Starý Oldřich - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 17

Reflektorová věžička Petzoldova lomu a hospodářské budovy.

V roce 1924 byl postaven kulový mlýn na vápennou moučku a válcový mlýn na terazovou drť, užívanou později také k přípravě omítkových směsí zn. Silurit. V lomu pracovala kruhová vápenná pec s roční produkcí 430 vagonů vápna [1]

Dům Vaváček čp. 1709

Volně stojící dvoupatrový dům dvoutraktové dispozice a skeletové konstrukce. Hlavní jižní fasáda je trojosá se středním rizalitem, 2.p. výrazně ustupuje, druhou část zabírá terasa. [2] Stavitel MOK Oldřich Starý užil pro konstrukci domu jednoduchou železobetonovou kostru o šesti polích v dvojtraktovém uspořádání. průvlaky v podélném směru mu tak umožnily navrhnout velké okenní uspořádání. Průvlaky v podélném směru mu tak umožnily navrhnout velké okenní otvory na jihovýchod, umocněné středními francouzskými okny, za nimiž jsou obývací pokoje. Stavebník Gustav Vaváček zde uplatnil svůj vliv,…

Dům Bouda čp.1712

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice a skeletové konstrukce je dvoupatrový, krytý střešní terasou. Hlavní jižní fasáda je rozdělena do tří os, z nichž pravá ustupuje v patře za nárožní terasu. [2] Oldřich Starý navrhl pro Cyrila Boudu rodinný dům s ateliérem grafika. Konstrukce je ze železobetonového skeletu s výplní z cihel Liko. Železobetonové je i vnitřní schodiště. Okna jsou ocelová, systému Podhajský, dveře z překližky. Podlaha obytného pokoje je parketová, ložnice a ateliér byly položeny gumou a částečně linoleem, hospodářské místnosti xylolitem. Dispozice vyřešil architekt tak, že…

Vila Heřman čp. 1780

Velikostně minimální dům, navržený pro katalog výstavy, byl v projektu pro stavební povolení rozšířen. Původně symetrické členění jižní fasády odpovídá i dispozici, blížilo se estetice domu od Jana Evangelisty Kouly. přístavbou vznikl prostor pro větší terasu, kontinuálně spojenou s předstupujícím balkonem rodičovské ložnice. Obvyklé železobetonové stropy jsou uloženy do podélných nosných cihelných zdí (navrhovány byly ovšem zdi betonové), příčné obvodové mají izolační dutinu. jednotlivé místnosti byly lokálně vytápěny, přestože projekt předpokládal dům centrálně vytápět. Do kolaudace ale…

Vila Sutnar čp. 1790

Volně stojící jednopatrový dům dvoutraktové dispozice má jižní fasádu v suterénu odlehčenou volným prostorem "na pilotách" (dodatečně prosklenou na počátku 60. let 20. století), přízemí člení trojice nestejně vysokých pásových oken, patro jen dvojice. Konstrukčně jde o železobetonový skelet v přízemí se zalomeným prostorem obývacího pokoje a velkým grafickým ateliérem. Oldřich Starý navrhl pro manžele Sutnarovy minimální rodinný dům s ateliérem grafika. Pro konstrukci užil železobetonový skelet s výplní tenkostěnných tvárnic o tloušťce 25 cm. Stejně jako všechny výstavní domy, měl i tento…

Vila Nad Lomem

Jednoduše pojatá stavba v průčelí s předsazenými okny, která v přízemí vynášejí neprofilované sloupy. Podélná okna jsou posunuta k pravému nároží. Z levé boční fasády vystupuje blok schodiště, který je členěn horizontálně členěnými okny.

Vila Za Hanspaulkou

Funkcionalistická stavba dle projektu Oldřicha Starého z roku 1930. Volně stojící budova dvoutraktové dispozice, jednopatrová, krytá terasou, nesoucí ve východní části podkroví.

