Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 66 67 68 69 70 71 72 74 110 146
Počet objektů v databázi: 4379

RD K Bílé skále

Již kolem roku 2000 byl dům a jeho bezprostřední okolí v tragickém stavu - odpad, nábytek, náhradní díly, vše bylo všude. Bydlel tam starší pán. V současné době (11/2017) je dům opuštěný a tak zarostlý, že není z ulice téměř vidět.

detail

Rozestavěný dům Kyšice

Už v roce 2000 zde byl rozestavěný dům, chvílemi to vypadalo lépe, ale už je to opět na špatné cestě. Provizorní buňka či maringotka, stavební materiál snad 20 let starý, nepoužitelný.

detail

Hotel Černý kůň

2017 - majitelka vlastní i nedaleký dům na Václavském náměstí 254/14. Bývalý měšťanský dům (později hotel Černý kůň) čp. 314 je situován v řadové zástavbě v Kollárově ulici, v blízkosti Palackého náměstí, tedy v nejpodstatnější části historického jádra Městské památkové rezervace, zapsané na…

detail

Zámek Bezděkov

2016 - V únoru byl zámek na prodej za 8,5 milionu korun (wiki). Zámek, park i hospodářské budovy nyní vlastní společnost PBS GROUP, a.s., což je výrobce vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Zámek je střežen alarmem, který je připojen na pult bezpečnostní služby a do…

detail

Zámek Holovousy

1433 - první zmínky o tvrzi v Holovousích. Z dochovaných materiálů vyplývá, že jejími původními majiteli byli páni z Hlohovic. 1449 - ves získali Dobeš z Modřejovic a Bohuslav z Chlumu. 1594 - nelze přesně určit kdy, ale nejspíše před tímto rokem, byla tvrz přestavěna v renesanční zámek. Stalo se…

detail

Hotel Choceň

Původně hostinec čp. 365 u nádraží postavil v roce 1847 Josef Spiegel. Ten byl starostou Chocně v letech 1849 až 1858. Uvádí to jedno z takzvaných Tomkových tabel. Soubor tabel vytvořil ve svém volném čase MUDr. Vincenc Tomek, který na nich v období první světové války a první republiky…

detail

Zámek Čížkov

Zámek postaven roku 1785. Dnešní podoba zámku je z 19. století, kdy byl zámek majetkem rodiny Walser a je dílem pozdně empírové přestavby. Po roce 1945 sloužila budova potřebám zemědělského družstva – převážně bytovým účelům, dnes je zámek prázdný.

detail

Zámek Osečany

Centrem komplexu (zámek se zázemím, park s drobnými objekty) je trojkřídlá dvoupatrová budova s výraznou valbovou střechou završenou věžičkou nad středním křídlem a čestným dvorem otevřeným do předzámčí. Areál vznikal postupně v rozmezí 17. - 19. st. Areál zámku v Osečanech zaujímá celou západní…

detail

Schmettanova vila

Vilu ve Skleničkově ulici nechal postavit v historii města asi nejvýznamnější starosta Josef Schmettan (1895 1918), který stojí rovněž za vzhledem stávající radnice na náměstí. A byl to právě on, pod jehož starostovskou správou se z Bíliny stalo tehdy moderní město, vybavené vodovodem a kanalizací.…

detail
1 37 66 67 68 69 70 71 72 74 110 146