Dientzenhofer Kilián Ignác - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 6

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je…

Cena: dohodou
údaj k: 11/2018
detail

Invalidovna

Na sklonku 17. století se v Evropě začala stavět celá řada zařízení, která byla určena k zaopatření válečných invalidů. Například ve Francii nechal v Paříži král Ludvík XIV. postavit první vojenskou invalidovnu s názvem Hotel des Invalides. Tímto aktem se nechal inspirovat i císař Karel VI., který…

detail

Dům V Bílém domku - Všehrdova 438

Dvoupatrový dům leží na rozlehlé parcele, která zabíhá i za vedlejší dům č.p.439, uliční průčelí o pěti okenních osách je klasicistní (asi před roce 1814). Zajímavá je neobvykle tvarovaná korunní římsa, která nepochybně zbyla po Dientzenhoferova řešení. Na dvorní fasádě se Dientzehoferovo řešení…

detail

Zámek Buštěhrad

Zámecký areál se rozkládá v JV části Buštěhradu, na svahu nad původní obcí. Rozsáhlý trojkřídlý zámek je situovaný na hraně svahu. Hlavní severní křídlo je orientované směrem k návsi historické obce, rozkládající se v údolí pod svahem. Centrem areálu (zámek, kostel a park vymezený ohr. zdmi) je…

detail

Augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie - Dolní Ročov

Prostor augustiniánského kláštera, kostela Nanebevzetí Panny Marie, zahrady, hřbitova, márnice a ohradní zdi jsou památkově chráněné objekty. Na místě gotického kostela z r. 1373, postaven v letech 1746-65 K. I. Dientzenhoferem a od r. 1759 A. Luragem. [2]. Protože klášter s kostelem leží v poměrně…

detail