Kysela Ludvík - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 4

Lindtův dům

Budova je též nazývána Palác Astra, podle kavárny, která bývala v prvním patře. Stavba byla navržena pro obchodníka a továrníka Lindta na místě starší barokní zástavby, která byla zbořena. Obě průčelí se původně vyznačovala kombinací obkladu základní železobetonové konstrukce s velkými pásovými okny, ta však byla mezi ve 2. až 4. patře později nahrazena ocelovými okny s hliníkovými lištami s drobnějším dělením, což je v příkrém kontrastu s původní koncepcí. Obě průčelí v rozsahu 2.-5. p. s předsazeným lícem. Nejvyšší podlaží s ateliérovými okny. Sedmipatrový dům je podsklepený třemi suterény.…

Dětský dům

Dům v nárožní poloze mezi třídou Na Příkopě a Havířskou ulicí, rozdělený na dvě stavby se samostatnými konstrukcemi, stojí na místě tří budov čp. 583, 392 a 581 z období baroka a klasicismu. Majitelé parcely, pojišťovna Praha a Penzijní ústav čs. peněžnictví, vypsali soutěž na novostavbu své kancelářské a obchodní budovy v roce 1925. Zvítězil v ní autor několika funkcionalistických budov v centru prahy Ludvík Kysela, a to s projektem, ve kterém spolu kontrastoval konstruktivistický charakter otevřeného parteru a 1. p. s kompaktními puristickými stěnami horních částí domu. V definitivním…

Stýblův dům na Revoluční třídě čp. 1944

Objekt vznikl v rámci rozšiřování Revoluční třídy na místě staršího domu čp. 1044 a čp. 767 vysunutého do Hradební ulice. Plány novostavby vypracoval v roce 1927 Rudolf Utěšil a firma Matěje Blechy, proveden však byl až projekt Františka Troníčka a firmy Václava Nekvasila z roku 1929, realizovaný v letech 1930 – 31. S ohledem na stavebníka domu, komorního radu V. Stýbla, majitele paláce Alfa na Václavském náměstí od Ludvíka Kysely, jakož i na fakt, že dokumentace domu je uložena v Kyselově pozůstalosti v Národním technickém muzeu v Praze, lze za skutečného projektanta novostavby předpokládat…