Hypšman Bohumil - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 9

Vila Hugo Sieburgera čp. 286

Vilu pro rodinu císařského rady Hugo Sieburgera, majitele firmy Heinrich Röhrs, továrny na nábytek a dekorační předměty, vyprojektoval architekt Bohumil Hübschmann (1879 - 1961). Průčelí rodinného domu navrhl Hübschmann v pozdně secesním stylu s romantickými „lidovými“ motivy (náznak hrázdění, vyřezávaná záhlaví dřevěných trámů...). K zahradnímu průčelí připojil mohutný polokruhový rizalit, skrývající hlavní domovní schodiště a proti mansardové střeše vy-zdvihl vysoké hrotité štíty s vertikálními okenními průřezy. Architektonické články zdůraznil geometrickým pásovým ornamentem. Dům měl…

Vila Alfonse Muchy čp. 781

Volně stojící vila trojtraktové dispozice je jednopatrová s podkrovím pod valbovou střechou. Má střízlivě rozvrženou hlavní fasádu. Pro autora jsou příznačným motivem pásy obdélníkových diamantů na oplechovaných čelech korunní římsy i květníkových žlabech na zábradlích teras a balkonů. [1]

Bývalá Kadetní škola čp. 221

Celý komplex byl původně koncipován k jihu, odkud jej zpřístupňovala dnes nefunkční Brána, dělená kónickými čtyřbokými pilíři na střední široký průjezd a postranní branky pro pěší. Podle původního projektu měly před střední dvojicí s orly na vrcholu stát sochy bojovnic, na očních pilířích měly být reliéfy trofejí; realizovány byly ne vnitřních pilířích reliéfy římských vojenských odznaků a tabulky s letopočtem 1900, na vnějších kartuše. Od brána směřovala osová cesta trojkřídlé hlavní budově, kryté sedlovými a valbově mansardovými střechami. Její hlavní jižní třípatrovou fasádu ovládají ve…

Žilkova vila

Cena: 13 300 000 Kč
údaj k: 7/2021

Hübschmannova vila čp. 565

Jde o vlastní vilu s ateliérem arch. Bohumila Hübschmanna (Hypšmana) z let 1926–27. Rodinný dům situovaný na exponované parcele přirozeně prorůstá do okolní zahrady až po oplocení pozemku. Skladební pojetí tří paralelních stavebních objemů domu, kde jsou boční křídla jednopatrová, je završeno převýšenou střední budovou. Trojdílnému rozdělení hmot odpovídá vnitřní uspořádání. Severní křídlo sloužilo od počátku jako samostatný nájemní byt a ve zbylých prostorách se nacházelo zázemí rodiny Hübschmannů. Centrální obslužná hala s přidruženým schodištěm zaujímá podstatnou část jednotlivých podlaží.…

Hypšmannovy rodinné dvojdomy Ořechovka

Volně stojící dvojdomy dvoutraktové dispozice, jsou patrové, kryté valbovými střechami. Spojené hlavní průčelí je vždy čtyřosé, ve vnitřních osách s domovními vchody rámovanými dvojicemi polopilířů s vloženými oválnými okny. Na tříosých bočních fasádách vystupuje blíže hlavnímu průčelí dvouosý rizalit. Všechny fasády nesou markantní podokenní římsy /bankály), nadokenní římsy a lizénové rámce, vesměs zvýrazněné příčným vrásněním. Na některých domech kryje přízemí (včetně vchod rámujících polopilířů) hrubá, svisle drásaná omítka, jaká byla původně užita i na ostatních domech ve skupině.…

Šrámkův dům

Rodinné dvojdomy inspirované kubismem dle projektu Bohumila Hypšmanna byly povoleny 2.10.1920, dokončení lze předpokládat následujícího roku. V domě bydlel Ing. Antonín Šrámek, který byl jedním z autorů Ottova naučného slovníku, veřejnosti byl však známější jako Frank A. Boston, spisovatel dobrodružných románů, které vydával ve svém nakladatelství IRIS