Mezera Alois - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 2

Vila M. Jakeše

Puristická vila má základně hranolovitý tvar, z něhož vycházejí rizality či prosklená zádveří. Parter je obložen kamenem, stěny jsou hladké, prolomené zpravidla obdélnými okny. U schodiště je výrazné vertikální okno. [1]

Rodinné domy Dělostřelecká čp. 209 - 213

Volně stojící řada pětice domů dvoutraktové dispozice, jednopatrových, krytých sedlovými střechami se zvalbením na západním konci. Jejich fasády jsou dvouosé; jen nad domem čp. 209 je trojuhelný štít. před vchodem do každého domu je malá pilířová předsíň. FAsády mají prosté novoklasicistní členění lizanami, plochými kordonovými římsami a mírně profilovanými šambránami s některými tvary kubistické inspirace” překlady podseknutého profilu na vchodových předsíních a ploché manžety na jejich pilířích, kosoúhlé prvky v rámování některých oken, výrazně profilovaná římsa, vložená do štítového…