Libra František Albert - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 50

Vila Na Šafránce

V letech 1921–1924 byly v pražských čtvrtích Vinohrady a Strašnice podle návrhu začínajícího architekta F. A. Libry realizovány dvě kolonie rodinných domů pro vršovické stavební družstvo Svépomoc. Na jižních svazích pod vinohradským pivovarem okolo ulic Hradešínská a Na Šafránce vyrostlo celkem 16 rodinných domů a 17 dvojvil. Patrové domky s dvou- až čtyřpokojovými byty, postavené v několika typech stavitelskými firmami Bohumila Belady, Ferdinanda Rudolfa, Josefa Rokose a Josefa Reina, nabízely relativně skromné, ale zdravé a pohodlné individuální bydlení. Domky v kolonii, v jejíž starší…

Vila Grossmann čp.385

Díky umístění ve svahu se suterén otevírá k jihovýchodu jako snížený parter. Fasády tvoří pro Barrandov proškrábané omítky a v suterénu lícové zdivo. Před část přízemí předstupuje na jihovýchodě balkon, nesený dvěma sloupy, který kraje na jižní straně luxferová stěna v betonovém rámu. V patře je v této fasádě pod výrazně přesahující střechou umístěno pět obdélných vertikálních francouzských oken s malými balkóny. Vstupní průčelí je jednodušší a tvoří jej v přízemí vchody a v patře dvě nestejně velká horizontální obdélná okna. Severovýchodní fasádu prolamuje v přízemí obdélné horizontální okno…

Vila architekta LIbry

Parcelu na rohu Hradešínské a Chorvatské ulice si architekt vybral pro sebe. Dům na ni navrhl v souladu s ostatními domy v souboru. Klidnou samostatně stojící rodinnou vilu se dvěma podlažími a s podkrovím; do zahrady má dům díky svahu o jedno podlaží více. Rodinný byt byl v 1. patře, kde byly společenské místnosti, mezi nimiž nejživější byl pokoj zvaný hudební (F. A. Libra byl vynikající hráč na violoncello a v bytě se často koncertovalo), nejpřísnější byla pracovna s velikou zasklenou knihovnou po celé délce stěny. Ložnice byly v podkroví. Librův dům, to byla nejen rodinná vila, bylo to…

Vila v kolonii Svoboda

Rodinný dům typ A - jednodomek - je patrový, podsklepený s obytným podkrovím, zakrytý sedlovou střechou. Pravidelný čtvercový půdorys tvoří dvoutrakt s obytnými pokoji na jihu a obsluhujícími místnostmi na severu. Jednoramenné schodiště bylo vyprojektováno při severovýchodní stěně u vchodu. V objektu jsou dva dvoupokojové byty. Jednoduchá fasáda ve stylu českého art deca tradičně využívá spolu s bílými cihlami dvou barev (červení stavební články, žlutá omítka) a je ukončena trojúhelníkovými štíty. Dvoudomky typu B jako čp. 1768 jsou sloučené jednodomky se shodným půdorysem, pouze fasáda má…

Synagoga Velvary

Synagoga byla postavena podle projektu Františka Alberta Libry v letech 1930-1931. Architekt vycházel ze zásad purismu a funkcionalismu. Zde se soustředil na co nejjednodušší využití základních geometrických prvků. Stavba je vyjímečným příkladem synagogy z období funkcionalismu. Patrová stavba na téměř čtvercovém půdorysu ukončená plochou střechou má hladké fasády prolomené velkým kruhovými okny. [1]  

Edisonova transformační stanice

Stavba má pro raný funkcionalismus i svoji funkci nezvykle složitě komponovanou hmotu, žádné nadzemní podlaží nemá stejnou plochu. Kaskádovitě ustupující fasáda dodává stavbě ojedinělou dynamiku, která zřejmě měla pomoci rozhýbat jinak mohutnou a trochu těžkopádnou budovu trafostanice. Boční fasádě dominuje třípodlažní železobetonová předsazená stěna s výraznými pásy horizontálních ocelových oken. Konstrukce bočního průčelí řadí stavbu mezi první budovy s předsazenou fasádou, jejíž funkcí bylo větrání a chlazení vnitřních prostor.

Základní škola Trmice - Tyršova

Trmická škola patří k Librovým raným realizacím v puristickém klasicizujícím rondokubismu, expresionismu. Brzy poté se jeho autorský rukopis posunul přes purismus k funkcionalismu.

