Kozák Bohumír - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 12

Meziměstská telefonní a telegrafní ústředna

Dominantou budovy je velký sál o délce 36 metrů a šířce 15 metrů, kde byly přepojovače firmy Standard Elektric, bylo jich 82, tím pádem tam bylo také 82 pracovišť. Mezi dominantními věžemi budovy kdysi probíhaly anténní kabely. V budově nechyběl bazén nebo ložnice pro personál. Dům byl velmi dobře navržen, co se týče funkčnosti. Telefonní ústředna byl provoz 24 hodin denně, takže bylo potřeba i podobné zázemí pro zaměstnance. [2]

Vila Františka Hřebíka čp. 1451

Volně stojící jednopatrový dům dvoutraktové dispozice má před hlavním tříosým průčelí představen portikus.

Vila v ulici Bratří Čapků čp.1855

Dům stojí na přehledném, téměř čtvercovém půdorysu. Vchází se do něj ze západní strany, kde architekt rozvrhl chodbu, předsíň se schodištěm a kuchyň. Dva obývací pokoje jsou otevřeny do zahrady. Při jižní stěně Kozák pokoj rozšířil o prosklenou verandu. Shodně jsou rozvrženy místnosti v 1.p. (dva pokoje s příslušenstvím). Fasáda domu s vysokými trojůhelnými štíty je v detailu ovlivněna tzv. národním slohem. Hladká omítka přízemí kontrastuje s dekorativním rastrem kosočtverců na škrábané omítce v 1.p. Živost fasády zdůrazňuje dvojí barevnost: okr a hněť. Dům zakrývá šikmá střecha z pálených…

Vila V Tišině čp. 782

Jednopatrová vila krytá valbovou střechou, má travertinem obloženou niku s polokruhově klenutým portálem. Architektonicky je ceněno zejména pětiosé pravé boční průčelí.

Vila Na Zátorce čp. 621

Třípodlažní novoklasicistní volně stojící vila byla postavena dle plánů Bohumíra Kozáka ve dvacátých letech 20. století. Dolní parter má výrazné členění zdvojenými lizénovými rámci a je proveden z režného cihelného zdiva, zatímco jeho horní část, oddělená výraznou klasicizující římsou, z omítaného zdiva.

Vila Kozlovská 1388

Volně stojící dům jednopatrový dům trojtraktové dispozice, krytý valbovou střechou. [2]

Výletná

Cílem tohoto projektu je záchrana architektonicky cenné dřevěné klubovny bývalého Lawn Tennis Clubu Praha od Bohumíra Kozáka z roku 1926, jakož i obnova přilehlého sportovního areálu. Spolkové sportovně společenské centrum Výletná je jedním z mnoha projektů realizovaných s podporou a záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. a partnerských organizací. [1] Památkově chráněná budova je majetkem státu, hospodaří s ní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

​Vila Na Šťáhlavce čp. 905

Stavba puristicko – novoklasicistního rodinného domu dle projektu Bohumila Kozáka ze září 1927 byla povolena 24. 10 téhož roku, kolaudována 2.11.1928. Následně byla 14.12 povolena stavba garáže s besídkou, opět podle projektu Bohumila kozáka. Volně stojící dům smíšené, dvou- a trojtraktové dispozice je nad odkrytým suterénem jednopatrový s částečným podkrovím, hlavní uliční fasáda nese na střední ose mohutný pravoúhlý hranol převýšeného arkýře.

Vila Kozák čp. 656

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, krytý valbovou střechou, ze které vystupují jednotlivé hranolové vikýře podkroví. před hlavní (jihozápadní) fasádou leží široký přízemní arkýř s domovním vchodem a dvěma oky po jeho stranách, v patře je mezi krajními slepými plochami hustá řada šesti úzkých, na hranolových římsách spočívajících oken. Ze severovýchodní fasády vystupuje střední oblý arkýř, nesoucí v patře balkon za plným parapetem. jihovýchodní fasáda nese dvě široká okna v přízemí a trojici úzkých v patře, na severozápadě jsou trojice oken v obou etážích. Plocha všech…

Vila Na Pěkné vyhlídce čp. 687

Volně stojící dům má dvoutraktovou dispozici, nad odkrytým suterénem je jednopatrový s podkrovím pod plochou střechou, ustupujícím na všech stranách za čelní terasu. Do Střešovické ulice se obrací tříosé jižní průčelí se středním arkýřem, nesoucím v patře mělký balkon s horizontální trubkovým zábradlím. Domovní vchod je v severním průčelí, z něhož se výrazně vysouvá zaoblený schodištní arkýř s vysokými trojkřídlými okny. Vlevo od něj jsou v přízemí i patře balkony.

Vila U Laboratoře čp. 558

Známý pražský arch. Bohumír Kozák vypracoval projekt puristického domu v únoru 1928. stavba byla povolena 25.7 téhož roku a kolaudována 10.5.1929. Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové mansardě. Hlavní (západní) fasáda je tříosá se středním rizalite; tomu je představen kubus vchodové předsíně, nad nímž souvislým pásem stoupá okno schodiště. do východní fasády je v patře za vystupujícím balkonovým parapetem vložena pravoúhlá lodžie. Nad středem každé z fasád proniká masivní korunní římsou stěna podkroví s pravoúhle zalamovaným horním…