Kostel sv. Víta, Zahrádka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Zahrádka
58401 Horní Paseka - Zahrádka
Havlíčkův Brod
49° 37' 25.4'', 15° 14' 55.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (IČ 75032333) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Původně pozdně románský, goticky a barokně upravený kostel stojící na břehu vodního díla Švihov na řece Želivce je spolu se sochou Panny Marie, která stojí na bývalém náměstí před kostelem, posledním pozůstatkem zatopené obce Zahrádka. Jednolodní obdélný kostel má pravoúhlý presbytář s atypicky přistavěnou věží. Kostel má cenné nástěnné malby s přemyslovskou tematikou ze 14. století. [1]. Jednolodní kostel s obdélnou lodí a přibližně čtvercovým odsazeným presbyteriem, ke kterému je připojena věž mírně deformovaného čtvercového půdorysu. Exteriér lodi a presbyteria má barokní architektonické členění, věž má na severních nárožích a v místě napojení na severovýchodní nároží presbyteria hranolové opěrné pilíře. Věž je opatřena barokní zvonovitou střechou, střecha lodi je sedlová se západním střešním štítem a valbovým přechodem do sedlové střechy presbyteria na východě zvalbené. Kruchta v západní části kostela je podklenutá hřebínkovou klenbou s lunetami. Je přístupná točitým schodištěm se samostatným vstupem z jižní strany kostela. Na jižní straně lodi se dochoval původní žulový románský ústupkový portál z doby výstavby kostela. Portál je půlkruhově sklenutý, třístupňový se třemi sloupky s pravoúhlými ústupky a deskovými hlavicemi i patkami po stranách. Obdélná loď je plochostropá, s podklenutou kruchtou a zvenčí přístupným točitým schodištěm u západní stěny. Triumfální oblouk je půlkruhově zaklenutý. Presbyterium je zaklenuté barokně. V severní stěně je umístěno gotické sanktuarium s kovanou mříží. V západní části severní stěny presbyteria je umístěn gotický portálek vstupu do sakristie v přízemí věže. Na stěnách presbyteria i lodi byly při průzkumech odhaleny rozsáhlé zbytky raně gotických fresek světců, v dolním pásu byla podle prof. Toroně snad galerie Přemyslovců. Křížová žebrová klenba sakristie má ve vrcholu dutý svorník. Dlažba sakristie je gotického původu. [3] [4]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
26.10.2019 Prohlídka Dušičky v Zahrádce Další odkaz

Časová osa

2019 Stavební úpravy

Dokončeno restaurování vitrážových oken. 26. října 2019 byl slavnostně přivezen, posvěcen a zavěšen nový zvon Josef. Zvon odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek ve zvonárně v holandském Astenu. Potřebné související úpravy věže realizoval truhlář Zd. Zahálka ze Senožat, elektroinstalaci doplnila firma Karla Říhy z Blažejovic. Finanční prostředky na zvon a související úpravy věže (téměř 480tis. Kč) se podařilo získat ve veřejné sbírce.
2017 Stavební úpravy

Probíhá oprava vitráží.
2015 Stavební úpravy

Od května 2015 probíhá čištění a zajišťování nástěnných maleb na vítězném oblouku a na části severn stěny kostelní lodi až po první okno. Práce hrazené z veřejné sbírky z příspěvku obce Horní Paseka. budou pokračovat ještě v roce 2016 po zimním období. Truhlář Oldřich Karel z Kožlí opravil dveře do románského portálu, dveře na kruchtu a dveře západního vstupu. [2]
2014 Stavební úpravy

31.5.2014 firma Wandel Czech s.r.o. dokončila hlavní práce na odvlhčení kostela hrazené z dotace Ministerstva kultury České republiky. Dále byl proveden restaurátorský průzkum stropu presbytáře, oprava vnitřní zazdívky barokního okna ve východní stěně presbytáře, obnoveny omítky v celém presbytáři a instalovány reflektory osvětlující nástěnné malby. [2]
1/2013 Stavební úpravy

Od 1.1.2013 přechází kostel v rámci Národního památkového ústavu do správy Územní památkové správy České Budějovice. [2]
2011 Stavební úpravy

Zahájeny práce na odvlhčení zdiva kostela a zajištění nástěnných maleb.
2006 Stavební úpravy

