Grégr Vladimír - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 21

Vila Na Hubálce čp. 922 (Vila Grégr)

Rohová řadová vila s velkou střešní terasou s výhledem na Pražský hrad a okolí pochází z předválečného období. Dům navrhl v roce 1936 architekt Vladimír Grégr, autor známého Trilobit baru na Barrandovských terasách, kde postavil také dalších 7 vil.

Výstavní vila č.1, čp. 180

Vila byla postavena do terasově upraveného, původně silně svažitého terénu. Kombinuje hranolové tvary s oblými, připomínajícími nautickou architekturu, konkrétně kapitánský můstek. Architekt využil několik typů okenních otvorů, včetně pásových. Stavba je zapsanou kulturní památkou, Dispozičně je vila v přízemí řešena s obytným pokojem a jídelnou, na kterou navazuje kuchyně. Obývací pokoj se rozšiřuje o prostor zimní zahrady, vložené do okrouhlého ukončení. Na druhé straně je umístěna garáž. Patro sloužilo soukromým prostorám, byly zde ložnice s přístupem na terasy a koupelna. [1] NOTACE…

Vila Kolowrat čp. 307

Rozměrné protáhlé těleso stavby ve funkcionalistickém stylu rustikalizováno hrubou omítkou a dřevěnými obklady. V přízemí má vila rozměrný obývací pokoj, knihovnu a kuchyň s jídelnou. V horním podlaží jsou tři ložnice, šatna, koupelna a terasa [2] Výraznými prvka jsou sluneční terasy obracející se také do vltavského údolí a povrchová úprava omítky, která se objevuje i na jiných barrandovských vilách - s typickým zdrsněním. Dalším zajímavým detailem je kombinace zdiva s obkladovým dřevem. které je použito na zavěšený polygonální arkýř. Uliční fasádu prolamuje asymetricky umístěné okno a…

Vila Pelc čp. 337

Vlastní vila je postavena ve vernakulárním stylu s použitím hrázděného zdiva, krytá sedlovou střechou. Prolíná se podélná hmota s příčnou, kolmou ke svahu, která se projevuje výrazným štítem. Tím, že v přízemí je hmota vyrovnána do úrovně průčelí příčného křídla, zde vznikla terasa. Architekt prolomil těleso stavby velkými, bohatě členěnými okny. Pelc, Hynek, 1895-1942 - Narozen 25. 2. 1895 ve Strakonicích, zemřel 2. 7. 1942 v Praze. Sociální lékař, průkopník sociologických a epidemiologických metod ve zdravotnictví a autor řady studií o zdravotním stavu české a slovenské populace. Po návratu…

Vila manželů Wolfových čp. 447

Vilu pro manžele Wolfovi navrhl architekt Vladimír Grégr

Vila Viléma Stanovského čp. 177

Jedná se o ve svahu posazený, tvarově jednoduchý objekt s čistým funkcionalistickým tvaroslovím s plochou střechou. Na půdoryse obdélníku se nachází podsklepené dvojpodlaží, z jehož kratší, vchodové strany vybíhá v obou podlažích nepříliš výrazný rizalit se schodištěm. Opačnou stranu domu v jeho přízemí oživuje vysunutá kubatura prosklené zimní zahrady, Střecha zimní zahrady je v prvním patře využita jako terasa náležející k hornímu bytu, ze které po celé delší straně domu vybíhá dlouhý balkon s poněkud zarostlým výhledem na Vltavu a protější břehy. [1]

Vila JUDr. Vladimíra Čelakovského čp. 327

Funkcionalistická vila je situovaná pod silnicí v prudce se svažujícím terénu, má výrazně asymetrickou dispozici, v níž jsou kombinovány oblé (vpravo) i pravoúhlé tvary, fasáda má silně zdrsnělou omítku, která je charakteristická pro barrandovské vily. Patrně původně pochozí střecha je dnes chráněna plechem, okna jsou převážně čtvercová. Stavba je zapsanou kulturní památkou [2] ANOTACE Funkcionalistická vila, postavená v letech 1932-1933 podle návrhu architekta Vladimíra Grégra, se vyznačuje nevšední asymetrickou kompozicí. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Objekt vily čp. 327, na pozemku parc. č. 712.…

Strupplova vila čp. 190

Spíše romanticky pojímaný dům obdélné dispozice pouze s malou diferencí hmot. Objevuje se zde Grégrova typická barrandovská, velmi drsná omítka, objekt je pokryt nízkou zvalbenou střechou s prejzy. Podobně jako u dalších vil umístěných v prudkém svahu s výhledem do vltavského údolí, i zde architekt věnoval základní pozornost zahradní fasádě. Ta je charakteristická značným přesahem střechy, kde je v levé části vytvořená velká terasa, vynesená subtilními kovovými sloupky (parter ovšem vytváří masivní pilíře s oblouky) . Zajímavým detailem je veliké, až k podlaze prosklené okno na terase. [2]…

Rezidence Miloše Havla čp. 444

Spíše romanticky pojatá vila navazující na typ cottage, se štíty a vysokými prejzovými střechami, které jsou prolomeny vikýřovými okny. Omítka je podobně jako u dalších barrandovských vil zdrsněna, okna jsou tradiční, směrem do ulice je chrání barokizující mříže. Nově byl upraven vstup v romantickém duchu, s naprosto nevkusnými kovovými vstupními vraty [2]

Vila Jana Rosůlka čp. 773

Dům postavil v letech 1927 - 1929 Jan Rosůlek.

