Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 35 65 66 67 68 69 70 71 103 137
Počet objektů v databázi: 4102

Usedlost Číčenice 18

Památkově chráněná usedlost čp. 18. Jedná se o menší usedlost s obytným stavením a hospodářskými budovami. Je situována při východním okraji vsi. Usedlost je datována do pravděpodobně do poloviny 19. století. Podélně orientovaný dům má dochovaný selskobarokní štít se štukovou výzdobou. Majitel má…

detail

RD Nová 57

Cena: dohodou
detail

Zámek Vlásenice

Cena: 2 400 000 Kč
detail

Dvůr Peklo

2014 - V minulosti se o něm tradovalo, že je útočištěm například narkomanů a sociálně slabých osob. Dnes má strženou střechu, takže už se v něm nedá přespávat za deště. Na objektu jsou cedulky, že jde o soukromý pozemek, který slouží jako výcvikový prostor záchranné brigády kynologů Kraje Vysočina.…

detail

RD kolonie Domov čp. 1335

Projekt domu z r. 1922 realizoval Ladislav Machoň pro Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Domov státních a jiných veřejných zaměstanců pro domky rodinné na Žižkově.Jedná se o jednotně koncipovanou kolonii, zahrnující objekty počínaje čp. 1309 a konče domkem s čp. 1371, celkem 63 domků.…

detail

MD Husova 64

Dům byl v 19. století koupen evangelickou církví a stal se první evangelickou farou v Poděbradech. Roku 1902 byla fara přesunuta do Husovy čp. 16. Po roce 1989 byl v části domu obchod s domácími spotřebiči. Posledních přibližně 20 let je objekt prázdný a zahrada zarostlá. Na atraktivitě mu…

detail

Garážová hala

Garážová hala s kancelářemi, bytem garážmistra a ubytovnou pro řidiče dopravní firmy Antonína Cihelky. Projekt vypracoval architekt Rudolf Čikl v roce 1950. Zastřešení haly je realizováno s využitím betonových skořepin. Dům byl v roce 2011 rekonstruován. V letech 2016-2017 zateplen. Vlastníkem je…

detail

Restaurace U jelena

Vzpomínky Jiřího Peňáse, tyden.cz (viz odkazy) "Ta hospoda byla skvělá. Člověk se k ní musel dohekat, protože ten kopec je docela strmý, ale pak byl odměněn. Tohle je její zmršená karikatura. Na té původní byly ještě zachované rysy neokázalé krušnohorské architektury, solidní omítka a pěkná okna,…

detail

VD 5. května 217

Měšťanský patrový dvojdům roubený a zděný, v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou, s trámovými stropy. Uliční průčelí domu čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu v patře hrázděné. Původně byly Kraslice hustě zastavěné město, v němž se kloubila typická…

detail

Továrna Bohland a Fuchs

Jedná se o příklad kvalitně architektonicky zpracované industriální stavby, v níž se mísí historizující neorománské vlivy se secesními detaily. Jde o hmotný doklad průmyslového odvětví (hudebního nástrojařství), které bylo dobově jedním ze základů hospodářské prosperity města a jeho blízkého okolí.…

detail

Ředitelství státních lesů Kraslice

Dům byl postaven roku 1885 coby radnice, po válce sloužil ředitelství státních lesů (kolem Kraslic jsou krásné lesy) a asi od roku 2002 je prázdný. Nejde sice o žádný architektonický unikát, ovšem slušný ten dům je: solidní neobarokní stavba s bohatou štukovou fasádou, doklad prosperity města…

detail

Hotel Monopol

Původní plánová dokumentace se nedochovala, ale předpokládá se, že stavba pochází z doby kolem roku 1902. Přístavba sálu a dalších obytných místností proběhla v roce 1906. Podle plánové dokumentace z roku 1924 se pak od října 1924 do května 1925 realizovaly další stavební úpravy. Na stavbě se…

detail

MD Dvořákova 39

Nárožní, dvoutraktový, patrový dům byl postavený v 1. pol. 19. století. Později byl dům upraven v roce 1889. Dům má lichoběžný tříosý štít, čtyřosé patro a tříosé přízemí s hlavním vstupem vlevo. Dům má gotický sklep. Střecha domu je polovalbová.

Cena: dohodou
detail

Hájovna u Petrů

Opuštěný statek U Petrů (v některých mapách označený názvem U Lesa) s patrnými prvky selského baroka. Před vraty stojí kaple z roku 1915 vystavěná Kateřinou Gramanovou v památku jejího zesnulého manžela Josefa. V interiéru je oltář s výjevy Anděla strážce, Krista na hoře Olivetské a svatého Václava…

detail

Rychta Karlovice

V mírném svahu nad obcí volně stojící barokní jednopatrový dvojkřídlý objekt s hospodářskou částí, krytý mansardovou střechou s břidlicovou krytinou, údajně postavený v roce 1745. Objektu dlouhodobě chybí základní údržba.[1] Jedná se pravděpodobně o jednu z nejstarších budov v Karlovicích, která…

detail

Penkův statek

Penkův statek vznikl jako panský velkostatek Liechtensteinů na přelomu 17. a 18. století. Postupně pak prošel celou řadou přestaveb, stavebních úprav a bouracích prací, zejména koncem 19. století a v I. polovině století minulého. V historických pramenech se také uvádí, že pod částí budov se stále…

detail

VD Světlá pod Ještědem 26

Stejný majitel vlastní i chalupu pod touto. Chalupy nejspíše srovná se zemí a vybuduje si zde nějaké modernosti. 

detail

VD Světlá pod Ještědem 20

Stejný majitel vlastní i chalupu nad touto. Chalupy nejspíše srovná se zemí a vybuduje si zde nějaké modernosti. 

detail
1 35 65 66 67 68 69 70 71 103 137