Spořitelna Rakovník

Hodnotná ukázka konstruktivistické puristické architektury 30. let 20. stol., která hmotově respektuje historickou zástavbu jižní strany náměstí. Budovu se střídmě členěným průčelím projektoval arch. F. A. Libra, realizace rakovnický stavitel Ing. Antonín Vopršal.

Vila malíře Alfréda Justitze

Do mírně svažitého terénu je vkomponován jednopatrový, podsklepený objekt, téměř čtvercového půdorysu, dvoutraktové dispozice. 4lenění prostých domovních průčelí odpovídá interiérové dispozici, stanovou střechu protíná ve středním bodě masivní komín. Hlavní(severní) fasáda je nepravidelně rozdělena do čtyř od s domovním vchodem v prvé ose. K zadním dvěma třetinám levé boční fasády přiléhá masivní rizalit, nesoucí v patře otevřený balkon z plným parapetem, k pravé (převážně slepé) části je přistavěna garáž. Celý exteriér pokrývají červené cihly, tzv. lícovky. Na venkovní předstupující schody…

Spořitelna v Lounech

Spořitelna je vysoce kvalitní ukázkou meziválečné architektury ovlivněné tradicí české individuální moderny a nastupujícím funkcionalismem. Byla vybudována podle návrhu architekta Františka Alberta Libry. Autorem sochařské výzdoby stavby je Otakar Švec. [1]

Městská spořitelna v Kutné Hoře

Architekt novou spořitelnu pojal jako strohou avantgardní stavbu, na které se funkcionalistické tvarosloví kombinuje s prvky moderního novoklasicismu. Librova funkcionalistická spořitelna je považována za nejhodnotnější kutnohorskou stavbu 30. let 20. století. Po ztrátě ojedinělého vnitřního uspořádání již není bohužel důvod k prohlášení budovy za samostatnou kulturní památku a stavba se chrání v rámci Městské památkové rezervace. [1]

Spořitelna v Rokycanech

Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od uličních čar a suterénní prostory jsou pak osvětleny anglickým dvorkem. Od hlavní třídy směřuje do objektu široké schodiště, na které navazuje hlavní vchod, vlevo pak vstup do bytové části domu. Za vstupem je vrátnice, vestibul a trojice mohutných dvojkřídlých dveří se vstupem do dvorany. K…

Bytové domy Na Zelené lišce v Praze - Krči

F. A. Libra a J. Kan, kteří navrhli několik bytových domů ve funkcionalistickém stylu. Byty v nich jsou skutečně minimální, ale vzhledem ke své rozloze, funkčně pojednané. Jejich obytná plocha je zpravidla kolem čtyřiceti metrů čtverečních, někdy i o něco méně. Obvykle sestávají z jednoho pokoje, který vyúsťuje do výklenku určeného na postel. Doplněny byly o malou koupelnu s tekoucí vodou a toaletou, malinkou spižírnu a vestavěnými kamny. Ústřední topení zde nebylo vybudováno z obavy, že by mnozí obyvatelé neměli na pravidelné měsíční splátky a tak si každá rodina vytápěla byt samostatně. I…

Budova evidence Ústřední sociální pojišťovny

Budova kartotéky (čp.2383) je obdélného půdorysu, situovaná vpravo od hlavní budovy Správy sociálního zabezpečení. Pětipatrová se šestým ustupujícím patrem, členěná horizontálními pásy oken. Při kratší boční fasádě připojena hranolová hmota schodiště. Fasáda hladká, terasa ustupujícího patra zakončena zábradlím z doby vzniku. Interiér: Strojová kartotéka (v čp.2383) zabírá první dvě podlaží objektu, další patra kancelářská. Kartotéka jdoucí přes dvě patra a je tvořena ve středu dispozice dvěma bloky o výšce 6 m., v nichž jsou uloženy jednotlivé zakladače o délce 3 m. Kolem středního bloku…

Administrativní budova továrny AGA

Administrativní budova na obdélném půdorysu je vstupem do areálu, součástí architektonického řešení je i brána se zídkou z kamenného lícového zdiva. Jednolitou hmotu budovy oživuje kubický rizalit při vstupu, nesený dvěma sloupy. Fasádu člení pásová okna, přízemí je obloženo keramikou, luxferový pás prozrazuje prostor vnitřního schodiště. Interiéru dominuje hlavní středové schodiště, ze kterého vybíhají dvě chodby. Schodiště má původní dřevěné zábradlí se svícnem v patě. V patře dochována původní vestavěná lavice v hale a část mobiliáře. Zajímavě je řešeno také vedlejší schodiště, jehož…

