Zámek Brtnice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Zámek 1
58832 Brtnice
Jihlava
49° 18' 20.6'', 15° 40' 26.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

11/2021 Stavební úpravy

V příštím roce má být zahájen archeologický průzkum zámku v Brtnici a v roce 2023 mají začít práce na odvodnění třetího nádvoří. Stále nevyřešenou havárií zámku je vyvalení částí opěrné stěny na třetím nádvoří, která vznikla v březnu roku 2017 zřejmě vlivem působení mrazu a nadměrné vlhkosti v přilehlém sklepení a okolním terénu. Na zámku spolupůsobí kulturní Spolek Zámek Brtnice, který zde uspořádal několik kulturních akcí. Záchranu zámku podporují i rod Collalto. bývalí majitelé. [8]
4/2020 Prázdný

Majitel zámku v Brtnici na Jihlavsku Oleg Rybnikář má problém. Mezi ním a památkáři již několik měsíců hoří spor týkající se způsobu a tempa obnovy zámku. Vlastníkovi památky hrozí, že přijde o finanční příspěvky na rekonstrukci, které chtěl čerpat od státu. Památkáři letos přidělení dotace nedoporučili, protože loni v září zjistili, že na zámku byly provedeny nepovolené stavební úpravy, konkrétně vybourání středověkého zdiva v prvním podzemním podlaží. Úřady nyní s pražským architektem Rybnikářem vedou dvě vleklá správní řízení. [7]
12/2019 Stavební úpravy

Zámek v Brtnici dostal před zimou další okna, stále je v ohrožení. Snaha o záchranu a obnovu zámku se střetává s nedostatkem peněz. Majitel však památku prodat nechce a slibuje, že v příštím roce budou rekonstrukční práce pokračovat. Letos majitel proinvestoval na zámku z Programu záchrany 800 tisíc korun. [1]
2017 Stavební úpravy

Majitel chce část zámku prodat, město část zámku ale nechce odkoupit, už jen proto že majiteli nejde o dobro města, ale o svůj zisk. Je si dobře vědomo, že cifra, kterou majitel uvedl na rekonstrukci (300 mil.) je nedostatečná na kompletní rekonstrukci, což pochopí každý, kdo tuto velmi rozlehlou a zajímavou památku navštíví. [6] Od roku 2017 pod taktovkou Spolku Svébyt Brtnice, který je po ukončení majetkových sporů vlastníkem zámku, jsou postupně nově osazována okna na jižním nádvoří. [7]
2015 Prázdný

Bylo oznámeno, že majitel zámku se snaží získat první část z celkem potřebných několika set milionů korun z evropských fondů. Také proběhla jednání s městem Jihlavou, kdy zámek měl být zařazen Integrovaného plánu rozvoje územní jihlavské sídelní aglomerace. Zámek do tohoto plánu z několika důvodů zařazen nebyl. Další peníze chce majitel zámku získávat veřejnou sbírkou, od sponzorů či z pronájmů. Majitel zámku by na zámku rád provozoval minipivovar, restauraci, vinárnu, ubytování, školící středisko či další služby. [5]
2012 Prázdný

1. března 2012 soud přiřkl vlastnictví zámku Nadaci Svébyt, ovšem likvidátor Stavebního bytového družstva Svébyt v likvidaci, které bylo do té doby majitelem, Tomáš Zachat, podal na podzim téhož roku dovolání k Nejvyššímu soudu. Od Nadace Svébyt, kterou vede Oleg Rybnikář, má zámek pronajatý firma OPUS MORAVIAE, o. p. s., jejímž cílem je zámek opravit a znovu zpřístupnit veřejnosti. [4]
2011 Prázdný

Ke smíření mimosoudní cestou doposud nedošlo a tak je zámek pořád předmětem soudních tahanic. Ani jeden z účastníků do zámku neinvestuje a tak ty nejnutnější opravy zařizuje město, a to i přes to, že majitel jim odmítá vycházet jakkoliv vstříc. Zámek byl od června 2011 poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti, přičemž přípravy na otevření zámku začaly už v lednu. Ale ve čtvrtek 22. září po 21. hodině se zřítila část střechy jižního křídla na prvním nádvoří. Zámek byl uzavřen a o dalším postupu rozhodne statik a konzultace s památkáři. [3]
1989 Prázdný

Zámek se po revoluci prodával za 1 kč, aby se našel někdo, kdo by ho opravil. Kupců bylo několik ale vzhledem k rozloze a stavu jej nakonec nikdo nechtěl. Koupila ho Nadace Svébyt a začíná zde velmi podezřelé chování. Zámek byl poté převeden na Spolek Svébyt Brtnice, z.s. a od té doby se spolu s Nadací Svébyt soudí o vlastnictví ( v obou figuruje stejná osoba, v jedné jako jediný člen, ve druhé jako jeden z členů (zakladatel) OLEG RYBNIKÁŘ, jehož příbuzný podle neoficiálních zdrojů právě zámek převedl na spolek).
1947 Prázdný

Po válce byl collaltovský velkostatek včetně zámku vyvlastněn na základě Benešových dekretů a dosavadní majitel Oktavián z Collalta a San Salvatore se odstěhoval v roce 1947 s rodinou do Itálie. Pro celý rozsáhlý objekt se však nenašlo vhodné využití, a tak sloužil jako depozitní prostory, sklady a byty a postupně chátral. [2]
1842 Stavební úpravy

