Schlaferr František - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 5

Vila Pod deštníkem

Cena: 39 900 000 Kč
údaj k: 4/2022

První Suchardova vila čp. 151

Historizující fasádu vily poněkud nevhodně narušuje ochranná stříška nad schodištěm do patra. V podstatě obdélná stavba je na kratších stranách zakončena výraznými štíty, v uličním průčelí hranolovým přístavkem. V přízemí se objevuje pásová bosáž a polokruhově ukončený vstup s nadsvětlíkem, patro tohoto přístavku, do kterého ústí vnější schodiště, je pojímáno jako miniaturní loggietta. Pravý štít, ukončený segmentovým frontonem, je pod mohutnou horizontální římsou, vynesenou dvojicí ankon, vyzdoben kartuší s nápisem "Vyzdviženo LP MDCCCXCV - nákladem Stan. Suchardy a jeho manželky Anny".…

Dům Marie Weissové čp. 228

Nárožní dvoupatrový dům má hlavní průčelí v podstatě pětiosé. Uprostřed je domovní portál mezi půlválcovými pilíři, nesoucími hranolový překlad, stínící antikizující reliéf dvou mužů nesoucí hrozen. Oběma patry prostupují v krajních osách ploché arkýře, na obou nárožích jsou ve 2. patře zavěšeny polygonální polouzavřené balkony. Střední plochu průčelí uzavírá široký lisenový rámec, pokračující do lichoběžníkově pětiúhlého štítu podkroví, de je do kosočtvercové výplně vepsán monogram objednavatelky MW (Marie Weissová). Za nárožím pokračuje boční fasáda replikou plochého jednoosého arkýře z…

Vila Na Baště sv. Ludmily čp. 249

Ze tří stran volně stojící jednopatrový dvou – a trojtraktové dispozice, nad zvýšeným přízemím má hlavní průčelí trojosé. V levé ose jsou sdružená okna a ve 3. ose segmentový arkýř. V trojosém pravém bočním průčelí rovněž vystupuje střední arkýř nad korunní římsu věžičkou, završenou jehlancovou helmou. Na zadním pětiosém průčelí nese střední risalit podkrovní terasu. Na fasádách se střídají plochy mírně drsné omítky s plochami svisle drásaným, na hlavní fasádě jsou kolorovaným sgrafitem v alšovském stylu provedeny tři obrazy vojáků z prusko – rakouské války a v oválném rámci věnce nápis „ Na…

BD Na Valech čp.284

Řadový dvoupatrový dům s podkrovím, krytý sedlovou střechou, probíhá v délce čtyř os. Vystupuje z nich střední dvouosý rizalit, podpíraný v přízemí čtveřicí kanelovaných sloupů a završený trojúhelným štítem. V nehlubokém podloubí risalitu je domovní portál. Plochu risalitu člení liseny, na meziokenním pilíři vytvářejí úzké paralelní lišty náznak kanelovaného pilastru; plochu mezi okny pokrývají oválné medailony s reliéfy květů, které se uplatňují i samostatně. Ve všech patrech vnějších os jsou zavěšeny balkony. Stěny plochostropého vestibulu pokrývá geometricko-secesní štukatura, jíž stylově…