Energovod

Architekt Libra si s požadovaným historizujícím výrazem budovy obratně poradil a v maximální možné míře navázal na oblíbenou wagneriánskou tradici, aniž se omezil na schematické uplatňování bezduché ideologické dekorace. [1] Dům stavěn v duchu socialistického realismu. Konstrukce domu je železobetonová, skeletová, pod budovou jsou dva suterény. V prvním je sál se čtveřicí masivních sloupů uprostřed. Strop je členěn na devět římsami rámovaných obdélných polí s vysokými fabiony. Vstupní chodba s pěti stupni vyrovnávacího schodiště vede do vestibulu, na jehož stropě jsou vyznačena travé s…

Jesle v Ústí nad Labem

Stavbu jeslí financovaly v roce 1947 Severočeské tukové závody, které ještě rok předtím nesly název Johann Schicht AG (znárodnění proběhlo v roce 1946). Projekt jeslí byl schválen ministerstvem sociální péče jako typový. Byly postaveny i na dalších místech Česka - v Úpici u Trutnova, Praze-Kbelích, Pardubicích, Strakonicích a Plzni.

Jesle pro Škodovy závody v Plzni

Pro stavbu jeslí bylo vybráno klidné místo uvnitř polouzavřeného, velkoryse dimenzovaného domovního bloku vymezeného plánovanou zástavbou Schwarzovy ulice a náměstí Českých bratří. Jihovýchodně orientovaná dvoupatrová budova s dvoutraktovou dispozicí spočívá na nepravidelném podélném půdorysu důsledně sledujícím funkci jednotlivých sekcí rozdělených dle věku dětí (I. oddělení pro kojence do 10 měsíců se nacházelo v prvním patře, II. a III. oddělení pro děti od 10 do 18 měsíců a od 18 měsíců do 3 let bylo v přízemí). Herny a ložnice, doplněné o rozlehlé terasy s dřevěným zábradlím, architekt…

Vila Viktora Kohnera

F. A. Libra pojal dům velkoryse, jako jednopatrový obdélný hranol [obr. 69]. Stavbu umístil do rohu velké zahrady. V severovýchodním rohu pozemku je umístěna samostatná přízemní garáž. Ta byla v původních plánech situována do suterénu vily, kam Libra umístil další provozní prostory domu, přístupné dveřmi ze zahrady i z interiéru přízemí. Vila je jednopatrová, s polozapuštěným suterénem. K hlavnímu kubusu budovy se na zahradní straně přičleňuje úzká terasa u zvýšeného přízemí. Z té se dá sejít do zahrady po částečně točitém schodišti. Fasáda je zcela hladká, členěna horizontálními i…

Soubor bytových domů v ulici Pod Altánem

Strašnická kolonie byla vystavěna v blízkosti dráhy v oblasti dnešních ulic Na Vrších, Bylanská, Malá Bylanská a Pod Altánem. Stylově poněkud střídmější komplex o šesti dvojdomcích, třech domcích a jednom šestidomku provedený staviteli Karlem Kressem, Josefem Salabou, Františkem Šádkem a Josefem Domkem se v mnohém podobá spíše Librovým projektům severočeských hornických kolonií. [2]

Státní český učitelský ústav v Žatci

Moderní stavba byla vybavena odbornými učebnami, tělocvičnou, ale i loutkovým divadlem. Součástí areálu bylo hřiště, zahrada i vila s bytem ředitele. [1]

Blok obytných domů Průběžná

Blok obytných domů Průběžná 24 a Průběžná 26 je jednou z mnoha vysoce funkčních realizací architekta F.A.Libry.

Nájemní dům pro státní zaměstnance - Ledeč /Sázavou

Dům podle projektu F:A.Libry vycházející z funkcionalistických zásad a splňující potřeby uživatelů.

Dům pro státní zaměstnance Nasavrky

Dům podle projektu F:A.Libry vycházející z funkcionalistických zásad a splňující potřeby uživatelů.

Blok státních obecních domů Podolské nábřeží

Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí je pamětní deska s textem: „V těchto místech byli zákeřně zastřeleni sovětskými okupanty dne 25.srpna 1968 Karel Paríšek nar. 6.8.1953 a Karel Němec nar. 7.11.1952 ve věku 15 let Čest jejich památce Obvodní úřad Praha 4“. (portréty nejsou již čitelné). [1]

« 1 2