Vila Zlatnice

Funkcionalistický rodinný dům postaven dle projektu Oldřicha Starého. Stavba dle postupně upravovaného projektu byla povolena 4.9.1030. Volně stojící dům trojtraktové dispozice je jednopatrový s částečným podkrovím pod plochou střechou. Dispozičně i skladebně se jako hlavní jeví průčelí do ulice Nad Šárkou.

Vila Valčíkova čp. 1587

Pravoúhle komponovaná hmota obdélné solitérní vily, v níž se uplatňují menší terasy na odsazených částech charakteristická pásová okna. Patří k nejkvalitnější architektuře Libně.

Frišova vila

Vila má dochovanou dispozici a původní štukové a řezbářské detaily v interiéru. Vila později zvaná též jako Mečířova. Oldřich Starý, jenž se po první světové válce stal průkopníkem českého purismu a funkcionalismu, navrhl vilu ještě pod vlivem historizujících stylů, jak je patrné z celkového hmotového řešení této patrové stavby s mansardovými střechami, věžicemi, členitými štíty či iluzivní bosáží. Četné detaily (zejména tvarově rozmanitá okna, zábradlí) však prozrazují autorovu snahu o navázání na aktuálnější architektonické styly – secesi a modernu. Fasádu ještě doplnil florálními…

Kolonie rodinných domků pro železniční dělníky a zaměstnance

Kolonie rodinných domků pro železniční dělníky byla postavena dle návrhu Oldřicha Starého v roce 1921 - 22.

Vila Jana Böhma

Ve Fügnerově ulici v Blatné, při cestě z železniční stanice do centra města, si postavil vilu významný místní stavitel a architekt Jan Komanec, a to v letech 1921-1922. Navrhl významný pražský architekt Oldřich Starý, průkopník puristické a funkcionalistické architektury. Vilu architekt vyprojektoval ve stylu rondokubismu neboli „národního slohu.“ Vzhledem k datu vzniku patří stavba k nejranějším budovám v tomto stylu u nás. Ve srovnání s Janákovými a Gočárovými díly vyznívá originálně její tvarosloví, zejména motiv barevných polokoulí, který na žádné jiné stavbě nenajdete.

MD Václavkova čp. 335

Puristický dům s oblým nárožím se obrací do obou ulic stejnou fasádou. Výrazným prvkem jsou zde pravoúhle vystupující arkýře mezi 1. 2. p. ve 2. a 4. ose od kraje, jež jsou vzájemně propojeny balkóny s kovovým zábradlím, které nemělo v\tvářet optickou clonu. Střídá se různá velikost pravoúhlých oken bez šambrán, stavbu ukončuje mohutně vysazená římsa a nově doplňují vikýře půdní vestavby. Dům je přístupný pouze z Václavkovy ulice

Dům uměleckého průmyslu II

Fasádu do Charvátovy ulice čelní nad vchodem do pasáže velice půlené okno 1. p,, římsa se zakulacenými rohy a tři přibližně dvouosá pásová okna s vyššími francouzskými okna na bocích. Dům je pětipodlažní s využitím luxfer na fasádě, plochou střechu lemuje kovové zábradlí Pasáž spojuje ulici Národní s Charvátovou, schodiště mají drátěná funkcionalistická zábradlí s dřevěnými madly.

BD Maroldova Kladno

Rohový dům a dva řadové bytové domy vyprojektoval architekt Oldřich Starý.

Dům správce výstaviště

V rámci výstavy Výstava soudobé kultury (vedle Kolonie Nový dům) vznikl i samostatně stojící Vzorový rodinný dům na prostoru Výstaviště, jehož autorem byl Oldřich Starý. Stavba byla pokusnou realizací typu rodinného domku, určeného k hromadné sériové výrobě, s minimálním obytným prostorem, avšak bez újmy na požadavku soudobého komfortu a hygieny. Tomuto předpokladu byl přizpůsoben stavební program, promyšlené dispoziční řešení, úsporná konstrukce a vybavení interiéru. Téměř montážní způsob stavby umožňovala železobetonová konstrukce doplněná tvárnicemi.