Jihlavský stavitel Jan Rathauský postavil v tomto roce nákladem 2 389 zlatých patro nad do té doby přízemním traktem západního křídla středního nádvoří. Budova byla také prodloužena směrem k severu a tak došlo k zastavění dosud volného prostoru někdejšího příkopu. S těmito přestavbami zřejmě souvisí také úprava příčného křídla mezi středním a severním nádvořím. S použitým romantických novogotických architektonických detailů pak bylo upraveno křídlo mezi středním a jižním nádvořím. Tím se v podstatě architektonický vývoj podoby brtnického zámku uzavřel. [2]
1818 Stavební úpravy

V tomto roce byla zbourána a znovuvystavěna v menší výšce polozřícená bašta na východní straně zámku. [2]
1817 Stavební úpravy

Podstatnou změnu prodělal zámecký park. Ten byl v roce 1817 založen v anglickém stylu a byl v něm postaven Dianin chrámek. [2]
1760 Stavební úpravy

Stavební činnost neustala ani v prvních desetiletích 19. století, i když zřejmě s několikaletou přetržkou způsobenou napoleonskými válkami. Na zámku po rozsáhlých stavebních opravách provedených po požáru v r. 1760, docházelo po dobu téměř sedmdesáti let jen k dílčím změnám. Měnilo se využití jednotlivých místností, zřizovaly a přestavovaly se hospodářské prostory, vkládaly se dodatečné příčky. [2]
1650 Stavební úpravy

Barokní přestavba zámku, snad z let 1650 – 1655, proběhla v době Rombaldova syna Claudia. Nasvědčuje o tom i nápis nad římsou bosovaného portálu východního paláce na třetím nádvoří. Claudius získal vzdělání v oboru práva v Lublani a později se stal vyslancem v Itálii, Sasku, Braniborsku a Anglii. [2]
1622 Používaný

Zkonfiskované panství bylo ohodnoceno na 110 000 zlatých moravských. Císař Ferdinand II. jej odprodal svému plukovníkovi Rombaldu XIII. hraběti de Collalto et San Salvatore coby náhradu za jeho vojenské služby. Tak se na Brtnici dostal v historii druhý a zároveň poslední šlechtický rod v historii. [2]
1621 Používaný

Posledním Valdštejnem na Brtnici byl Hynkův synovec Zdeněk. Dostalo se mu vzdělání např. na univerzitě ve Štrasburgu. V letech 1599 – 1602 absolvoval kavalírskou cestu po Evropě. Z tohoto období se zachoval jeho deník, který je uchováván ve Vatikánské knihovně. V době vypuknutí stavovského povstání stál Zdeněk Brtnický z Valdštejna na straně povstalců, což se mu stalo osudným. Roku 1621 byl zatčen a uvězněn, jeho statky mu byly zabaveny. Zemřel na Špilberku roku 1623. [2]
1593 Stavební úpravy

Přestavby hradu na zámek byly započaty již Hynkovým otcem Zdeňkem. Hynek společně se svojí manželkou Kateřinou Zajímačkou z Kunštátu a Jevišovic přestavby dokončil snad roku 1593. Na třetím nádvoří se od této doby nachází renesanční arkády, které jsou dílem italského architekta Baltazara Maggi de Ronio. [2]
1486 Používaný

Další pán na Brtnici se jmenoval Hynek. Byl přísedícím zemského soudu a královským radou. Postupně přikupoval okolní vesnice, a tak zvětšoval svoje panství. Na jeho žádost povýšil r. 1486 Matyáš Korvín jako markrabě moravský Brtnici na městečko. [2]
1444 Vznik

Zdeněk z Valdštejna přibližně v roce 1436 zakládá brtnický hrad. Až v roce 1444 se výslovně mluví o brtnickém hradu. Je pravděpodobné, že na místě již předtím stávalo jakési menší opevnění nebo hradiště, z něhož se ovšem do dnešní doby nezachoval žádný hmotný ani písemný důkaz. [2]

Články

20. listopadu 2021
Zámek Brtnice prozkoumají archeologové, zájemci o koupi záměr opustili
[8]
4. září 2020
Nevíme, co se na zámku v Brtnici děje, zlobí se památkáři na majitele
[7]
3. prosince 2019
Zámek v Brtnici dostal před zimou další okna, stále je v ohrožení - iDNES.cz
[1]
12. září 2017
Majitel chce část zámku prodat, město ale zájem nemá
[6]
25. července 2016
Zámek Brtnice se díky smíru v soudních tahanicích otevřel veřejnosti
7. prosince 2015
Zámek v Brtnici znovu ožívá, opravy vyjdou na půl miliardy
[5]
27. prosince 2012
Chátrající zámek v Brtnici se po více než půl roce znovu otevřel
[4]
29. září 2011
Prosouzené roky mění zámek Brtnice v trosky
[3]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. srpna 2018
Mizející památky - Zámek Brtnice - Kategorie: Zámek Brtnice
Autor externí galerie: Katty
3. květen 2016
Zdena Stonožka Svobodová

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1622 - 1947
Rod Collaltové
profil
1444 - 1621
Rod z Valdštejna
profil

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: katerina.nohelova, Pedro, Spirala, Urbex-Joker aktualizováno: 14. září 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.