Hauptmannova vila

Dům pro Ing. Ladislava Hauptmanna navrhnul navrhl arch. Vladimír Grégr. Dům byl dostavěn v roce 1939

Knirschův dům

Dům je postaven na půdorysu nepravidelného lichoběžníku, na každé uliční straně jsou se symetrickou přesností umístěny dřevěné rizality, obepínající roh domu, stěny zdobí typická proškrabávaná omítka. Do postranní štítové fasády domu, viditelné z Mostní ulice, architekt neopomenul zakomponovat prvek oblouku. Bývá aplikován vždy funkčně, v tomto případě nese schodiště z přízemí (původně ze zahrady) na nevelkou terasu v prvním patře. Knirschův dům v Kolíně architekt završil mohutnou střešní římsou, zde provedenou ve dřevě, a ukončil ho sedlovou střechou s nepříliš strmým spádem a drobnými…

Občanská záložna

Dům postaven jako Občanská záložna v letech 1932 - 1934, navrhl architekt Vladimír Grégr.

Vila Zdenky Wágnerové

Vila podélného půdorysu je zasazena do strmého svahu nad ulicí.od které ji odděluje mohutná hradba podezdívky oplocení provedená z neomítaného kamene, shodně jako u sousedního objektu čp. 1258. Tentýž motiv se opakuje v terasovitých úpravách zahrady a rovněž na samostatné vile, kde vymezuje úroveň soklu. Čtyřpodlažní vila dvoutraktové dispozice působí díky rozložení hmot a nízké předstupující valbové střeše spíše horizontálním dojmem. Nedogmatické schéma fasád odpovídá interiérovému řešení. Obývací prostory přízemí jsou rozvedeny do exteriérů prostornou terasou, která k domu přimyká při jižní…

Vila B. Křenkové

Pro B. Křenkovou vilu navrhl architekt Vladimír Grégr, stavba se realizovala v letech 1938 - 39.

Dům Ing. Jaroslava Rennera

Dům pro Ing. Jaroslava Rennera navhl mladý architekt Vladimír Grégr. Dům byl dostavěn v roce 1940.

Vila manželů Schauerových

Proslulá vilová čtvrť obce Jevany lákala Pražany k pobytu především v období první republiky. Za jednu z nejhodnotnějších staveb v Jevanech můžeme pokládat vilu čp. 146 manželů Schauerových. Její návrh Schauerovi svěřili Vladimíru Grégrovi, spjatému hlavně s projekty domů pro herce a filmové podnikatele v Praze na Barrandově, a samotnou stavbu pak firmě architekta a stavitele Rudolfa Stockara. Také architektonicky rozvržená zahrada s respektem ke krajinářským hodnotám svažitého lesního pozemku je dílem známého architekta, autora knihy Zahrada a obydlí (1938) Otakara Fierlingera. V jevanské…

Bar Trilobit

Na jaře 1937 se Ing. Havel spojil s Vladimírem Grégrem a pověřil ho návrhem nového podniku v areálu Barrandovských teras. Plánem bylo, aby do letní sezóny byl nový podnik v provozu, což se zdařilo.

Vila Pyšely

Vila je postavena v roce 1935 dle návrhu architekta Vladimíra Grégra, v novošpanělském stylu. Na pozemku se nachází srub, nejspíše také dle návrhu V. Grégra

Myslivna Pankrác (Wahlovna)

Bývalá hájovna "Pankrác" leží asi 2 km SV od Březovic po levé straně silnice z Bezdědic do Bělé pod Bezdězem. Jde o jednopatrový dům obdélného půdorysu, štítem orientovaný k V. Dům je roubený z hraněných trámů, spojovaných v nárožích plátováním na rybinu. Trámy jsou v přirozené hnědé barvě, spáry obíleny. Obepíná jej podstávka, na delších stranách o 3 polích, na štítových průčelích o 1 poli. Podstávka podpírá 1. patro, které mírně předstupuje před líc přízemní stěny, profilovaný trám plní funkci pásové římsy. V štítové průčelí je dvouosé, obdélná okna s profilovanými rámy jsou dvoudílná, v…

Vila Na Ořechovce čp. 477

Stavbu rodinného domu ve stylu art deco podle projektu Jaroslava Vondráka z května 1922 realizovalo konsorcium stavitelů. Stavební povolení nese datum 22.7.1922 a hromadná kolaudace se uskutečnila 16. 9 1924.