Prostředkovice - špýchar

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Potravinářský
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Suchá 29
58833 Suchá – Prostředkovice
Jihlava
49° 17' 37.3'', 15° 34' 50.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Suchá (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. [1]

Opevněný rychtářský špýchar pozdně gotického typu z r. 1581 náležející k usedlosti čp. 13 bývá mnohdy neprávem pokládán za tvrz. Zděný čtvercový objekt s úzkými větracími okénky se nachází v blízkosti státní silnice, která silně ohrožuje statiku stavby.

HISTORICKÝ VÝVOJ
Špýchar postavený pravděpodobně v roce 1581 stojí na místě původního stavebně složitého statku. Po požáru v roce 1954 byla celá stavba špýcharu obnovena a její vzhled není původní. Po celkové opravě v roce 1957 se podoba pravděpodobně uzpůsobila myšlence tvrze. [2]

Časová osa

2022 Stavební úpravy

2022 - Restaurování omítek v přízemí špýcharu, instalace stálé muzejní expozice. [4]
2021 Stavební úpravy

2021 - restaurování omítek v interiéru prvního patra špýcharu, příprava stálé muzejní expozice. [4]
2020 Stavební úpravy

2020 - I. etapa restaurování renesanční fasády (SV průčelí), oprava stropů a schodišť v interiéru špýcharu. [4]
2019 Stavební úpravy

2019 - výměna poškozeného krovu (respektování tvaru střechy z rekonstrukce špýcharu v roce 1957), položení nové střešní krytiny - dřevěného štípaného šindele, osazení oken a dveří. [4]
2018 Stavební úpravy

V roce 2018 poskytlo Ministerstvo kultury ČR v rámci Havarijního programu účelový finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na statické zajištění a sanaci zdiva špýcharu. V rámci první etapy se opravilo poškozené zdivo (byla vyzděna severní zeď, západní zeď byla částečně srovnána, praskliny v ní vyklínkovány a trhliny injektovány). Statické zajištění spočívalo v umístění provizorní výdřevy zevnitř a její posílení železnými kotvami. [1]

2016 Prázdný

Do roku 2016 byl v majetku soukromých osob. Kromě dopravy na přilehlé komunikaci stav špýcharu zhoršuje i vlhkost a také majetkové rodinné problémy majitelů. V roce 2016 jej darem získala obec Suchá, pod kterou Prostředkovice spadají. [3]
2013 Prázdný

2013 až 2018 - snaha o obnovu stavby v dosavadním soukromém vlastnictví, převzetí špýcharu do majetku obce Suchá, zpracování stavebně historického průzkumu (SHP) a dokumentace pro jeho obnovu. Přípravu záchrany a obnovy renesančního špýcharu zajišťuje od roku 2013 Atelier obnovy památkových měst a objektů z Brtnice. [4]
2010 Prázdný

2010 - závažné statické poruchy obvodového zdiva. [4]
1985 Prázdný

V 80. a 90. létech 20. století - výrazné zhoršování stavebně technického stavu. [4] (letopočet 1985 je pouze orientační)
1957 Stavební úpravy

Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. [1]
1954 Prázdný

Po požáru v roce 1954 byla celá stavba špýcharu obnovena a její vzhled není původní. Po celkové opravě v roce 1957 se podoba pravděpodobně uzpůsobila myšlence tvrze. [2]
1581 Vznik

Špýchar postavený pravděpodobně v roce 1581 stojí na místě původního stavebně složitého statku. [2]

Články

18. prosince 2019
PROPAMÁTKY - ROZHOVOR | S Jiřím Niesytem o obnově špýcharu v Prostředkovicích
3. června 2014
Špýchar na půli cesty mezi Prahou a Vídní chátrá, opravy brzdí spor

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Obec Suchá

Katalog společností

21. září 2019
STORK střechy, s.r.o.
profil
E-mail: vlach@storkstrechy.cz
Telefon: 777245284

obnova střechy, dřevěných podlah a schodišť
21. září 2018
Zamazal ml.
profil
E-mail: zamazal.ml@quick.c
Telefon: 54324398

obnova SZ obvodové stěny, statické zajištění

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, maricern aktualizováno: 21. září 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.