovy. Budova pivovaru je zděná patrová, na Z připojená část do tvaru L se čtyřpodlažní věží. [6]  Bývalý Trojský pivovar přímo sousedí se Zoologickou zahradou a s Trojským zámkem na pobřeží Vltavy. Budovy bývalého pivovaru mají čistou podlažní plochu 2 400 m² na celkové rozloze pozemku 3 700 m².

Dům U Zlatého hroznu čp. 267/33

Jedná se o dvojici domů (čp. 267 a 516), Dům U Zlatého stromu čp. 267: Dům "U Zlatého hroznu", původně gotický, přestavěný renesančně, raně a vrcholně barokně. Dnešní vzhled, podmíněný moderní rekonstrukcí, vzešel z pozdně barokní přestavby kol. r. 1769. Dům stojí v exponované poloze při hl. malostranském tržišti a v bezprostředním sousedství bývalé městské brány (Újezdské). Dvoupatrový dům s podkrovím zaujímá velmi dlouhé a úzké městiště bez vlastního dvorku. Hl. dvojosým průčelím se obrací do náměstí. Fasáda má velmi bohaté článkoví pozdně barokní (základní koncepce pochází z renesanční…

Městské lázně Husitská 1050/7

Stavbu vyprojektoval Jindřich Motejl dle nejmodernějších stavebních poznatků té doby. Rozsáhlý objekt byl postaven v neoklasicistním slohu. Za své působení jej navštívil František Josef I. a dostal nejedno ocenění. Lázně na Žižkově byly v provozu od roku 1903. V budově se tehdy nacházely dva bazény i parní lázně. Celý objekt se zabudovanými světly byl odvětrávaný. Budova fungovala až do konce 20. století jako lázně. Následně byla několikrát stavebně upravena. Sloužila jako administrativní budova, hotel a v posledních letech jako noční klub. [3]

Vila Střešovická 858

Volně stojící dům skeletové konstrukce, dvoutraktové dispozice, nad převážně odkrytým suterénem a zvýšeným přízemím, je jednopatrový, s neúplným, ploše zastřešeným podkrovím. Za třemi širokými okny přízemí hlavní (jižní) fasády leží v mělkém výklenku domovní vstup, nad nímž vystupuje do úrovně podkroví sahající hranol s vysokou luxferovou čelní stěnou schodiště. Před ní položený mělký balkon pokračuje vpravo i před ustupující čelo poslední osy 1. p. plným parapetem, jehož zaoblené zakončení splývá s čelem arkýře nad pravou fasádou. Vlevo od schodištní osy běží v 1. p. souvislá řada sedmi…

1 3 4 5 6 7 8 9 64 127 190 253