Spielmann Max - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 9

Vila Friedricha Petschka čp. 19

Vila vznikala v místech někdejší vinice Miseronka, kterou od r. 1766 vlastnil hrabě František Michal z Martinic. Martinic nepochybně podnikl stavební úpravy, aby zde zřídil své letní sídlo. Dalším majitelem byl arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic. Po roce 1794 držela sídlo hraběnka Eleonora Hartigová. Dle srovnávaní současné mapy a mapy roku 1842 je zřejmé, že původní budova byla umístěna jižněji, než nové stavěná vila Petchků.

Sternova vila čp. 402

Patrová vila s podkrovím, zaujímající nároží, je vytvořena na půdorysu přibližujícím se čtverci. Všechny fasády jsou komponovány rozdílně, většinou asymetricky. Zadní fasádu člení středový pravoúhlý rizalit a boční rizalit cylindrický, který je ukončen balkonem. Jednu uliční fasádu překrývá pilířový portikus, druhou rytmizuje střední segmentový rizalit, ukončený částečně krytým balkonem. Poslední fasáda je nejjednodušší, pouze s lehce vystupující hlavní částí. Nevýraznější dekor se objevuje na segmentovém rizalitu, kde jsou stylizované pilastry, jinde se uplatňují především lizénové rámce.

Spielmannova vila čp. 568

Volně stojící jednopatrový dům trojtraktové dispozice. Uprostřed přízemí je vstup v nice zaobleného půdorysu, rámované vnitřními dórskými sloupy. [1]

Vila Otto Petchka čp. 181

Honosnou vilu s neuvěřitelnými 148 místnostmi si nechal postavit bankéř Otto Petschka v letech 1924-30. Petschkům patřila Mostecká uhelná společnost, po první světové válce úspěšně podnikali v papírenském, sklářském, textilním a farmaceutickém průmyslu. oku 1920 Petschkové založili bankovní dům, v jehož čele brzy stanul Otto Petschek Po svém dokončení měla vila 18 ložnic, 7 koupelen a dále v suterénu, přízemí a dvou patrech 148 různě velkých místností. Zvláštností byl systém úložných skříní zabudovaných do dřevěných stěn prakticky ve všech místnostech i na chodbách. Pro volný čas měla…

Vila Bianca čp. 49

Ve své době byla vila označena Za "odvážně jednoduchou a čistou, krásných poměrů, vzrušující současníky svou novotou"., Spielmannova rekonstrukce byla odmítnuta. Součástí vily jsou kopie původních Štursových soch Den a Noc

Vila Zdeňka Kruliše čp. 481

Plány domu (ve stylu malého paláce) vypracoval pro významného stavitele zejména v Praze 7 Ing. Zdeňka Kruliše Max Spielmann. Pan Kruliš byl nejspíš i stavebníkem domu. Stavební povolení bylo získáno 7.1.1922, kolaudace proběhla 20.10.1923.

Palácový Hospodářského svazu čsl. přádelen bavlny

Dům zaujal místo vymezené novou stavební čárou Revoluční třídy, rozšířené ve 20. a 30. letech 20. století o několik metrů směrem na západ. Pro Hospodářský svaz čsl. přádelen bavlny ho v roce 1928 navrhl konzervativně zaměřený pražský německý architekt Max Spielmann. Do roku 1929 ho vystavěli Rudolf Hlavinka a Ervín Kempel. Dům byl upravován v letech 1938 (Jan Matoušek), 1946, 1948, 1956–57, 1965, 1969–70, 1977, 1991-94. Dům se dvěma patry suterénů je šestipatrový (s posledním ustupujícím patrem), krytý plochou střechou. Uliční i dvorní fasáda se sdruženými okny mají šíři šesti os. Konstrukci…