Krajský výbor KSČ

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Státní správa
Stav: Prázdný
Adresa mapa
Americká 2222
30100 Plzeň – Jižní Předměstí
Plzeň-město
49° 44' 35.1'', 13° 22' 42.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Statutární město Plzeň (IČ 00075370) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Budovu charakterizuje hlavní průčelí s výraznými horizontálami pásových oken, luxferových výplní a parapetů. Díky tomu, že původně symetricky rozvržený dům s krátkými postranními křídly byl do nároží vsazen nakoso, vznikl před objektem velkorysý nástupní prostor a zároveň důstojné vyústění Prokopovy ulice. Americká (tehdy Jungmannova) třída tak v tomto místě, kolem něhož se v meziválečné době soustředilo několik významných veřejných budov včetně domu konkurenční Pražské městské pojišťovny, nabyla rozměry i charakter velkoměstského bulváru. Hlavní plocha uliční fasády, původně opatřená obkladem z bílého skla, je coby pětipodlažní arkýř vykonzolovaná nad ustoupené přízemí s centrálně umístěným vstupem lemovaným dvojicí sloupků a skleněnými výkladci. V místě, kde se stýkají se zkoseným křídlem kratší hmoty navazující na obě uliční fronty, je arkýř ustoupen a rozčleněn obdélnými plochami s luxferovými výplněmi. V bočních křídlech se pak opakuje motiv z hlavní fasády – rytmické střídání obdélných oken, vodorovných střílen skleněných tvarovek a keramického obkladu. Horizontální kompozici stavby podporuje také řešení ocelového zábradlí střešní terasy s ustoupeným hladce omítnutým šestým patrem, jehož půdorysná stopa v obou nárožích opisuje ladnou křivku. Zatímco přízemí s nezbytným obchodním parterem bylo stejně jako první patro určeno reprezentativním a provozním potřebám pojišťovny, horní patra sloužila bydlení. Po rekonstrukci na začátku osmdesátých let byl obklad z bílého skla nahrazen keramickými pásky, původní pásová okna v hlavním arkýři byla vyměněna za okna s odlišným členěním, z parteru byly odstraněny skleněné výkladce, jež odlehčovaly hmotu stavby, a nahrazeny klasicizujícím kamenným obkladem, který téměř zaslepil přízemí budovy směrem do ulice a zatížil je nepatřičnou monumentalitou. Průčelí v parteru bylo tehdy doplněno dvojicí bronzových reliéfů s výjevy Moderní výroba a Říjnová revoluce od plzeňského výtvarníka Aloise Sopra. Změny se dotkly i fasád v posledním podlaží.

Časová osa

2007 Prázdný

Budova je prázdná od 16.8.2007.
1989 Používaný

Po roce 1989 objekt využívala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. [1]
1980 V rekonstrukci

Pro potřeby KSČ byl objekt v první polovině osmdesátých let na základě projektu architekta Miloslava Sýkory z plzeňského Stavoprojektu rekonstruován a doplněn přístavbou západního křídla. Novostavba navázala na tvarosloví funkcionalistické budovy, zároveň však narušila její původní symetrický rozvrh. Součástí rekonstrukce byly i další problematické úpravy, viz architektonický popis. [1]
1945 Používaný

V roce 1945 byla pojišťovna – podobně jako řada jiných firem – znárodněna. Později se dům stal sídlem plzeňského sekretariátu komunistické strany. [1]
1939 Vznik

Sedmipodlažní budova Hasičské pojišťovny byla postavena v roce 1939 podle návrhu architekta Miloslava Skácelíka. Hasičská vzájemná pojišťovna byla založena roku 1900 v Brně. Na rekonstrukcích a postupném rozšiřování jejího tamějšího sídla v Benešově ulici se podílel mimo jiné Bohumír Čermák, pozdější hlavní architekt olomoucké firmy ASO, který navrhoval obchodní prostory společnosti také v plzeňském souboru staveb s kinem Elektra. Po vzniku Československa pojišťovna otevřela své filiálky v řadě měst – například v Praze na území Královských Vinohrad. [1]

Články

13. března 2008
Bývalé sídlo KSČ se rozpadá

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Statutární město Plzeň

Mapa

Autor karty kumik Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 27. února 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.