Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 43 72 73 74 75 76 77 78 84 126 167
Počet objektů v databázi: 5000

Hospoda u Hitlera

Pivovarská hospoda, které místní říkávali "U Hitlera" se nachází v Broumově, její městské části zvané Olivětín. Budova byla postavena v roce 1877, kdy nahradila jinou, starší budovu pivovarské restaurace. Výstavba nové hospody byla skvěle promyšleným tahem, průmysl na Broumovsku byl v té době v…

detail

Lidmovice čp. 14

Usedlost tvořená obytným stavením s navazující novostavbou stodoly a špýcharem je datována do první poloviny 19. století, špýchar pravděpodobně starší. Dům má selskobarokní volutový štít, špýchar prostý trojúhelný štít. 2018 - Na katastru nemovitostí Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a Zahájení…

detail

Hotel Winterswijk

Objekt v CHKO II.-IV. zóna Objekt v památkové zóně

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Lochotín

2018 - veškeré pozemky v okolí jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany nebo Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2004 - na jaře byla v rámci natáčení dokumentárního filmu částečně opravena střecha věže. 2000 - 4. září zahájilo Ministerstvo kultury ČR jednání o prohlášení bývalého kostela za kulturní…

detail

Vodní mlýn v Toušeni

Bývalý vodní mlýn s pozdně gotickým jádrem stojí v Mlýnské ulici. V jeho zdi byly donedávna zabudované dělové koule. Po regulaci Labe ve 30. letech minulého století mlýn už nestojí na břehu řeky. Na mlýnu jsou zbytky původní omítky. 2018 - mlýn vlastní pan Králík Jan, který je majitelem i…

detail

Horní dvůr Bohdalice

Zpustlý hospodářský dvůr zdejšího zámku. Do tohoto stavu se dostal po roce 1989, protože jeho majitel, místní zemědělské družstvo, skončilo v likvidaci. V roce 2018 už má areál několik majitelů. 

detail

RD V Zámcích 51/64

Dům stojí v záplavové oblasti. Povodeň v roce 2002 pravděpobně zapříčinila, že objekt byl opuštěn.Dům je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a prázdný.

detail

RD Náchodská 175 Praha

Rodinný dům s prodejním prostorem: Nábytek - okresní průmyslový podnik Praha - Východ se sídlem v Říčanech.

detail

Hospodářská budova Králův Dvůr

Budova purkrabství navazuje na bývalou kapli sv. Kateřiny, jedná se o patrový, zděný objekt obdélného půdorysu krytý valbovou střechou, který později sloužil jako obytná a hospodářská budova. 2017 - součást zámeckého areálu, v majetku města Králův Dvůr.

detail

Důl Moldava

2018 - část areálu je ve vlastnictví společnosti AGRO MOLDAVA s.r.o. a část ve vlastnictví společnosti FEZ - NT s.r.o., viz výřezy LV. 

detail

Škola Ploužnice

Objekt bývalé školy pavilónového typu (plochá střecha). Velmi rozsáhlý areál, nevyužívaný od roku 2004. Velmi špatný stav.

detail

Kostel Panny Marie Otín

Stěny kostel byly členěny původně vysokými gotickými okny, později sníženými a půlkruhovitě uzavřenými. V jižní části lodi je goticky profilovaný portál - vchod do kostela. Loď kostela i zákristie měly ploché stropy, triumfální oblouk před oltářištěm prozrazuje gotickým zahrocením vysoké stáří…

detail

Letohrádek Ladenburg

V roce 1821 nechal hrabě August Ledebour-Wicheln postavit v blízkosti Tuchlovského rybníka lovecký zámeček a nedaleko od něho letohrádky Belveder a Ladenburg. Ty se staly oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po II. světové válce byly letohrádky opuštěny a začaly chátrat.…

detail
1 43 72 73 74 75 76 77 78 84 126 167