V roce 2006 byla vlastníkem provedena nouzová oprava havarijního stavu svodů dešťové vody (důsledek krádeže měděných svodů) a vně severní zdi kostela byla obnovena část betonového žlabu k odvedení dešťové vody, celkem v hodnotě cca 100 000,-Kč. [4]
2002 Stavební úpravy

V roce 2002 bylo vlastníkem provedeno ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu. [4]
2001 Prázdný

Založení občanského sdružení Přátelé Zahrádky, které od té doby 2x ročně pořádá setkání rodáků a přátel zaniklého městečka. [2]
1990 Prázdný

Osamostatnění obce Horní Paseka, pod kterou Zahrádka dnes spadá. [2]
1976 Prázdný

Malby byly odkryty a provizorně zajištěny v letech 1976 a 1977 restaurátorem ak. malířem prof. Jiřím Toroněm, který je znovu posoudil ještě v roce 1984. [2]
1975 Prázdný

Kostel sv. Víta je od roku 1975 nevyužívaný. Investor stavby odkoupil kostel od církve a požádal rovněž o upuštění od památkové ochrany kostela, aby kostel mohl být zbořen. Na základě průzkumů provedených v letech 1975 - 1977 však bylo rozhodnuto o jeho zachování a využití jako památníku zátopové oblasti. Byly provedeny práce ke stavebnímu zajištění kostela a zpracován a částečně realizován projekt zřízení památníku. [2]
1970 V 70. letech Zahrádka kvůli výstavbě vodní nádrže zanikla, kostel však zůstal stát osamocen na břehu.
5/1958 Používaný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek dne 19. 12. 1963.
1940 Používaný

Většinu svého kněžského života prožil Páter Josef Toufar v Zahrádce. Knězem zde byl ve válečných letech a v období Třetí rebubliky od roku 1940 do roku 1948. [2]
1852 Používaný

Pořízen nový pseudogotický oltář. [2]
1851 Používaný

Na věži umístěny 4 zvony.
1850 Stavební úpravy

Další ničivý požár obce a následné úpravy kostela a jeho nové vybavení. [2]
1811 Stavební úpravy

Další úprava kostela byla provedena v r. 1811. [2]
1787 Stavební úpravy

Po požáru, který Zahrádku postihl v r. 1783, byl kostel obnoven až v r. 1787. [2]
1783 Používaný

Ničivý požár obce i kostela.
1738 Stavební úpravy

Barokní přestavbu provedl Jan Leopold Donát, kníže z Trautsonu, v r. 1738. Při barokní přestavbě byl kostel prodloužen směrem k západu. [4]
1636 Stavební úpravy

Zahrádku získal Volf Adam hrabě z Poppenheimu, po něm Burian Ladislav hrabě z Valdštejna (za Valdštejnů první barokní přestavba kostela a stavba papírny). [2]
1436 Používaný

V roce 1436 se Zahrádka dostala nejprve do zástavy a později do přímého držení Trčků z Lípy. [2]
1340 Používaný

Část nástěnných maleb z let 1340-1350 se dochovala na východní a jižní straně presbytáře a severní stěně kostela. Na triumfálním oblouku se dochovala malba sv. Markéty stojící na draku (kol. r. 1380) a klečící donátor (kol. r. 1390). [2]
1219 Vznik

První přímou zprávu o románském kostele uvádí darovací listina Přemysla Otakara I z 26. června 1219, kterou postoupil ves Zahrádka s kostelem a újezdem k ní příslušejícím Vyšehradské kapitule. V té době se však jednalo o menší stavbu vybudovanou okolo roku 1200. Její základy byly objeveny při archeologickém průzkumu v roce 1976-1977 a jsou dnes vyznačeny v dlažbě uvnitř kostela. [4]

Články

25. září 2019
Kostel sv. Víta v Zahrádce se po čtyřiceti letech dočkal zvonu - Národní památkový ústav
25. února 2017
Svou poslední sochu věnoval Olbram Zoubek umučenému páteru Toufarovi
25. února 2017
Kněze Toufara umučili komunisté. Olbram Zoubek mu věnoval svoji poslední sochu
25. února 2017
Z kostela sv. Víta v Zahrádce bude na návštěvníky hledět socha faráře Josefa Toufara. Dnes ji slavnostně odhalí
13. června 2011
Reportéři ČT - Bude kostel na břehu přehrady Želivka zachráněn?
21. února 2011
Reportéři ČT - Opuštěný kostel u nádrže Želivka

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

15. ledna 2021
Národní památkový ústav

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Rendy, katerina.nohelova aktualizováno: 5. února 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.