Žák Ladislav - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 4

Dům Zaorálek

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice má skeletovou konstrukci, je jednopatrový, krytý nepřístupnou plochou střechou. Funkci solária tak přebírá výrazná terasa doprovázená betonovým pásem, prodlužující obdélný charakter stavby. Hlavní fasáda je rozdělena do čtyř os s téměř souvislými pásy…

detail

Dům Čeněk

Volně stojící třípodlažní dvoutraktové dispozice je opatřen převážně slepou uliční fasádou. Železobetonový skelet dovolil použitím pásových oken a prosklených nárožních ploch. V přízemí převládá velký prostor obývací místnosti, dispozici tvoří dvoutrakt, s širší obytnou částí. [2]

detail

Vila Lídy Baarové

Volně stojící dům monolitické konstrukce a v podstatě dvoutraktové dispozice je jednopatrový, krytý střešní terasou s nástavbou zimní zahrady. Celá stavba má nautický charakter, podtržený nejen kruhovými okny, ale i zaobleným nárožím. Do ulice severozápadní fasáda je v podstatě čtyřosá. Zvláštností…

detail